Onze adviseurs

Telengy-adviseurs zijn uitdagende gesprekspartners voor bestuurders en managers van uw organisatie. Daarnaast zijn de Telengy-adviseurs uitermate goed in staat om strategische visies te vertalen naar werkbare oplossingen. Telengy-adviseurs weten hoe gemeenten en andere overheidsorganisaties functioneren vanuit zowel de politieke, bestuurlijke als ambtelijke lagen. Zij begrijpen hoe besluitvorming tot stand komt en wat daarin van iedere betrokken laag verwacht wordt. Ook zijn zij bekend met de diverse processen die hiermee gemoeid zijn.

Partners en verbinders van de publieke zaak

Telengy-adviseurs zijn boven alles in staat om veranderingen binnen een organisatie te verbinden aan de mensen in de organisatie en samen met het management de organisatie mee te krijgen in de verandering. In intervisiesessies wordt hier de nadruk op gelegd. Een Telengy-adviseur hecht waarde aan goed opdrachtgever- en opdrachtnemerschap. Alleen op deze wijze kunnen resultaten geboekt worden.

“Deskundige mensen op vele terreinen, met de beschikking over een aanzienlijk netwerk en betrokken bij alle landelijke ontwikkelingen.”

“Ik heb met verschillende Telengy-adviseurs gewerkt: altijd deskundig, vakbekwaam en doelgericht.”

“Oplossingsgerichte professionals die (waar nodig) boven de verschillende belangen kunnen blijven en (zelfs) vanuit die positie (voor zowel mogelijk) objectieve adviezen weten uit te brengen.”

[Klantgemeenten in onderzoek Public Mission]