Missie

Telengy is een kwalitatief hoogwaardig adviesbureau en een dienstverlener voor gemeenten en andere organisaties op het brede terrein van het publieke domein. Vraagstukken op strategisch, tactisch en operationeel niveau behoren tot ons aandachtsveld. Onze dienstverlening richt zich op de inzet van hoogwaardige kennis, menskracht en oplossingen. Wij onderscheiden ons door pragmatische en praktische totaaloplossingen.

Betrokken partner

Telengy voelt zich zeer betrokken bij de publieke zaak. Vanuit deze betrokkenheid investeren we in ontwikkelingen binnen de (e-)overheid en het sociaal domein. Wij staan dagelijks in het veld en kennen daardoor als geen ander de laatste ontwikkelingen. De kennis die wij opdoen, delen wij met onze partners. Dit doen wij vanuit de overtuiging dat door kennis te delen meer kennis wordt verkregen. Kennis die nodig is om over de grenzen van een vraagstuk heen te kijken en zo te komen tot inzicht in de mogelijke integrale oplossingen. Telengy is de kennispartner bij uitstek. Wij stellen onze kennis vrijelijk beschikbaar. Partners mogen ons werk kopiëren, verspreiden en doorgeven. Daarnaast bieden wij onze kennis aan om toe te passen en om afgeleid werk te maken.

Hoe doen we dat?

Onze filosofie van ‘gewoon doen’ slaat op onze pragmatische, realistische en resultaatgerichte aanpak. Geen theoretische verhandelingen maar praktische en direct toepasbare adviezen en daadkrachtige ondersteuning. De kernwaarde is kwaliteit, die zichtbaar wordt door specialistische kennis en kunde, gedrevenheid en integriteit. Resultaatgerichte ondersteuning leveren, maar beslist met een prettige en vriendelijke stijl. Voor Telengy staat een duurzame en plezierige relatie voorop.

Auteursrechten

Telengy is een hoogwaardige kennispartner voor gemeenten. Wij publiceren alles onder de auteursrechtelijke richtlijnen van Creative Commons. Onze kennis stellen we vrijelijk beschikbaar aan onze doelgroepen. Gebruikers mogen ons werk kopiëren, verspreiden en doorgeven. Daarnaast mogen gebruikers onze kennis gebruiken om afgeleid werk te maken. Het beschikbaar stellen van onze kennis kent wel enkele voorwaarden:

  • Naamsvermelding – De gebruiker dient bij het werk Telengy te vermelden (maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat Telengy instemt met uw werk of uw gebruik van het werk).
  • Niet-commercieel – De gebruikers mag onze kennis niet voor commerciële doeleinden gebruiken.
  • Gelijk delen – Indien de gebruiker ons werk bewerkt, kan het daaruit ontstane werk uitsluitend krachtens dezelfde licentie als de onderhavige licentie of een soortgelijke licentie worden verspreid.

Logo Creative Commons