Invoering van digitaal en zaakgericht werken betekent een grote verandering in de werkwijze van uw medewerkers. Telengy heeft de kennis en kunde in huis om op een praktische wijze, door middel van een passende aanpak, over te gaan tot de invoering van zaakgericht werken. Dit doen we door samen met uw organisatie te zoeken naar de voor u meest passende methode.