Home » Adviseurs » Femke de Vos

Femke de Vos

“Ik versta de kunst om organisaties en medewerkers mee te nemen in een veranderingsproces.”

Profiel

Femke is een deskundig en kwaliteitsbewuste adviseur in het sociaal domein. Bij de start van haar opdrachten investeert ze tijd in een verkenning op de relatie en inhoud. Ze achterhaalt de kern van uw problemen of wensen door middel van continu doorvragen, en bespreekt haar opgestelde strategie met u, de opdrachtgever. Kwalitatief hoogwaardige resultaten en samenwerken staan bij Femke te allen tijde voorop in haar oplossingsgerichte aanpak. Ze kan getypeerd worden als een verbinder en levert graag haar bijdrage aan veranderingen en kwaliteitslagen. Bijdragen aan het verbeteren van de levenskwaliteit van mensen motiveert haar. Femke’s krachten liggen in communicatie, het leggen van verbindingen met een focus op innovatie, en het daadwerkelijk structureel anders gaan handelen van uw organisatie.

Femke is ervaren in het in beweging krijgen van burgers en ketenpartners in het kader van de transformatie, met daarbij gebruik te maken van de krachten van uw organisatie. Dit alles vanuit een helicopterview. Uit het oogpunt van vernieuwing, efficiëntie en kwaliteit draagt Femke zorg om uw organisatie zo in te richten dat er gezamenlijk gewerkt kan worden aan de gewenste resultaten. Tevens verzorgt Femke trainingen aan professionals in het sociaal domein over privacy.  U zal zich betrokken, gehoord, en professioneel geadviseerd voelen wanneer u samen met Femke een opdracht aanpakt.

Specialismen

Coachen & trainen, sociaal domein, transformatie, innovatie, organisatieontwikkeling.

Contact

Mobiel: 06 52 58 57 08
E-mail: f.d.vos@telengy.nl

LinkedIn profiel adviseur

Recente artikelen van Femke

 • Persoonsgebonden Budgetten: bent u klaar voor de wijzigingen in 2020? 

  In 2020 gaat de manier van informatie-uitwisseling voor PGB op de schop. Doel van het nieuwe systeem is betere ondersteuning voor de PGB-gebruiker (budgethouder en zorgverlener), het verhogen van de rechtmatigheid en het verlagen van de uitvoeringskosten. En daarnaast een efficiëntere afhandeling van dossiers, beter inzicht in de verschillende zorgfuncties en geautomatiseerde controles (om zodoende […]

 • Taken Wmo 2015: Evalueren, leren en doorpakken inkoop en samenwerking in de regio Meierij

  Telengy-adviseur Femke de Vos is van juni 2018 tot en met 31 december 2018 als regionale projectleider inkoop Wmo aan de slag gegaan. Haar taak was om samen met de regiogemeenten te komen tot een inkoopstrategie voor de inkoop van begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf (Wmo 2015 taken) en bijbehorende noodzakelijke samenwerkingsafspraken. Terug in de […]

 • Resultaatgericht indiceren ten einde? Praktijkaanbevelingen voor gemeenten

  Onlangs deed de Centrale Raad van Beroep (CRvB) een belangrijke uitspraak die grote consequenties kan hebben voor gemeenten die resultaatgericht werken. Wat is er aan de hand? Gemeente Steenderen heeft voor hulp bij het huishouden het resultaat (een schone woning) ingekocht en daaraan geen omvang van de te leveren zorg gekoppeld (ook niet in de […]

 • Toekomstbestendig doelgroepenvervoer Omnibuzz

  Omnibuzz is sinds december 2016 een gemeenschappelijke regeling van 32 Limburgse gemeenten (heel Limburg met uitzondering van Mook en Middelaar) en draagt zorg voor een goede uitvoering van het Wmo-vervoer. De missie van Omnibuzz is als volgt: Goed, veilig, betrouwbaar en betaalbaar doelgroepenvervoer voor nu en later. Omnibuzz zorgt dat klanten (ook diegenen die daarbij […]

 • De mindfuck in het zorgdomein

  Al 24 jaar ben ik werkzaam in het zorglandschap van Nederland. Ik heb intramuraal en extramuraal gewerkt in de verstandelijke gehandicaptenzorg en de jeugdzorg, en werk sinds 15 jaar in het zorgdomein van diverse gemeenten. Mijn intrinsieke motivatie is dat ik wil bijdragen aan de kwaliteit van leven van mensen. Maar wat verstaan we nu […]

 • Berg en Dal borgt goede omgang met persoonsgegevens sociaal domein

  Afgelopen half jaar is Telengy-adviseur Femke de Vos bezig geweest met een boeiende opdracht in de gemeente Berg en Dal. In 2016 is daar het algemene privacy beleid vastgesteld. In het sociaal domein wordt er veel gewerkt met bijzondere persoonsgegevens. De gemeente Berg en Dal vindt het heel belangrijk om een betrouwbare partner te zijn […]

 • Dwarskijkcasus “Is het echt nuttig, zinvol en waardevol?”

  Een gezin, een plan, een regisseur! De Zelfredzaamheidsmatrix (ZRM)! Integrale uitvraag en breed kijken. Sociale Wijkteams! Dit zijn allemaal bekende termen en woorden die met de komst van de transformatie in 2015 in alle gemeenten over de tafel heen vlogen. Het dichter bij de inwoner organiseren van zorg en langer zelfstandig blijven wonen waren redenen […]

 • Dwarskijkcasus “Laat initiatief bij inwoner, wijk of kern”

  In de aanloop naar de decentralisaties per 2015 en de bijbehorende transformaties heeft de gemeente Stein in kalenderjaar 2014 €150.000 beschikbaar gesteld om pilots voor duurzame ontwikkeling van ‘eigen kracht’ mogelijk te maken. Dit heeft een aantal initiatieven opgeleverd die in aanmerking kwamen voor subsidie. Gemeenten hebben het over het versterken van de eigen kracht, het […]

 • Samenwerking privacy sociaal domein: niet óver maar mét de klant

  De discussies en vraagstukken rondom privacy in het sociaal domein zijn aan de orde van de dag. Integraal werken, ketensamenwerking en sociale wijkteams zijn veelgehoorde termen. Hoe passen deze ontwikkelingen en initiatieven binnen de kaders van privacy? Uitgangspunt: klant, professional of samenwerking? U kunt bij de inrichting van het sociaal domein verschillende uitgangspunten nemen. Wat […]

 • Privacy, wat is dat nou?

  Privacy, wat betekent dat? Het staat voor het recht om ‘met rust gelaten’ te worden. Al sinds 1983 is de privacybepaling opgenomen in de grondwet. Daarnaast heeft het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) een privacybepaling, evenals de Europese Unie. Zowel de grondwet als de Europese privacyrichtlijn verplichten ons om privacybescherming uit […]