Home » Adviseurs » Peter ter Telgte

Peter ter Telgte

“Mijn ambitie is overheidsorganisaties te verbinden in het belang van burger en bedrijf.”

 

Profiel

Peter is een hervormer. Met zijn extraverte en introverte kwaliteiten is hij in staat creatief en abstract te denken, met een zeer brede en toekomstgerichte kijk op zaken. Hij kan goed tot de kern van complexe en verwarrende situaties doordringen. Peter heeft een scherp oog voor de uitvoerbaarheid van plannen, maar is daarnaast enorm vastberaden plannen tot uitvoer te brengen. Peter is enorm alert op veranderende omstandigheden, hij zal snel handelen om goede resultaten te waarborgen. Hij is voorstander van werken in harmonie, maar schuwt de open confrontatie niet. Relativerend waar mogelijk, zorgvuldig confronterend waar nodig. Peter wijkt regelmatig van gebaande paden af, vooral om een nieuw spoor te creëren.

Als adviseur heeft Peter veel ervaring met gemeentelijke samenwerkingsverbanden. Hij vindt dat gemeenten nog beter kunnen samenwerken. Peter introduceerde ´K3´ in de gemeentelijke wereld als top 3 van samenwerkings-motieven: Kwaliteit, Kwetsbaarheid en Kosten. Hij gaat allereerst met gemeenten op zoek naar het probleem dat de bestuurlijke buikpijn veroorzaakt. Samenwerken is tenslotte een middel, geen doel op zich.

Specialismen

Dienstverlening, e-overheid, administratieve lastenverlichting, samenwerking, organisatieontwikkeling, procesoptimalisatie.

Contact

Mobiel: 06 46 72 42 05
E-mail: p.t.telgte@telengy.nl

LinkedIn profiel adviseur

Recente artikelen van Peter

 • Slimme RUD samenwerking met ICT: resultaten 2014

  De omgevingsdiensten (RUD’s) missen nog steeds een gezamenlijk platform waar daadwerkelijk  regie en sturing gegeven wordt aan de noodzakelijke standaardisatie van de informatievoorziening. Daar waar op andere beleidsterreinen de Omgevingsdienst.nl mooie resultaten laat zien, blijft de informatievoorziening als strategisch bedrijfsmiddel voor de RUD achter. Ondanks het veelal homogene takenpakket van de omgevingsdiensten constateren de onderzoekers […]

 • Afkortingenbingo 2024: wat staat gemeenten te wachten?

  Deze bingokaart had beduidend groter kunnen zijn als we alle ontwikkelingen die op gemeenten afkomen op hadden genomen. De aloude ballenbak aan beleidsontwikkelingen lijkt weer terug van weggeweest. We beperken ons tot een aantal ontwikkelingen met raakvlakken naar dienstverlening en informatievoorziening die wat Telengy betreft grote impact hebben voor overheden in 2024. Omgevingswet (Ow) En […]

 • Top 3 adviezen Toepasbare Regels voor inwerkingtreding Omgevingswet

  Het is bijna het einde van het jaar en dan is het weer tijd om lijstjes op te stellen! Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet wil ik een lijst presenteren met top 3 adviezen voor Toepasbare Regels. Deze adviezen zijn gebaseerd op situaties die ik nu als regelanalist, werkzaam voor meerdere gemeenten, tegenkom. Kim Yen […]

 • Grip op het omgevingsplan vraagt om een multidisciplinaire aanpak

  Met de komst van de Omgevingswet staan gemeenten voor een integrale opgave. Het omgevingsplan is een ander instrument dan het bestemmingsplan en reikt ook veel verder. Het bevat regels over de fysieke leefomgeving voor het hele ambtsgebied (of delen daarvan), terwijl het bestemmingsplan de focus legt op de planologische aspecten van een locatie. In tegenstelling […]

 • Alle begin is moeilijk

  Telengy is continu op zoek naar nieuwe collega’s om ons te komen versterken. Daarom verschijnen er binnenkort diverse filmpjes over werken bij Telengy. En oefening baart kunst. Dat is soms best even wennen…

 • Gewijzigde plaatsnamen in Noardeast-Fryslân

  Verschillende dorpen uit de gemeente Noardeast-Fryslân kregen afgelopen jaarwisseling een nieuwe plaatsnaam die aansluit bij de Friese taal. Dit was een initiatief van de FNP (Fryske Nasjonale Partij). De plaatsnaam ‘Kollumerzwaag’ is bijvoorbeeld ‘Kollumersweach’ geworden en de plaats ‘Oostrum’ heet nu ‘Eastrum’. Van de 53 plaatsnamen werden er 22 gewijzigd. Herhaaldelijk waren de kosten van […]

 • Is functioneel beheer er klaar voor?

  Nu de inwerkingtreding per 1 januari 2024 er echt van gaat komen, is het ‘alle hens aan dek’. Zijn alle systemen ingericht en op orde zodat binnen de organisatie en in de keten uitgebreid geoefend kan worden? Een cruciale rol in deze oefenperiode én na inwerkingtreding is functioneel beheer. In de afgelopen periode heeft het […]

 • Even voorstellen… Tijmen de Graaf

  Per 1 februari mag ik mezelf met trots onderdeel van Telengy noemen. Telengy is op mijn pad gekomen via mijn traineeship bij Young Colfield. Na het eerste gesprek met Roel Ottens werd ik direct enthousiast om met mijn IT-achtergrond betekenisvol te kunnen zijn in de publieke sector. Ik ben Tijmen de Graaf en ik streef […]

 • Wat brengt 2023?

  De traditie zetten we voort, maar misschien was het beter geweest om de vooruitblik naar het nieuwe jaar anders te noemen: wat nemen we mee uit 2022 naar 2023 en wat brengt 2023 verder nog? Helaas zijn er ook in 2022 thema’s die uitgesteld of vertraagd zijn of onvoldoende tot implementatie gekomen zijn. Bekendste voorbeeld […]

 • Al aan de slag met Single Digital Gateway?

  Single Digital Gateway (SDG) is een Europese verordening waaraan alle gemeenten moeten voldoen. De eerste stap is dat gemeenten vanaf december 2022 informatie over producten en diensten moeten ontsluiten via YourEurope.eu. Gemeenten kunnen nu al aan de slag met deze informatie via een centrale voorziening. Centrale voorziening klaar voor gebruik U hoeft zelf géén oplossing […]