Home » Actueel » Eerste e-adviseurs ontvangen KING Keurmerk

Eerste e-adviseurs ontvangen KING Keurmerk

Het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) heeft een eerste groep van vijftig e-adviseurs, waaronder 16 adviseurs van Telengy, het KING Keurmerk toegekend. De e-adviseurs ontvingen hun KING Keurmerk op vrijdag 28 januari uit handen van Cor de Vos  (burgemeester Nieuwegein en lid van de Raad van Toezicht van KING).

Deze adviseurs hebben aangetoond kwaliteit te leveren bij de ondersteuning van gemeenten bij de implementatie van hun elektronische dienstverlening (e-overheid). Gemeenten kunnen deze e-adviseurs inschakelen op het moment dat zij advies en ondersteuning nodig hebben bij hun elektronische dienstverlening. Met het ondersteunen van deze e-adviseurs met een KING Keurmerk, hoopt KING dat gemeenten hun interne processen sneller op orde krijgen zodat zij meer tijd vrij spelen voor de dienstverlening naar hun burgers en ondernemers.

De volgende Telengy-collega’s hebben het KING keurmerk ontvangen:

De e-adviseurs met het KING Keurmerk voelen zich verbonden met KING en worden via periodieke informatiesessies op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen. Op deze manier kan beter ingespeeld worden op nieuwe vragen van trends en ontwikkelingen bij gemeenten. De gecertificeerde e-adviseurs zijn opgenomen in een openbaar register dat in te zien is en beheerd wordt op de KING-website. Gemeenten kunnen via dit register snel en eenvoudig een adviseur zoeken. Binnenkort breidt KING deze lijst uit met persoonlijke informatie over de e-adviseurs en hun geleverde kwaliteiten.

Meer e-adviseurs

Op 11 februari worden naar verwachting nog eens 30 oud EGEM-i adviseurs gecertificeerd. Daarna zal de certificering open staan voor alle ‘nieuwe adviseurs’.