Home » Adviseurs » Peter ter Telgte

Peter ter Telgte

“Mijn ambitie is overheidsorganisaties te verbinden in het belang van burger en bedrijf.”

 

Profiel

Peter is een hervormer. Met zijn extraverte en introverte kwaliteiten is hij in staat creatief en abstract te denken, met een zeer brede en toekomstgerichte kijk op zaken. Hij kan goed tot de kern van complexe en verwarrende situaties doordringen. Peter heeft een scherp oog voor de uitvoerbaarheid van plannen, maar is daarnaast enorm vastberaden plannen tot uitvoer te brengen. Peter is enorm alert op veranderende omstandigheden, hij zal snel handelen om goede resultaten te waarborgen. Hij is voorstander van werken in harmonie, maar schuwt de open confrontatie niet. Relativerend waar mogelijk, zorgvuldig confronterend waar nodig. Peter wijkt regelmatig van gebaande paden af, vooral om een nieuw spoor te creëren.

Als adviseur heeft Peter veel ervaring met gemeentelijke samenwerkingsverbanden. Hij vindt dat gemeenten nog beter kunnen samenwerken. Peter introduceerde ´K3´ in de gemeentelijke wereld als top 3 van samenwerkings-motieven: Kwaliteit, Kwetsbaarheid en Kosten. Hij gaat allereerst met gemeenten op zoek naar het probleem dat de bestuurlijke buikpijn veroorzaakt. Samenwerken is tenslotte een middel, geen doel op zich.

Specialismen

Dienstverlening, e-overheid, administratieve lastenverlichting, samenwerking, organisatieontwikkeling, procesoptimalisatie.

Contact

Mobiel: 06 46 72 42 05
E-mail: p.t.telgte@telengy.nl

LinkedIn profiel adviseur

Recente artikelen van Peter

 • Slimme RUD samenwerking met ICT: resultaten 2014

  De omgevingsdiensten (RUD’s) missen nog steeds een gezamenlijk platform waar daadwerkelijk  regie en sturing gegeven wordt aan de noodzakelijke standaardisatie van de informatievoorziening. Daar waar op andere beleidsterreinen de Omgevingsdienst.nl mooie resultaten laat zien, blijft de informatievoorziening als strategisch bedrijfsmiddel voor de RUD achter. Ondanks het veelal homogene takenpakket van de omgevingsdiensten constateren de onderzoekers […]

 • Wat brengt 2023?

  De traditie zetten we voort, maar misschien was het beter geweest om de vooruitblik naar het nieuwe jaar anders te noemen: wat nemen we mee uit 2022 naar 2023 en wat brengt 2023 verder nog? Helaas zijn er ook in 2022 thema’s die uitgesteld of vertraagd zijn of onvoldoende tot implementatie gekomen zijn. Bekendste voorbeeld […]

 • Al aan de slag met Single Digital Gateway?

  Single Digital Gateway (SDG) is een Europese verordening waaraan alle gemeenten moeten voldoen. De eerste stap is dat gemeenten vanaf december 2022 informatie over producten en diensten moeten ontsluiten via YourEurope.eu. Gemeenten kunnen nu al aan de slag met deze informatie via een centrale voorziening. Centrale voorziening klaar voor gebruik U hoeft zelf géén oplossing […]

 • Wat brengt 2022?

  Het is inmiddels traditie dat we eind van het jaar vooruitkijken naar de ontwikkelingen voor het komende jaar. Een zeker niet uitputtend overzicht laat ook komend jaar een stevige agenda zien. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat diverse landelijke ontwikkelingen voorzien waren in 2021 maar zijn doorgeschoven naar 2022.  Wet open overheid, inwerkingtreding per 1 […]

 • De ontbrekende kaders bij data ethiek overheden

  Vele gemeenten digitaliseren en leggen een grotere focus op datagedreven werken, maar de vertaling ervan naar de praktijk blijkt nog erg lastig te zijn. Raadsleden en wethouders vertellen dat gemeenteraden er momenteel nog maar weinig aandacht aan besteden (Raad weten met digitalisering, Rathenau Instituut, 2020). Datagedreven werken is van praktische noodzaak om op alle vlakken […]

 • Even voorstellen… Sabrina de Graaf

  Sinds 1 februari 2021 ben ik werkzaam als Junior Consultant bij Telengy en ik zal mijzelf even aan jullie voorstellen. Ik ben Sabrina de Graaf en op het moment ben ik bezig met mijn master Data Science aan de Universiteit van Tilburg. Ik heb een achtergrond in het internationale bedrijfsleven en heb tussen mijn bachelor […]

 • Wat brengt 2021?

  Het is bijna traditie dat we eind van het jaar vooruitkijken naar de ontwikkelingen voor het komende jaar die op gemeenten en andere overheden afkomen. Een zeker niet uitputtend overzicht laat een stevige agenda zien voor 2021. NL DIGIbeter Op landelijk niveau zijn de ontwikkelingen rond dienstverlening en informatievoorziening gebundeld in het actieprogramma NL DIGIbeter […]

 • Wmo en Jeugd…doorontwikkelen in tijd van COVID-19

  redactie: dit artikel is geschreven door Philippe van Hartingsveldt Bij een gemeente in het oosten des lands waren als gevolg van een recente reorganisatie, met direct daaraan gekoppelde afname van de bezetting, flinke achterstanden ontstaan bij de backoffice van het sociaal domein. Die afname van de bezetting hoorde bij de keuze om het berichtenverkeer en […]

 • Pdf toegankelijk, beter vooraf dan achteraf 

  De meest voorkomende foutmeldingen op het gebied van pdf toegankelijkheid, en hoe deze gecorrigeerd kunnen worden.    Op 1 juli 2018 is het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid ingegaan. Deze verplicht overheidsinstellingen al hun digitale kanalen toegankelijk te maken, zodat ook mensen met een beperking hier gebruik van kunnen maken.  Niet alleen de websites en […]

 • Woonfraude in de praktijk: interview over onderhuur en hennepteelt

  Telengy en de woningcorporatie Stadlander werken inmiddels een jaar samen. Uit deze samenwerking is een gegevenskoppeling met de gemeente voortgekomen, een belangrijk middel om woonfraude te kunnen bestrijden. U heeft er ook over gelezen in dit artikel van adviseur Eric Leroi van vorig jaar. Na een jaar is het voor beide partijen een passend moment […]