Bovenal is Telengy een adviesbureau dat zich toespitst op vraagstukken binnen de terreinen van dienstverlening, bedrijfsvoering, informatievoorziening & ICT, het sociaal domein en de Omgevingswet. Daarnaast begeleiden wij onze klanten naar de nieuwe praktijksituatie vanuit onze gedegen project- en programma aanpak, waarbij onze project- en programmamanagers op een praktische en pragmatische wijze zowel de implementatie als de verandering voor u in juiste banen leiden. Wij coachen u, uw management en medewerkers om optimaal rendement te halen uit de verandering.

“Telengy is een proactieve dienstverlener voor de overheid en denkt innovatief en ondersteunend met de klant mee.” [Klantgemeente in onderzoek Public Mission]

“Telengy is deskundig in het organiseren en begeleiden van ICT-projecten, met daarbij oog voor het meenemen van de werkvloer in de technische ontwikkeling.” [Klantgemeente in onderzoek Public Mission]

“Telengy is goed op de hoogte van de relevante ontwikkelingen binnen haar vakgebied.” [Klantgemeente in onderzoek Public Mission]

Onze partners

In de praktijk werken wij op bepaalde kennisgebieden samen met andere gespecialiseerde (advies)bureaus, waaronder Rijnconsult, NCOD en Newpublic.