Home » Adviseurs » Philippe van Hartingsveldt

Philippe van Hartingsveldt

“Mijn gedrevenheid en oog voor de organisatie geven energie om tot resultaten te komen.”

Profiel

Philippe is een gedreven, resultaatgerichte programma- en projectleider met goede sociale antennes en een open oog voor de mensen in zijn omgeving. Hij is een analytisch sterke, integere adviseur met een passie voor coaching en ontwikkeling van mensen. Philippe heeft een lange staat van dienst als manager binnen de overheid in diverse functies in zowel binnen- als buitenland. Philippe wordt door anderen getypeerd als zijnde een manager die zijn opdrachten voortvarend en gedegen realiseert, maar ook als een echte teamspeler, inspirerend, resultaatgericht en iemand die tegen kritiek kan. Philippe is een leider die op eenvoudige wijze draagvlak weet te creëren, weerstanden weet om te buigen en individuen weet te smeden tot een team.

Philippe zijn expertise ligt op het vlak van procesmanagement, zaakgericht werken, intergemeentelijke samenwerking en project- en programmamanagement. Hieronder vallen onder meer het (her)inrichten van organisaties en bedrijfsprocessen, project- en programmamanagement en het realiseren van samenwerkingsverbanden tussen organisaties. Daarnaast heeft Philippe een bijzondere affiniteit met procesmanagement, digitaal en zaakgericht werken en organisatieontwikkeling.

Specialismen

Project- en programmamanagement, dienstverlening, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, zaakgericht werken.

Contact

Mobiel: 06 10 40 51 36
E-mail: p.v.hartingsveldt@telengy.nl

LinkedIn profiel adviseur

Recente artikelen van Philippe

 • Berichtenverkeer Sociaal Domein 2.0 nog steeds stroef

  Na anderhalf jaar decentralisaties blijkt dat er nog wel het e.e.a. te doen is om de processen in het sociaal domein op orde te krijgen. Kijkend naar de relatie die is ontstaan tussen de gemeente als nieuwe regievoerder en de zorgaanbieders, kun je stellen dat er in de onderlinge communicatie over de rolverdeling, het uitwisselen […]

 • Wmo en Jeugd…doorontwikkelen in tijd van COVID-19

  Bij een gemeente in het oosten des lands waren als gevolg van een recente reorganisatie, met direct daaraan gekoppelde afname van de bezetting, flinke achterstanden ontstaan bij de backoffice van het sociaal domein. Die afname van de bezetting hoorde bij de keuze om het berichtenverkeer en de financiële afhandeling van declaraties uit te besteden aan […]

 • Een nieuw systeem voor het Sociaal Domein…wordt het dan beter?

  Een gemeente van zo’n 60.000 inwoners vroeg Telengy-adviseur Philippe van Hartingsveldt een jaar geleden om als projectleider de implementatie van een nieuw systeem in het Sociaal Domein te begeleiden. Dat betrof zowel de frontofficeprocessen, uitgevoerd door het Sociaal Team (ST) en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), als die van de backoffice. Er werden […]

 • BsGW legt basis voor efficiëntere processen

  Het aantal gemeenten dat is aangesloten bij de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg (BsGW) is in korte tijd enorm gegroeid. Daarom is het nu tijd om te investeren in de interne bedrijfsvoering. Dit gebeurt niet alleen door de organisatie door te ontwikkelen, maar ook door de processen te optimaliseren. Zo is er bijvoorbeeld sprake van […]

 • Betere privacy en klantbeeld bij wijkteams

  Een 80.000+ gemeente constateerde dat de privacy onvoldoende geborgd was binnen de applicatie, in gebruik bij de sociale wijkteams. Te veel gebruikers hadden toegang tot de applicatie en het was onvoldoende mogelijk om daarin af te bakenen wat wel en wat niet mocht worden ingezien. Het klantbeeld gaf bovendien onvoldoende zicht op de feitelijke situatie. […]

 • De basis op orde in het sociaal domein

  Nu de decentralisaties in het sociaal domein hebben plaatsgevonden, brengen gemeenten de basis van de bedrijfsvoering verder op orde. Waar onder tijdsdruk heel veel ad hoc geregeld moest worden om de transities in het sociaal domein (Awbz naar Wmo, Participatiewet, Jeugdwet) gedraaid te krijgen, is het nu tijd om goed te kijken naar de processen, […]

 • Zaakgericht werken: het werd toch beter en makkelijker?

  Hoe komt het toch dat het invoeren van zaakgericht werken lastiger is dan vele andere software-implementaties? Gemeenten starten vanuit verschillende motieven met zaakgericht werken. Wat de  aanleiding ook is, meer dan incidenteel komen gemeenten tot de constatering dat de resultaten achterblijven bij de verwachtingen. In control Bij managen hoort ´in control´ zijn. In control zijn […]

 • Procesmanagement gemeenten: anders organiseren

  Vaak zijn we geneigd om complexe vraagstukken in kleine, begrijpbare stukjes te hakken. Maar het risico is dan dat de samenhang, en dus het begrip, verloren gaat. De publicatie ‘Procesmanagement in gemeenten, anders kijken naar organiseren’ door Jan Glastra van Loon, Philippe van Hartingsveldt en René van Velzen, biedt een hollistische en praktische kijk op […]