Het Nederlands zorgstelsel verandert. Het Rijk trekt zich terug, gemeenten worden regisseur. Aan u de taak om burgers de mogelijkheid te geven te participeren. Telengy biedt kennis en capaciteit met doorgewinterde inhoudelijke professionals op het gebied van de Jeugdwet, Wmo en de Participatiewet. Ons motto hierbij is dat we met zijn allen verantwoordelijk zijn voor een betaalbare, werkbare en bovenal sociale maatschappij waarin iedereen zijn bijdrage levert.