Home » Adviseurs » Luc Aarts

Luc Aarts

“Tevreden eindgebruikers zijn mijn drijfveer, ‘kan niet’ bestaat niet!”

Profiel

Als informatiemanager en projectleider opereert Luc in het spanningsveld tussen organisatie, proces, informatie en techniek. Daarbij heeft hij oog voor de brede context van informatievoorziening van de organisatie en de belangen die daar spelen. Vanuit zijn proactieve houding begint Luc uitermate zorgvuldig aan een klus. Zijn sterk analytische vermogen benut hij om een inschatting van de situatie te maken alvorens zijn richting te bepalen. Luc houdt ervan om in complexe problemen te analyseren en hiervoor creatieve, werkbare oplossingen uit te werken en te implementeren. Tevreden eindgebruikers zijn daarbij zijn belangrijkste drijfveer.

De ervaring van Luc ligt op het gebied van (geo-) informatiemanagement, basisregistraties, zaakgericht werken, documentaire informatievoorziening, projectleiding, advies en (ICT-)verandertrajecten. Luc is geschoold op diverse zaaksystemen, zoals Verseon, Decos, Mozard, Gemboxx en Excellence.

Specialismen

(Geo-)informatiemanagement, projectleiding en advies, basisregistraties, verandermanagement, zaakgericht werken.

Contact

Mobiel: 06 54 74 38 47
E-mail: l.aarts@telengy.nl

LinkedIn profiel adviseur

Luc Aarts is expert van het KennisCentrumOmgevingswet.nl. Op 1 oktober 2016 is KenniscentrumOmgevingswet.NL gelanceerd. Het kenniscentrum biedt een platform om te discussiëren, kennis te delen en informatie te vergaren over de lokale implementatie van de Omgevingswet. Het kenniscentrum richt zich in het bijzonder op de impact op de organisatie en medewerkers, bedrijfsvoering, dienstverlening, participatie en informatievoorziening. Het verbindt partijen en vakgebieden met elkaar en brengt je in contact met collega’s en experts.

 

Recente artikelen van Luc

 • DSO als motor voor innovatie

  Euh…dit is toch een website over de Omgevingswet? Dat klopt. Waarom dan een hele verhandeling over PSD2? Omdat het idee achter PSD2 overeenkomt met dat van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO): waar PSD2 zorgt voor innovatie in de financiële wereld door het beschikbaar stellen van gegevens over betaalrekeningen, doet de DSO dit door het beschikbaar […]

 • If you only have a hammer…

  Multi Criteria Evaluatie kan helpen de juiste keuzes te maken bij de invoering van zaakgericht werken Zo’n tien jaar geleden kwamen de zogenaamde ‘dikke’ zaaksystemen op de markt: generieke applicaties waarmee meerdere producten of processen afgehandeld konden worden. Het idee daarbij was dat het zaaksysteem bestaande (dure) taakspecifieke applicaties in de backoffice overbodig zou maken. […]

 • Hoera, de Omgevingswet komt er aan!

  In het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) is een prominente rol weggelegd voor geo-informatie. Met één klik op de kaart moet straks duidelijk zijn wat je mag realiseren op een bepaalde locatie. Het zal veel gemeentelijke geo-medewerkers als muziek in de oren klinken. Luc Aarts, expert KennisCentrumOmgevingswet.nl en Telengy-adviseur, beschrijft het belang van geo-informatie binnen het […]

 • Zaakgericht werken: bezint eer ge volhardt

  Ruim tien jaar geleden kwamen de eerste zaaksystemen op de markt. Na een voorzichtige start hebben de meeste gemeenten in die tien jaar een zaaksysteem aangeschaft en – met wisselend succes – geïmplementeerd. Complexe en langdurige trajecten Bij de meeste gemeenten zijn de doelstellingen om zaakgericht te gaan werken bij aanvang vrij algemeen geformuleerd. In […]

 • Het Digitaal Stelsel Omgevingswet opent zich

  Onlangs heeft het programma Aan de slag met de Omgevingswet de API- en URI-strategie vastgesteld. Een belangrijke stap in de ontwikkeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Klinkt goed, maar wat betekent dat nu? Luc Aarts, expert KennisCentrumOmgevingswet.nl en Telengy-adviseur schrijft over de API- en URI-strategie van het programma Aan de slag met de Omgevingswet.

 • Verlean de gemeentelijke informatievoorziening

  Informatie is cruciaal in onze steeds verder digitaliserende maatschappij. De continu veranderende eisen en wensen van binnen en buiten de organisatie maken de informatievoorziening van overheden tegelijkertijd steeds complexer. Dit vraagt om een informatievoorziening die efficiënt en effectief is ingericht, waarbij geen tijd en inspanning verloren gaan aan het zoeken naar informatie, het verstrekken van […]

 • Weg met de kaart!

  “Een kaartje zegt meer dan duizend woorden”. Deze uitspraak is al decennia de mantra van vrijwel iedereen die zich bezighoudt met geo in Nederland. Terecht ook, want kaarten bieden de mogelijkheid om complexe informatie overzichtelijk te presenteren op een manier die visueel vele malen aantrekkelijker is dan een lap tekst. Luc Aarts, expert KennisCentrumOmgevingswet.nl en […]

 • Een goed geïnformeerde burger, daar is geen Omgevingswet voor nodig

  Een paar jaar geleden heb ik als burger een poging gedaan om een woning te splitsen. Dat leek een goed idee: een oude tuinderij met woonbestemming en meer dan genoeg grond en opstallen. Daar kon je gemakkelijk twee woningen van maken. Omdat ik geen benul had waar ik moest beginnen, ben ik in eerste instantie […]

 • Prioriteren van projectportfolio’s

  Waarschijnlijk heeft iedere i-adviseur er wel eens mee te maken: aan het begin van het jaar ligt er een waslijst met wensen voor nieuwe software, updates en innovatieve plannen, allemaal vertaald naar een ambitieus projectenportfolio voor de afdeling informatievoorziening. En zie daar dan maar eens kaas van te maken. Want hoe goed en noodzakelijk al […]