Home » Adviseurs » Eric Leroi

Eric Leroi

“Mij trekt vooral het spanningsveld tussen bestuurlijke wensen en de dagelijkse praktijk.”

Profiel

Eric is een open en communicatief sterke projectleider en adviseur. Hij staat graag met zijn voeten in de klei om samen met uw werknemers het gewenste resultaat te bereiken. Eric houdt van het spanningsveld tussen de dagelijkse praktijk van de ambtelijke organisatie en de politieke wensen en eisen die de overheid kenmerkt. Hij heeft 30 jaar ervaring, maar blijft zich continu ontwikkelen doordat hij openstaat voor nieuwe ideeën, plannen, en manieren om problemen op te lossen.

Eric maakt graag gebruik van de kennis en expertise die uw organisatie bezit. Dit betekent dat hij zo snel mogelijk een beeld probeert te krijgen van de kennis en vaardigheden die binnen uw organisatie aanwezig zijn, met als doel deze in te zetten om de doelstellingen te behalen. Uiteindelijk zullen de oplossingen na afronding van een opdracht voor structurele verbeteringen moeten zorgen. Hierdoor kan het inzetten van de reeds aanwezige sterktes in een vroeg stadium ervoor zorgen dat de verbeteringen beter geïntegreerd worden.

Naast dat hij meerdere jaren als leidinggevende heeft gewerkt, begeleidt hij projecten op het gebied van (elektronische) dienstverlening, informatievoorziening en ICT bij gemeenten, samenwerkingsverbanden, en zorginstellingen. In deze rollen heeft Eric veel te maken gehad met proces-, beheer- en privacyvraagstukken. Hij heeft een gedegen kennis van ICT en de bijbehorende beheer- en projectmanagementmethoden. Eric gaat open en direct om met medewerkers, bestuurders, en managers. Voor Eric staat de communicatie met anderen altijd centraal.

Specialismen

Verander-, project- en procesmanagement, informatievoorziening, dienstverlening, beleidsadvisering.

Contact

Mobiel: 06 22 77 63 63
E-mail: e.leroi@telengy.nl

LinkedIn profiel adviseur

Recente artikelen van Eric

 • Generiek digitaal aan de slag

  Telengy-adviseurs Harrie Dahlmans, Monique Verbeeten en Eric Leroi hebben het afgelopen jaar in een middelgrote gemeente een impuls gegeven aan het slim digitaal samenwerken. Deze gemeente staat de komende jaren voor de opdracht om de transitie van analoog naar digitaal werken binnen de gehele organisatie door te voeren. Deels vanuit ambitie en deels vanuit pure […]

 • ICT outsourcen of zelf doen?

  Twee middelgrote buurgemeenten werken op het vlak van ICT (lees ‘automatisering’ c.q. de technische infrastructuur) al enige tijd intensief samen en hebben een ICT-omgeving van een goed niveau opgebouwd. Ze maken gebruik van moderne technologie, met virtuele werkplekken dankzij VDI (Virtual Desktop Infrastructure), die stabiel en goed presterend is. Ook het beheer en de servicedesk […]

 • Paarse krokodil-alarm: staat uw gemeente al op de ALB-lijst? 

  Uhh… ben ik wat vergeten? Misschien, want Logius eist dat gemeenten die bijvoorbeeld van een extra DigiD-voorziening gebruik willen maken op de ALB-lijst moeten zijn ingeschreven.  En waar staat deze lijst dan voor? ALB staat voor Autorisatielijst BSN-gerechtigden. En als gemeente moet u zich aanmelden voor deze lijst, zodat de RvIG, Logius of een andere […]

 • Grunn het ‘t

  Groningen heeft het inderdaad Gemeente Groningen laat elke twee jaar het beheer en gebruik van de basisregistraties auditen en merkt dat het een grote toegevoegde waarde heeft voor de kwaliteit van haar informatievoorziening. Toen in 2016 het landelijk Stelsel van Basisregistraties wat meer vorm kreeg, besloot Groningen om het Stelsel te omarmen. En binnen de […]

 • De drie rollen voor een optimale i-samenwerking

  Een gemeente heeft gemiddeld 27 samenwerkingsverbanden getuige de wir-war van spaghetti in het overzichtskaartje. De organisaties in deze verbanden zijn afhankelijk van elkaars informatie om hun taken uit te voeren en gestelde ambities te halen. Ook binnen de gemeentelijke domeinen groeien de digitaliserings- en informatiebehoeften. Informatiemanagement staat aan de lat om deze interne en externe […]

 • Basisregistraties – er valt nog wat te doen

  Het jaar 1796 Napoleon zette het fenomeen van de basisregistratie in 1796 op de kaart. En al in 1811 werd de Burgerlijke stand in heel Nederland ingevoerd. En daarmee was onze eerste basisregistratie een feit. Vanaf 1850 werd het bijhouden van het Bevolkingsregister een gemeentelijke taak en dat is het nog steeds. Gezinskaart Dat we […]

 • De ‘cloud’ bijt soms in je staart

  We zien het allemaal gebeuren. Gemeenten stappen op grote schaal met hun applicaties over naar de ‘cloud’. In programma’s van eisen wordt zelfs al de term ‘cloud tenzij…’ gebruikt. Ingegeven door de behoefte van gemeenten om de techniek zoveel mogelijk buiten de deur te zetten. En de trend die leveranciers volgen om hun producten alleen […]

 • Koppelen in 2022, alsof het heel gewoon is…

  We werken inmiddels meer dan anderhalf jaar vooral thuis en communiceren met elkaar via Teams, Zoom, Google en wat we nog meer tegenkomen in samenwerkingsland. We kunnen ons bijna niet meer voorstellen dat het ooit anders is geweest. Als projectleider zat ik voorheen regelmatig uren in de auto. Muziekje aan, wat bellen en vooral afkicken […]

 • Burgerservicenummer (BSN) en de overheid

  Als projectleider bij implementaties van gemeentelijke applicaties, kom ik regelmatig de vraag tegen of een BSN nu wel of niet in de applicatie mag worden opgenomen. Zeker bij een afdeling die met zowel publiekrechtelijke als privaatrechtelijke zaken te maken heeft komt de vraag vaak naar voren. Ik ben daarin eens gaan rondsnuffelen. En je komt […]

 • Inputfinanciering, bent u al geautoriseerd?

  Er is iets vreemds aan de hand. Er is een regeling voor overheden die kosten bespaart, maar deze regeling is niet overal bekend. In mijn werk voor gemeenten kom ik regelmatig tegen dat gemeenten kosten in rekening gebracht krijgen voor producten van de Kamer van Koophandel, terwijl zij daar niet voor hoeven te betalen. Wat […]

 • Informatie- en IT-functies door de jaren heen

  Sinds de 60-er jaren van de vorige eeuw is de automatisering in gemeenteland steeds belangrijker geworden. Eerst kwamen er de rekencentra, zoals CIOB, CON en CEVAN. En daarna in de 80-er en 90-er jaren de leveranciers zoals L&T Informatica (nu PinkRoccade), VUGA, Raet Decentrale Overheid, Centric, Kramers, IGA en HCS. Door diverse overnames bleven er […]