Home » Adviseurs » Luc Aarts

Luc Aarts

“Tevreden eindgebruikers zijn mijn drijfveer, ‘kan niet’ bestaat niet!”

Luc Aarts

Profiel

Als informatiemanager en projectleider opereert Luc in het spanningsveld tussen organisatie, proces, informatie en techniek. Daarbij heeft hij oog voor de brede context van informatievoorziening van de organisatie en de belangen die daar spelen. Vanuit zijn proactieve houding begint Luc uitermate zorgvuldig aan een klus. Zijn sterk analytische vermogen benut hij om een inschatting van de situatie te maken alvorens zijn richting te bepalen. Luc houdt ervan om in complexe problemen te analyseren en hiervoor creatieve, werkbare oplossingen uit te werken en te implementeren. Tevreden eindgebruikers zijn daarbij zijn belangrijkste drijfveer.

De ervaring van Luc ligt op het gebied van (geo-) informatiemanagement, basisregistraties, zaakgericht werken, documentaire informatievoorziening, projectleiding, advies en (ICT-)verandertrajecten. Luc is geschoold op diverse zaaksystemen, zoals Verseon, Decos, Mozard, Gemboxx en Excellence.

Specialismen

(Geo-)informatiemanagement, projectleiding en advies, basisregistraties, verandermanagement, zaakgericht werken.

Kerncompetenties

Analytisch, betrokkenheid, resultaatgerichtheid, integriteit, omgevingsbewustzijn, plannen en organiseren.

Contact

Mobiel: 06 54 74 38 47
E-mail: l.aarts@telengy.nl

LinkedIn profiel adviseur

Luc Aarts is expert van het KennisCentrumOmgevingswet.nl. Op 1 oktober 2016 is KenniscentrumOmgevingswet.NL gelanceerd. Het kenniscentrum biedt een platform om te discussiëren, kennis te delen en informatie te vergaren over de lokale implementatie van de Omgevingswet. Het kenniscentrum richt zich in het bijzonder op de impact op de organisatie en medewerkers, bedrijfsvoering, dienstverlening, participatie en informatievoorziening. Het verbindt partijen en vakgebieden met elkaar en brengt je in contact met collega’s en experts.

 

Recente artikelen van Luc

 • If you only have a hammer…

  Multi Criteria Evaluatie kan helpen de juiste keuzes te maken bij de invoering van zaakgericht werken Zo’n tien jaar geleden kwamen de zogenaamde ‘dikke’ zaaksystemen op de markt: generieke applicaties waarmee meerdere producten of processen afgehandeld konden worden. Het idee daarbij was dat het zaaksysteem bestaande (dure) taakspecifieke applicaties in de backoffice overbodig zou maken. […]

 • Zaakgericht werken: bezint eer ge volhardt

  Ruim tien jaar geleden kwamen de eerste zaaksystemen op de markt. Na een voorzichtige start hebben de meeste gemeenten in die tien jaar een zaaksysteem aangeschaft en – met wisselend succes – geïmplementeerd. Complexe en langdurige trajecten Bij de meeste gemeenten zijn de doelstellingen om zaakgericht te gaan werken bij aanvang vrij algemeen geformuleerd. In […]

 • Verlean de gemeentelijke informatievoorziening

  Informatie is cruciaal in onze steeds verder digitaliserende maatschappij. De continu veranderende eisen en wensen van binnen en buiten de organisatie maken de informatievoorziening van overheden tegelijkertijd steeds complexer. Dit vraagt om een informatievoorziening die efficiënt en effectief is ingericht, waarbij geen tijd en inspanning verloren gaan aan het zoeken naar informatie, het verstrekken van […]

 • Prioriteren van projectportfolio’s

  Waarschijnlijk heeft iedere i-adviseur er wel eens mee te maken: aan het begin van het jaar ligt er een waslijst met wensen voor nieuwe software, updates en innovatieve plannen, allemaal vertaald naar een ambitieus projectenportfolio voor de afdeling informatievoorziening. En zie daar dan maar eens kaas van te maken. Want hoe goed en noodzakelijk al […]

 • Zaakgericht werken: 5 tips uit de praktijk

  Zaakgericht werken staat enorm in de belangstelling. Vrijwel alle gemeenten zijn in meer of mindere mate bezig met de invoering ervan. Het belooft dan ook veel goeds: verbetering van de dienstverlening, een efficiënte bedrijfsvoering, mogelijkheden voor applicatieconsolidatie, een transparante manier van werken, meer mogelijkheden tot sturing en bijvoorbeeld eenduidige dossiervorming. Toch is de praktijk weerbarstiger. […]

 • Zaakgericht werken bij de gemeente ‘s-Hertogenbosch

  Net als veel andere gemeenten is ook de gemeente ’s-Hertogenbosch bezig met de invoering van zaakgericht werken. ’s-Hertogenbosch ziet zaakgericht werken als de gemeentebrede oplossing voor digitale uitwisseling en archivering van de voortgang (proces) en het resultaat (dossier) van haar producten en diensten. De uitrol van zaakgericht werken wordt grofweg in drie fasen gedaan: voorbereiding, uitrol […]