Home » Adviseurs » Anouk Kersten

Anouk Kersten

“Je hoeft nog niet het totaalplaatje te zien om te beginnen aan een verandering.”

Profiel

Anouk zet zich in bij verschillende teams als projectmedewerker, beleidsadviseur en onderzoeker. Samen met uw organisatie zorgt ze ervoor dat er voldoende draagvlak gecreëerd wordt om veranderingen door te voeren. Hierbij wordt de ‘makkelijke’ weg vermeden, en zijn juist de uitdagende opdrachten waarbij knopen doorgehakt moeten worden stimulansen voor Anouk. Onafhankelijkheid en doordachtzaamheid zijn kwaliteiten die ze uitstraalt. Ze opereert zelfstandig door initiatief te tonen met een groot verantwoordelijkheidsgevoel voor de vraagstukken die voor haar liggen. Ondanks haar zelfstandigheid bouwt ze meer dan graag een band op met uw organisatie om uw doelstellingen te behalen.

De brug tussen kennisontwikkeling en kennisdeling is een drijfveer om aan de slag te gaan. Het slechts onderzoeken van vraagstukken is volgens Anouk niet genoeg; kennis moet op een begrijpelijke en toegankelijk manier gedeeld worden. Communicatie, zowel mondeling als schriftelijk, is hierbij een essentieel onderdeel. Vanuit dit perspectief zet Anouk kennis om naar pragmatische oplossingen voor gemeenten.

Haar enthousiasme voor het aanpakken van sociale vraagstukken wordt gedreven doordat het sociale domein een raakvlak vormt tussen de leefwereld van de burger, en de systeemwereld van uw organisatie. Een werkbare situatie in de praktijk, gecombineerd met een verbeterde dienstverlening richting de burger staan uiteindelijk altijd centraal.

Specialismen

Sociaal domein, beleid en onderzoek.

Contact

Mobiel: 06 49 89 06 00
E-mail: a.kersten@telengy.nl

LinkedIn profiel adviseur

Recente artikelen van Anouk

 • Pdf toegankelijk, beter vooraf dan achteraf 

  De meest voorkomende foutmeldingen op het gebied van pdf toegankelijkheid, en hoe deze gecorrigeerd kunnen worden.    Op 1 juli 2018 is het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid ingegaan. Deze verplicht overheidsinstellingen al hun digitale kanalen toegankelijk te maken, zodat ook mensen met een beperking hier gebruik van kunnen maken.  Niet alleen de websites en […]

 • De gemeentepolis: laatste ontwikkelingen en ondersteuning van inwoners

  Het is bijna 12 november: de deadline voor de zorgverzekeraars om hun premies bekend te maken. Ondersteuning aan chronisch zieken en gehandicapten In 2014 werd de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten afgeschaft. Er kwamen middelen vanuit het Rijk beschikbaar voor gemeenten. Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor goede inkomensondersteuning voor mensen met een beperking […]

 • Creativiteit in de Wmo: ook ná de coronacrisis

  De coronacrisis is alweer heel wat weken aan de gang. Veel zaken die voorheen abnormaal leken, voelen nu als normaal. Toch brengt de crisis nog steeds onzekerheden met zich mee. Onder andere voor kwetsbare groepen en bedrijven, maar ook voor gemeenten. Met name in het sociaal domein is de onzekerheid groot. Dit leidt tot de […]

 • 5 Herindelingen succesvol van start

  Het afgelopen jaar stond weer in het teken van diverse herindelingen. In 2018 was Nederland 380 gemeenten rijk, maar sinds 1 januari 2019 is dit aantal teruggebracht naar 355.   Telengy heeft bij 5 gemeentelijke herindelingen ondersteuning geboden voor een succesvolle start vanaf 1 januari 2019. Negen adviseurs zijn betrokken geweest bij de inrichting van de […]

 • Hoe gaat de overheid voor goud?

  Blog 1 – Het belang van doelen Blog 2 – Teamontwikkeling Blog 3 – Energie en belasting Meer weten? Voor meer informatie kun je contact opnemen met Anouk Kersten, adviseur bij Telengy, via tel. nr. 06 49 89 06 00, a.kersten@telengy.nl of Roel Ottens, commercieel manager, 06 50 43 15 77, r.ottens@telengy.nl.

 • Hoe gaat de overheid voor goud? Energie en belasting

  Zodra topsporters concrete doelen hebben gesteld en een optimale prestatieomgeving hebben gecreëerd samen met hun team, kunnen ze zich richten op het daadwerkelijk beter worden. Dat kan in een enkele training, maar ook in een bepaalde periode, bijvoorbeeld richting een belangrijke wedstrijd. Door het lichaam van atleten te belasten, deze vervolgens herstellen en opnieuw te belasten is het beter voorbereid op […]

 • Hoe gaat de overheid voor goud? Teamontwikkeling

  Zoals besproken is het van belang voor topsporters om te weten wat er nodig is om écht beter te worden. Daarom werd er in de eerste blog het belang van doelen stellen besproken. Maar als atleten dromen en doelen hebben gesteld, dan is nog niet zeker dat ze deze behalen. Zij zijn daarvoor op zoek naar een optimale prestatieomgeving waarin […]

 • Hoe gaat de overheid voor goud? Het belang van doelen

    Ruimte voor dromen De ontwikkeling van een topsporter begint vaak heel onschuldig: door op jonge leeftijd kinderen ruimte te geven raken zij in de ban van een sport. Ze gaan wat meer trainen, behalen mooie resultaten, en krijgen de droom om grote wedstrijden te spelen, deel te nemen aan Europese kampioenschappen en misschien wel een wereldtitel te behalen. Binnen een gemeente wordt de ruimte om te dromen veelal niet of […]

 • Hoe gaat de overheid voor goud?

  Topsporters willen altijd het beste uit zichzelf halen. Elke dag staat het waarmaken van dromen en het behalen van doelen centraal. Dit vergt veel van een atleet; ze moeten elke dag scherp zijn en het beste uit hunzelf te halen. De komende weken gaan we dieper in op wat ambtenaren van topsporters kunnen leren om […]

 • Onderbouwing reële prijs Wmo vraagt goede afspraken met partners

  Sinds 1 juni 2017 is de Algemene Maatregel van Bestuur ‘reële prijs Wmo 2015’ van kracht. Dit houdt in dat gemeenten hun Wmo-tarieven moeten onderbouwen door onderzoek te doen naar de kostprijs van Wmo-diensten die worden aanbesteed. Veel gemeenten kregen of krijgen hier pas sinds kort mee te maken, omdat ze hun Wmo-diensten binnenkort opnieuw […]