Home » Adviseurs » Kim Lenders

Kim Lenders

“Ik doe altijd dingen die ik niet kan. Op die manier doe ik ze toch.”

Profiel

Informatie is het fundament van de hedendaagse organisatie. Dit geldt zeker voor de lokale overheid. Dit fundament is opgebouwd uit technologie, overzicht en samenhang. Deze elementen maken het mogelijk om met elkaar samen te werken en een goede dienstverlening te onderhouden. Hierin ligt voor veel organisaties een aandachtspunt waarin Kim de uitdaging vindt.

Omdat Kim’s aard onderzoekend is en zij daarbij ook realistisch kijkt naar de uitwerking in de praktijk is zij in staat om theorie om te zetten naar de dagelijkse situatie. Daarin werkt ze, vanuit een gezamenlijk doel, samen in een team. Binnen dit team kan zij op een krachtige en enthousiaste wijze haar ideeën uiten, en is zij altijd nieuwsgierig naar de gedachten van anderen. Deze ideeën wil zij vervolgens aan elkaar verbinden en samen tot een succes maken.

Specialismen

Digitalisering, informatievoorziening, bedrijfsvoering, informatiemanagement.

Contact

Mobiel: 06 12 74 69 45
E-mail: k.lenders@telengy.nl

LinkedIn profiel adviseur

Recente artikelen van Kim

 • Pdf toegankelijk, beter vooraf dan achteraf 

  De meest voorkomende foutmeldingen op het gebied van pdf toegankelijkheid, en hoe deze gecorrigeerd kunnen worden.    Op 1 juli 2018 is het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid ingegaan. Deze verplicht overheidsinstellingen al hun digitale kanalen toegankelijk te maken, zodat ook mensen met een beperking hier gebruik van kunnen maken.  Niet alleen de websites en […]

 • Veilig mailen: nog steeds in beweging?

  Afgelopen jaar heeft Telengy uitgebreid onderzoek gedaan naar veilig mailen bij lokale overheden. We constateerden dat het belang van veilig mailen steeds meer werd onderkend, maar dat het vaak een uitdaging was voor lokale overheden om het daadwerkelijk te realiseren. In de praktijk betekende het vooral dat er nog vaak onveilig gemaild werd. Naar aanleiding […]

 • De Basisregistratie Ondergrond (BRO) komt er nu echt aan!

  Jarenlang stond de BRO samen met de BLAU (Basisregistratie Lonen Arbeidsverhoudingen en Uitkeringen) in het rijtje Basisregistraties waarbij iedereen dacht: wanneer gaat er iets mee gebeuren? Van de BLAU is inmiddels duidelijk dat die er (voorlopig) niet komt als Basisregistratie. Maar voor de BRO is er eindelijk duidelijkheid over de invoering. In dit artikel lichten […]

 • Stevige roep om generieke voorziening veilig mailen

  Bewustzijn veilig mailen groeit Een gestage toename van het bewustzijn voor veilig mailen is merkbaar. Maar het gebruik heeft alleen effect als de hele keten meewerkt. Verplicht gebruik zou afdwingbaar moeten zijn. Applicaties voor veilig mailen zijn vooral zinvol als én verzender én ontvanger deze gebruiken. Als partners in de keten geregeld veranderen zoals in […]

 • Veilig e-mailverkeer overheden getoetst

  Er komt steeds meer aandacht voor informatiebeveiliging bij overheden. In het licht van de decentralisaties en de toenemende digitalisering komen lokale overheden steeds meer in aanraking met persoonsgegevens van inwoners en worden deze vaker digitaal uitgewisseld en opgeslagen. Tegelijkertijd worden cybercriminelen steeds creatiever en professioneler in hun pogingen om deze gevoelige informatie in handen te […]

 • Pdf toegankelijk, beter vooraf dan achteraf 

  De meest voorkomende foutmeldingen op het gebied van pdf toegankelijkheid, en hoe deze gecorrigeerd kunnen worden.    Op 1 juli 2018 is het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid ingegaan. Deze verplicht overheidsinstellingen al hun digitale kanalen toegankelijk te maken, zodat ook mensen met een beperking hier gebruik van kunnen maken.  Niet alleen de websites en […]

 • Digitale toegankelijkheid…deadline 2020 nadert

  Op 23 september 2020 moeten ALLE websites van gemeenten voldoen aan de toegankelijkheidscriteria; moeten op ALLE websites van gemeenten toegankelijkheidsverklaringen zijn gepubliceerd. Hoe zat het ook alweer? 1 juli 2018: Tijdelijk besluit digitale overheid. Medio 2020: Wet digitale overheid. Overheidsinstanties moeten hun websites en mobiele applicaties (gefaseerd) digitaal toegankelijk maken. Voor wie doen we dit? […]

 • Office 365 als hulpmiddel bij Digitale Toegankelijkheid

  Op 1 juli 2018 is de Nederlandse wetgeving voor digitale toegankelijkheid voor de overheid in werking getreden. Hierin staat dat websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties aan de vastgestelde digitale toegankelijkheidscriteria moeten voldoen (WCAG 2.1 AA). Deze criteria hebben deels betrekking op de technische inrichting van een website of app, en deels op de content. […]

 • Stappenplan Digitale Toegankelijkheid

  Een tijd geleden schreef ik een artikel over de nieuwe wetgeving op het gebied van Digitale Toegankelijkheid die Nederlandse overheidsinstanties verplicht te voldoen aan de standaard WCAG2.1 die is opgenomen in de Europese norm EN 301 549. Naar aanleiding van deze wetgeving heeft gemeente Helmond een project opgestart. In dit artikel ga ik hier dieper […]

 • Op weg naar DigiToegankelijk

  Overheidsinstellingen doen steeds meer digitaal. Diensten worden online aangeboden (zoals het inplannen van een afspraak), producten worden digitaal aangevraagd (bijvoorbeeld een vergunning) en communicatie gaat via digitale kanalen (bijvoorbeeld met behulp van een video). Maar is dit wel voor iedereen toegankelijk? De gemeente Helmond houdt zich onder andere bezig met dit vraagstuk. Ongeveer een kwart […]

 • Documentaire informatievoorziening verandert

  DIV: Documentaire Informatievoorziening. Of is het tegenwoordig: Digitale informatievoorziening. Of noemen we het dan DigiDIV? Eén ding is zeker: er is niets meer zeker in de wereld van DIV. Transformatie van archiveren naar registreren De afdeling DIV staat van oudsher bekend als de afdeling waar alle afgehandelde dossiers die de gemeente heeft terecht komen en […]

 • Even voorstellen… Kim Lenders

    Per 1 mei 2017 ben ik werkzaam als adviseur bij Telengy. Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in hoe en waarom informatie wordt gedeeld in onze maatschappij en welke invloed dit heeft, dus een master Communicatie- en Informatiewetenschappen voelde als een logische keuze. Tijdens deze studie is mijn interesse gewekt voor vraagstukken met betrekking […]