Op 1 oktober 2016 is KenniscentrumOmgevingswet.NL gelanceerd. Het kenniscentrum biedt een platform om te discussiëren, kennis te delen en informatie te vergaren over de lokale implementatie van de Omgevingswet. Het kenniscentrum richt zich in het bijzonder op de impact op de organisatie en medewerkers, bedrijfsvoering, dienstverlening, participatie en informatievoorziening. Het verbindt partijen en vakgebieden met elkaar en brengt je in contact met collega’s en experts.

De komst van de Omgevingswet zal het gehele publieke domein raken, er wordt door velen gesteld dat deze stelselwijziging grotere impact heeft dan de decentralisaties in het sociaal domein. Wat vast staat, is dat alle processen, afdelingen en medewerkers van de overheid met de Omgevingswet te maken gaan krijgen. Dit luidt een periode in waarin organisaties, verschillende vakafdelingen, medewerkers en burgers elkaar moeten gaan vinden. Iedereen zal op zoek gaan naar structuur, informatie, kennis, tips, trucs, werkwijzen en uitvoeringsmogelijkheden. KenniscentrumOmgevingswet.NL zal hierin een rol vervullen gericht op verbinding (van vakgebieden en kennis), verandering (van organisatie en mensen) en verwezenlijking (qua structuren, inrichting en bedrijfsvoering).

KenniscentrumOmgevingswet.NL heeft als belangrijkste drijfveer de lokale overheid optimaal informeren en ondersteunen om hun taak richting de burger zo goed mogelijk te vervullen op het terrein van de Omgevingswet en alle aanverwante terreinen. Dit doet zij vanuit de overtuiging dat een overheid van haar burgers is en zij deze optimaal dient te faciliteren. Hierin ligt ook de passie van de initiatiefnemende bedrijven en de betrokken experts die zich ervoor inzetten.