Home » Actueel » GRIP op informatievoorziening

GRIP op informatievoorziening

Een goed functionerende informatiehuishouding is cruciaal voor efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en dienstverlening van uw gemeente. Als informatieprofessional weet u dat natuurlijk als geen ander. Slim gebruik van basisgegevens en toepassing van moderne ICT-hulpmiddelen kunnen een grote toegevoegde waarde bieden. Maar hoe zorgt u voor een goede afstemming tussen bedrijfsvoering, dienstverlening, informatievoorziening en automatisering? En hoe verbindt u strategisch, tactisch en operationeel niveau binnen uw informatiehuishouding? GRIP geeft u inzicht in deze vragen.

Wat is GRIP?

Het Gemeentelijk Referentiemodel I&A-functie Positionering (GRIP) helpt u bij de invulling van de I-functie in uw gemeente. GRIP is inmiddels succesvol toegepast in de KING i-NUP Academy en is vrij beschikbaar voor gemeenten. Met GRIP krijgt u inzicht in de huidige status van de I&A-functie. Met dat inzicht kunt u verbeteringen aanbrengen, zodat informatievoorziening en automatisering beter renderen. Ook kunt u taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden beter positioneren, zodat functies als informatiemanager, applicatiebeheerder, gegevensbeheerder en systeembeheerder nog beter op elkaar worden afgestemd. GRIP is gebaseerd op het 9-vlaks model, een model dat de afhankelijkheid tussen bedrijfsvoering, dienstverlening, informatievoorziening en automatisering weergeeft.

Figuur 1. Het 9-vlaksmodel dat de basis vormt van de GRIP-toolWorkshop GRIP op informatievoorziening

U kunt GRIP zelf gebruiken in uw organisatie. Daarvoor kunt u op deze pagina de stellingen doorlopen en na afloop ontvangt u een samenvatting van de resultaten. U kunt echter ook gebruik maken van de mogelijkheid om een workshop van 2 dagdelen door ons te laten verzorgen. In dat geval faciliteren wij u als volgt:

1. Voorbespreken aanpak en doelstelling

Ons GRIP-team neemt de aanpak met u door: Wie neemt deel aan de workshop? Wat is hun functie? Is er een specifieke doelstelling? Met welke speciale omstandigheden moet rekening gehouden worden in de workshop? Hoeveel tijd moet er zitten tussen de beide dagdelen van de workshop?

2. Dagdeel 1 van de workshop

Het GRIP-team geeft allereerst een toelichting op GRIP, zodat de deelnemers een zo gelijk mogelijk referentiekader hebben. Daarna vullen de deelnemers individueel de verschillende stellingen in. Dagdeel 1 duurt 2-3 uur.

3. Analyse van de resultaten

Het GRIP-team analyseert de resultaten en inventariseert eventuele opmerkelijke inzichten.

4. Voorbespreken dagdeel 2

Wij delen onze bevindingen met de opdrachtgever en bespreken aan de hand daarvan de belangrijkste leerdoelen voor dagdeel 2.

5. Dagdeel 2 van de workshop

Het GRIP-team presenteert de resultaten op hoofdlijnen, brengt opmerkelijke inzichten naar voren en begeleidt de discussie met als doel om te komen tot concrete verbetervoorstellen.

De standaard workshop GRIP (8-12 deelnemers) bieden we u aan voor een bedrag van € 1.595,00 exclusief BTW en inclusief reis- en verblijfkosten.

Voor wie is de workshop bedoeld?

De workshop geeft het beste resultaat bij deelname door een brede vertegenwoordiging uit uw organisatie, met name ook medewerkers en leidinggevenden die verantwoordelijk zijn voor bedrijfsvoering en dienstverlening. Maar daarnaast natuurlijk ook de informatiemanager, coördinator I&A, hoofd systeembeheer, applicatiebeheerders en gegevensbeheerders.

Interesse in GRIP?

Wilt u meer weten over GRIP, dan kunt u contact opnemen met Marcel Lemmen, telefoon 06 50 43 15 77 of m.lemmen@telengy.nl.

Neem gerust een kijkje bij de GRIP-tool.

GEON en Telengy hebben GRIP ontwikkeld in opdracht van KING Operatie NUP voor de i-NUP Academy.