Bovenal is Telengy een adviesbureau dat zich toespitst op vraagstukken binnen de terreinen van dienstverlening, bedrijfsvoering, informatievoorziening & ICT en het sociaal domein. Daarnaast begeleiden wij onze klanten naar de nieuwe praktijksituatie vanuit onze gedegen project- en programma aanpak, waarbij onze project- en programmamanagers op een praktische en pragmatische wijze zowel de implementatie als de verandering voor u in juiste banen leiden. Wij coachen u, uw management en medewerkers om optimaal rendement te halen uit de verandering.

Telengy focust zich op de volgende kennisgebieden:

Bedrijfsvoering

Het afgelopen decennium is de dynamiek rondom de gemeentelijke organisatie alsmaar toegenomen. Dit heeft ontegenzeggelijk invloed op uw bedrijfsvoering. Telengy ondersteunt u in deze verandering. Op het gebied van organisatieverandering beschikt Telengy over professionals die u op een dusdanige wijze ondersteunen dat de verandering bijdraagt aan de oplossing en niet het probleem wordt.

Strategie-, visie- en beleidsontwikkeling

Welke kant gaat uw organisatie op? Op welke wijze gaat dat gebeuren? Onze professionals stellen dagelijks soortgelijke vragen aan hun klanten. Daarna komen zij voor onze relaties in actie om hun visie te vertalen naar beleid in de organisatie. Dit doen onze adviseurs vanuit al hun kennisgebieden.

e-Dienstverlening

Is een efficiënt werkproces ook uw speerpunt? Wilt u zich niet verliezen in technologie maar juist excelleren in dienstverlening? De burgers, klanten, bedrijven en leveranciers vragen erom. Inzet van de juiste technologie maakt uw ambities rondom (e-)dienstverlening mogelijk. Telengy heeft de ervaring om dit te faciliteren.

“Telengy is een proactieve dienstverlener voor de overheid en denkt innovatief en ondersteunend met de klant mee.” [Klantgemeente in onderzoek Public Mission]

Digitaal en zaakgericht werken

Invoering van digitaal en zaakgericht werken betekent een grote verandering in de werkwijze van uw medewerkers. Telengy heeft de kennis en kunde in huis om op een praktische wijze, door middel van een passende aanpak, over te gaan tot de invoering van zaakgericht werken. Dit doen we door samen met uw organisatie te zoeken naar de voor u meest passende methode.

ICT en Informatie-management

De pijlers van de moderne publieke organisatie zijn informatiemanagement en ICT. Telengy heeft informatieanalisten, ICT-specialisten, architecten en IT-professionals in huis die uw organisatie gereed maken voor de toekomst.

Herindelingen en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

Is er sprake van een herindeling of intergemeentelijke samenwerking? Bij Telengy bent u aan het juiste adres. Van het onderzoeken van strategische keuzes tot de daadwerkelijke samensmelting en inrichting van de nieuwe organisatie; de ervaring van de Telengy adviseurs zorgt ervoor dat wij u in het gehele proces bij een herindeling of intergemeentelijke samenwerking kunnen adviseren en begeleiden.

“Telengy is deskundig in het organiseren en begeleiden van ICT-projecten, met daarbij oog voor het meenemen van de werkvloer in de technische ontwikkeling.” [Klantgemeente in onderzoek Public Mission]

Leveranciers- en inkoopmanagement

Inkoop- en leveranciersmanagement zijn van strategisch belang binnen iedere organisatie. De verbinding met de organisatiedoelen wordt steeds nadrukkelijker gezocht. De besteding van publieke middelen wordt afgezet tegen aspecten als rechtmatigheid en doelmatigheid. In het brede spectrum dat inkoop- en leveranciersmanagement beslaat, zijn de Telengy-professionals gespecialiseerd in dit onderwerp binnen de domeinen van Informatievoorziening & ICT en het sociaal domein. Onderwerpen als opdrachtgeverschap en inkoopstrategie vormen hierbij de basis, maar ook op het gebied van de begeleiding van het inkooptraject hebben wij inhoudelijke professionals beschikbaar die uw inkoop of (Europese) aanbesteding begeleiden ‘van initiatie tot en met oplevering’.

Proces- en LEAN-management

Het draait allemaal om een efficiënt functionerende organisatie, zonder overbodige handelingen of theoretische werkwijzen. Vrijwel iedere organisatie is hier tegenwoordig mee bezig. Onze professionals zijn geschoold en hebben de ervaring om dit onderwerp ‘als vanzelfsprekend’ mee te nemen in hun advies- en werkwijze. Ook kunnen zij u ondersteunen door LEAN- en procesmanagement als instrument in te zetten.

Maatschappelijk en sociale ontwikkeling

Het Nederlands zorgstelsel verandert. Het Rijk trekt zich terug, gemeenten worden regisseur. Aan u de taak om burgers de mogelijkheid te geven te participeren. Telengy biedt kennis en capaciteit met doorgewinterde inhoudelijke professionals op het gebied van de Jeugdwet, Wmo en de Participatiewet. Ons motto hierbij is dat we met zijn allen verantwoordelijk zijn voor een betaalbare, werkbare en bovenal sociale maatschappij waarin iedereen zijn bijdrage levert.

“Telengy is goed op de hoogte van de relevante ontwikkelingen binnen haar vakgebied.” [Klantgemeente in onderzoek Public Mission]

Onderzoek

Telengy heeft zich de afgelopen jaren toegelegd op het in kaart brengen c.q. onderzoeken van ontwikkelingen en trends binnen de overheidsbranche. Daarnaast vragen onze relaties ons om hun specifieke situatie te bestuderen en te adviseren over wat beter zou kunnen of moeten. Inmiddels hebben diverse gemeenten, rekenkamers en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden Telengy ingeschakeld om onderzoek te verrichten.

Telengy - Onze praktijk

Kenniscentrum Omgevingswet

Op 1 oktober 2016 is KenniscentrumOmgevingswet.NL gelanceerd. Het kenniscentrum biedt een platform om te discussiëren, kennis te delen en informatie te vergaren over de lokale implementatie van de Omgevingswet. Het kenniscentrum richt zich in het bijzonder op de impact op de organisatie en medewerkers, bedrijfsvoering, dienstverlening, participatie en informatievoorziening. Het verbindt partijen en vakgebieden met elkaar en brengt je in contact met collega’s en experts.

De komst van de Omgevingswet zal het gehele publieke domein raken, er wordt door velen gesteld dat deze stelselwijziging grotere impact heeft dan de decentralisaties in het sociaal domein. Wat vast staat, is dat alle processen, afdelingen en medewerkers van de overheid met de Omgevingswet te maken gaan krijgen. Dit luidt een periode in waarin organisaties, verschillende vakafdelingen, medewerkers en burgers elkaar moeten gaan vinden. Iedereen zal op zoek gaan naar structuur, informatie, kennis, tips, trucs, werkwijzen en uitvoeringsmogelijkheden. KenniscentrumOmgevingswet.NL zal hierin een rol vervullen gericht op verbinding (van vakgebieden en kennis), verandering (van organisatie en mensen) en verwezenlijking (qua structuren, inrichting en bedrijfsvoering).

KenniscentrumOmgevingswet.NL heeft als belangrijkste drijfveer de lokale overheid optimaal informeren en ondersteunen om hun taak richting de burger zo goed mogelijk te vervullen op het terrein van de Omgevingswet en alle aanverwante terreinen. Dit doet zij vanuit de overtuiging dat een overheid van haar burgers is en zij deze optimaal dient te faciliteren. Hierin ligt ook de passie van de initiatiefnemende bedrijven en de betrokken experts die zich ervoor inzetten.

KenniscentrumOmgevingswet.NL is een gezamenlijk initiatief van Haute Equipe en Telengy.

Onze partners

In de praktijk werken wij op bepaalde kennisgebieden samen met andere gespecialiseerde (advies)bureaus, waaronder Rijnconsult, NCODHaute Equipe en Newpublic.