Gemeente Berg en Dal

Gemeente Berg en Dal

Gemeentehuis Berg en Dal

Projectomschrijving

De jarenlange samenwerking tussen Telengy en de gemeente Berg en Dal (nieuwe naam voor de gemeente Groesbeek per 1 januari 2016) wordt in 2016 gecontinueerd. Telengy zal de gemeente op uiteenlopende terreinen op het gebied van dienstverlening, informatievoorziening en bedrijfsvoering blijven ondersteunen.

  • Regievoerderschap diverse ICT-projecten
  • Projectleiding Baseline Informatievoorziening Gemeenten
  • Ondersteuning Informatiebeveiliging
  • Ondersteuning diverse I&A werkzaamheden
  • Advisering en kennisinput dienstverlening
  • Ondersteuning informatievoorziening sociaal domein
  • Projectondersteuning bodem en archief
  • Programmamanagement dienstverlening en e-overheid

Publicaties

Meer over onze samenwerking met gemeente Berg en Dal leest u in de volgende publicaties:

Foto's