Home » Adviseurs » Peter ter Telgte

Peter ter Telgte

“Mijn ambitie is overheidsorganisaties te verbinden in het belang van burger en bedrijf.”

Profiel

Peter is een hervormer. Met zijn extraverte en introverte kwaliteiten is hij in staat creatief en abstract te denken, met een zeer brede en toekomstgerichte kijk op zaken. Hij kan goed tot de kern van complexe en verwarrende situaties doordringen. Peter heeft een scherp oog voor de uitvoerbaarheid van plannen, maar is daarnaast enorm vastberaden plannen tot uitvoer te brengen. Peter is enorm alert op veranderende omstandigheden, hij zal snel handelen om goede resultaten te waarborgen. Hij is voorstander van werken in harmonie, maar schuwt de open confrontatie niet. Relativerend waar mogelijk, zorgvuldig confronterend waar nodig. Peter wijkt regelmatig van gebaande paden af, vooral om een nieuw spoor te creëren.

Als adviseur heeft Peter veel ervaring met gemeentelijke samenwerkingsverbanden. Hij vindt dat gemeenten nog beter kunnen samenwerken. Peter introduceerde ´K3´ in de gemeentelijke wereld als top 3 van samenwerkings-motieven: Kwaliteit, Kwetsbaarheid en Kosten. Hij gaat allereerst met gemeenten op zoek naar het probleem dat de bestuurlijke buikpijn veroorzaakt. Samenwerken is tenslotte een middel, geen doel op zich.

Specialismen

Dienstverlening, e-overheid, administratieve lastenverlichting, samenwerking, organisatieontwikkeling, procesoptimalisatie.

Contact

Mobiel: 06 46 72 42 05
E-mail: p.t.telgte@telengy.nl

LinkedIn profiel adviseur

Recente artikelen van Peter

 • Pdf toegankelijk, beter vooraf dan achteraf 

  De meest voorkomende foutmeldingen op het gebied van pdf toegankelijkheid, en hoe deze gecorrigeerd kunnen worden.    Op 1 juli 2018 is het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid ingegaan. Deze verplicht overheidsinstellingen al hun digitale kanalen toegankelijk te maken, zodat ook mensen met een beperking hier gebruik van kunnen maken.  Niet alleen de websites en […]

 • Slimme RUD samenwerking met ICT: resultaten 2014

  De omgevingsdiensten (RUD’s) missen nog steeds een gezamenlijk platform waar daadwerkelijk  regie en sturing gegeven wordt aan de noodzakelijke standaardisatie van de informatievoorziening. Daar waar op andere beleidsterreinen de Omgevingsdienst.nl mooie resultaten laat zien, blijft de informatievoorziening als strategisch bedrijfsmiddel voor de RUD achter. Ondanks het veelal homogene takenpakket van de omgevingsdiensten constateren de onderzoekers […]

 • Diverse wetten digitalisering 2020

  In 2020 worden diverse wetten rond digitalisering van kracht of vraagt het implementatiekracht van gemeenten om tijdig te kunnen voldoen voor inwerkingtreding van de wet: Wet Digitale Overheid Naar verwachting volgt publicatie in het Staatsblad medio 2020. De Wet Wet Digitale Overheid Overheid regelt authenticatie en gebruik op een veilige wijze van digitale dienstverlening van […]

 • Twaalf oplossingen in geactualiseerde marktscan Digikoppeling

  Onlangs is de geactualiseerde marktscan Digikoppeling gepubliceerd. Negen leveranciers bieden twaalf oplossingen voor het leveren van een generieke Digikoppeling-adapter. Telengy-adviseur Peter ter Telgte heeft vanuit Logius de marktscan Digikoppeling uitgevoerd in samenwerking met VNG Realisatie.  Aanbod en toetsing Alle leveranciers in de markt kregen de mogelijkheid om hun dienstenaanbod aan te leveren of hun aanbieding […]

 • Nieuwe collega: commercieel manager Roel Ottens

  Met gepaste trots verwelkomen we Roel Ottens in de functie van commercieel manager. Roel krijgt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering en de verdere ontwikkeling van de commerciële kant van Telengy. Hierin ondersteunt hij de adviseurs in het creëren van een productieve samenwerking met opdrachtgevers bij de (lokale) overheid. Voor bestaande en nieuwe relaties zal Roel […]

 • Ondertussen in…

    Telengy staat bekend als een deskundig en betrokken partner voor de overheid. Steeds meer overheidsorganisaties (h)erkennen dit en maken gebruik van onze kennis en kunde. In ‘Ondertussen in…’ een selectie van nieuwe opdrachten in de afgelopen periode:       Gemeente Beekdaelen Op 1 januari 2019 voegen de huidige gemeenten Onderbanken, Nuth en Schinnen samen […]

 • Ondertussen in…

  Telengy staat bekend als een deskundig en betrokken partner voor de overheid. Steeds meer overheidsorganisaties (h)erkennen dit en maken gebruik van onze kennis en kunde. In ‘Ondertussen in…’ een selectie van nieuwe opdrachten in de afgelopen periode: Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB) De VRMWB heeft aan Frank Huijbregts gevraagd om de Europese aanbesteding te begeleiden voor […]

 • Ondertussen in…

  Telengy staat bekend als een deskundig en betrokken partner voor de overheid. Steeds meer overheidsorganisaties (h)erkennen dit en maken gebruik van onze kennis en kunde. In ‘Ondertussen in…’ een selectie van nieuwe opdrachten in de afgelopen periode: De nieuwe gemeente Beekdaelen Op 1 januari 2019 ontstaat uit Nuth, Schinnen en Onderbanken de nieuwe gemeente Beekdaelen. Telengy […]

 • Marktscan Digikoppeling biedt actueel overzicht

    KING en Logius hebben medio juni de resultaten gepubliceerd van de marktscan Digikoppeling. Zeven aanbieders met tien oplossingen voldoen aan de criteria zoals in de ‘requirements’ zijn opgesteld voor deze koppelvlakstandaarden voor berichtuitwisseling. Daarmee kunnen gemeenten, samenwerkingsverbanden en andere overheden vooruit. In plaats van zelf een marktconsultatie en/of verkenning te houden, kunnen organisaties op […]

 • Vacature: Medewerker Marketing & Sales

  Telengy is per direct op zoek naar een Medewerker Marketing & Sales! Heb je interesse? Lees dan verder en neemt contact met ons op. Telengy adviseert en ondersteunt organisaties bij de dagelijkse bedrijfsvoering en de dienstverlening maar zeker ook bij het verbeteren daarvan. Partners van Telengy zijn overheden, uitvoeringsorganisaties en zorginstellingen. We slaan graag met onze […]

 • Staat beveiligd mailen voldoende op de agenda?

  Telengy start een onderzoek naar de stand van zaken rond beveiligd mailen bij gemeenten, belastingsamenwerkingen en omgevingsdiensten. Aanleiding voor het onderzoek is de hogere urgentie bij overheden om beveiligde gegevensuitwisseling met derden te organiseren zoals met de ketenpartners in het sociaal domein. Tevens worden overheden steeds vaker geconfronteerd met onveilig mailverkeer al dan niet leidend […]