Gemeente Leudal

Gemeente Leudal

Gemeentehuis Leudal

Projectomschrijving

De gemeente Leudal heeft Telengy-adviseurs Ad van Dijck en Ton de Wit ingeschakeld om de gemeentelijke organisatie mee te krijgen in de verandering naar zaakgericht werken. In de ‘herpositionering’ stonden twee zaken centraal:┬áde winstpunten die de organisatie en haar medewerkers ermee kunnen behalen en een betere beleving door optimale betrokkenheid. Het traject bestond dan ook uit twee fasen:

  1. Een quickscan gericht op het beoordelen van de functionele inrichting van de gebruikte zaaktypen en onderzoeken welke toegevoegde waarde zaakgericht werken heeft voor de verschillende processen;
  2. Het daadwerkelijk herimplementeren/doorstarten – vanuit een veranderaanpak – van zaakgericht werken binnen de gemeente Leudal, onder aansturing van de aan te stellen projectleider.

Het vervolgtraject, na identificatie van de quickwins die direct binnen bereik zijn, is het zaak om het ‘laaghangend fruit’ zo spoedig mogelijk te realiseren. Hiervoor maakt de gemeente Leudal gebruik van de diensten van Telengy-adviseur Ton de Wit.

Foto's