Telengy verbindt! Niet alleen in zakelijke zin, maar ook vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid. Onze medewerkers voelen zich verbonden aan de gemeenschap, zowel door het ondersteunen van maatschappelijke organisaties en overheidsorganisaties, als vanuit hun persoonlijke situatie. De Telengy-adviseurs komen tijdens hun werk volop in aanraking met maatschappelijke kwesties zoals jeugdzorg, integratie, schooluitval, onvoldoende zorg en werkloosheid.

Special Olympics

Special Olympics 2016

Op 1, 2 en 3 juli 2016 hebben in Nijmegen, Berg en Dal en Wijchen het grootste landelijke sportevenement voor mensen met een verstandelijke beperking plaatsgevonden: de ‘Special Olympics Nationale Spelen’. Zo’n 2.500 sporters en 1.000 begeleiders zijn drie dagen actief geweest in 18 verschillende sporten. De wereldwijde filosofie van Special Olympics kan worden gekenmerkt door de volgende aspecten: van elkaar leren, succesbeleving, bevorderen van persoonlijke ontwikkeling, zelfvertrouwen, eigenwaarde, empowerment en positieve beeldvorming ten aanzien van kwetsbare mensen in de samenleving. Veel van deze aspecten vertegenwoordigen ook de kernwaarden van Telengy.

Telengy was dan ook een trotse sponsor van dit evenement: enerzijds omdat wij het van belang achten om iedereen kansen te bieden in onze maatschappij, anderzijds omdat wij vanuit deze betrokkenheid zelf ook ervaringen opdoen die ons in staat stellen om ons vak nog beter uit te kunnen voeren. Onze betrokkenheid bij de Special Olympics 2016 ging verder dan alleen financiële sponsoring. Henk Albers, partner en adviseur bij Telengy, was vice-voorzitter van de organiserende stichting. Daarnaast zijn diverse Telengy-collega’s betrokken geweest bij het evenement en hielpen zij de organisatie waar mogelijk met kennis, kunde en inzet.