Home » Adviseurs » Peter ter Telgte

Peter ter Telgte

“Mijn ambitie is overheidsorganisaties te verbinden in het belang van burger en bedrijf.”

Profiel

Peter is een hervormer. Met zijn extraverte en introverte kwaliteiten is hij in staat creatief en abstract te denken, met een zeer brede en toekomstgerichte kijk op zaken. Hij kan goed tot de kern van complexe en verwarrende situaties doordringen. Peter heeft een scherp oog voor de uitvoerbaarheid van plannen, maar is daarnaast enorm vastberaden plannen tot uitvoer te brengen. Peter is enorm alert op veranderende omstandigheden, hij zal snel handelen om goede resultaten te waarborgen. Hij is voorstander van werken in harmonie, maar schuwt de open confrontatie niet. Relativerend waar mogelijk, zorgvuldig confronterend waar nodig. Peter wijkt regelmatig van gebaande paden af, vooral om een nieuw spoor te creëren.

Als adviseur heeft Peter veel ervaring met gemeentelijke samenwerkingsverbanden. Hij vindt dat gemeenten nog beter kunnen samenwerken. Peter introduceerde ´K3´ in de gemeentelijke wereld als top 3 van samenwerkings-motieven: Kwaliteit, Kwetsbaarheid en Kosten. Hij gaat allereerst met gemeenten op zoek naar het probleem dat de bestuurlijke buikpijn veroorzaakt. Samenwerken is tenslotte een middel, geen doel op zich.

Specialismen

Dienstverlening, e-overheid, administratieve lastenverlichting, samenwerking, organisatieontwikkeling, procesoptimalisatie.

Contact

Mobiel: 06 46 72 42 05
E-mail: p.t.telgte@telengy.nl

LinkedIn profiel adviseur

Recente artikelen van Peter

 • Slimme RUD samenwerking met ICT: resultaten 2014

  De omgevingsdiensten (RUD’s) missen nog steeds een gezamenlijk platform waar daadwerkelijk  regie en sturing gegeven wordt aan de noodzakelijke standaardisatie van de informatievoorziening. Daar waar op andere beleidsterreinen de Omgevingsdienst.nl mooie resultaten laat zien, blijft de informatievoorziening als strategisch bedrijfsmiddel voor de RUD achter. Ondanks het veelal homogene takenpakket van de omgevingsdiensten constateren de onderzoekers […]

 • Wat brengt 2021?

  Het is bijna traditie dat we eind van het jaar vooruitkijken naar de ontwikkelingen voor het komende jaar die op gemeenten en andere overheden afkomen. Een zeker niet uitputtend overzicht laat een stevige agenda zien voor 2021. NL DIGIbeter Op landelijk niveau zijn de ontwikkelingen rond dienstverlening en informatievoorziening gebundeld in het actieprogramma NL DIGIbeter […]

 • Pdf toegankelijk, beter vooraf dan achteraf 

  De meest voorkomende foutmeldingen op het gebied van pdf toegankelijkheid, en hoe deze gecorrigeerd kunnen worden.    Op 1 juli 2018 is het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid ingegaan. Deze verplicht overheidsinstellingen al hun digitale kanalen toegankelijk te maken, zodat ook mensen met een beperking hier gebruik van kunnen maken.  Niet alleen de websites en […]

 • Woonfraude in de praktijk: interview over onderhuur en hennepteelt

  Telengy en de woningcorporatie Stadlander werken inmiddels een jaar samen. Uit deze samenwerking is een gegevenskoppeling met de gemeente voortgekomen, een belangrijk middel om woonfraude te kunnen bestrijden. U heeft er ook over gelezen in dit artikel van adviseur Eric Leroi van vorig jaar. Na een jaar is het voor beide partijen een passend moment […]

 • Digitale toegankelijkheid…deadline 2020 nadert

  Op 23 september 2020 moeten ALLE websites van gemeenten voldoen aan de toegankelijkheidscriteria; moeten op ALLE websites van gemeenten toegankelijkheidsverklaringen zijn gepubliceerd. Hoe zat het ook alweer? 1 juli 2018: Tijdelijk besluit digitale overheid. Medio 2020: Wet digitale overheid. Overheidsinstanties moeten hun websites en mobiele applicaties (gefaseerd) digitaal toegankelijk maken. Voor wie doen we dit? […]

 • Diverse wetten digitalisering 2020

  In 2020 worden diverse wetten rond digitalisering van kracht of vraagt het implementatiekracht van gemeenten om tijdig te kunnen voldoen voor inwerkingtreding van de wet: Wet Digitale Overheid Naar verwachting volgt publicatie in het Staatsblad medio 2020. De Wet Wet Digitale Overheid Overheid regelt authenticatie en gebruik op een veilige wijze van digitale dienstverlening van […]

 • Applicatiebeheer West Betuwe

  Deze zomer is Robbert Becker bij de gemeente West Betuwe betrokken geweest als applicatiebeheerder voor het sociaal domein. De nieuwe applicatiebeheerder kon pas na de zomer beginnen en ondanks de zomervakantie moest de ‘winkel’ gewoon open blijven. En ondanks dat de gemeente na de herindeling in rustiger vaarwater was gekomen, blijft er na zo’n samenvoeging […]

 • Office 365 als hulpmiddel bij Digitale Toegankelijkheid

  Op 1 juli 2018 is de Nederlandse wetgeving voor digitale toegankelijkheid voor de overheid in werking getreden. Hierin staat dat websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties aan de vastgestelde digitale toegankelijkheidscriteria moeten voldoen (WCAG 2.1 AA). Deze criteria hebben deels betrekking op de technische inrichting van een website of app, en deels op de content. […]

 • Datagedreven werken: eerst orde scheppen

  De Industriële Revolutie 4.0: na de stoommachine, de elektriciteit en het internet is het nu de tijd van data. De technische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op en organisaties willen aan de slag met Artificial Intelligence, Internet of Things, Data Science en Forecasting. Deze vormen van datagedreven werken spreken organisaties aan, omdat het nieuw […]

 • Stappenplan Digitale Toegankelijkheid

  Een tijd geleden schreef ik een artikel over de nieuwe wetgeving op het gebied van Digitale Toegankelijkheid die Nederlandse overheidsinstanties verplicht te voldoen aan de standaard WCAG2.1 die is opgenomen in de Europese norm EN 301 549. Naar aanleiding van deze wetgeving heeft gemeente Helmond een project opgestart. In dit artikel ga ik hier dieper […]