Inkoop- en leveranciersmanagement zijn van strategisch belang binnen iedere organisatie. De verbinding met de organisatiedoelen wordt steeds nadrukkelijker gezocht. De besteding van publieke middelen wordt afgezet tegen aspecten als rechtmatigheid en doelmatigheid. In het brede spectrum dat inkoop- en leveranciersmanagement beslaat, zijn de Telengy-professionals gespecialiseerd in dit onderwerp binnen de domeinen van Informatievoorziening & ICT en het sociaal domein. Onderwerpen als opdrachtgeverschap en inkoopstrategie vormen hierbij de basis, maar ook op het gebied van de begeleiding van het inkooptraject hebben wij inhoudelijke professionals beschikbaar die uw inkoop of (Europese) aanbesteding begeleiden ‘van initiatie tot en met oplevering’.