Home » Adviseurs » Henk Albers

Henk Albers

“Ik versta de taal van de werkvloer goed, waardoor draagvlak ontstaat van de mensen.”

Profielfoto Henk Albers

Henk Albers

Profiel

Henk geeft anderen de ruimte en benadert mensen belangstellend en met respect. Hij is deskundig en heeft veel praktijkervaring met veranderprocessen en projecten in gemeentelijke organisaties. Die ervaring past hij telkens weer creatief toe in nieuwe situaties. Als procesbegeleider zet Henk de grote lijnen uit en geeft de betrokken bestuurders, secretarissen, managers en medewerkers alle ruimte om op een prettige en constructieve manier naar elkaar toe te groeien. Henk is een adviseur die gemakkelijk op strategisch en tactisch niveau opereert en ook de taal van de werkvloer goed verstaat. Daardoor kan hij lange termijn doelen realiseren met draagvlak van de mensen die het moeten doen. Henk is geduldig, maar wel een doorzetter die altijd op zoek blijft naar oplossingen als er obstakels zijn. Zo is zijn benadering de laatste jaren bijzonder succesvol gebleken bij het realiseren van ICT-samenwerkingen tussen gemeenten.

Henk heeft in de afgelopen jaren bij talloze gemeenten veranderingstrajecten, implementatieprojecten en samenwerkingsverbanden begeleid. Henk verricht werkzaamheden gericht op verander- en projectmanagement voor organisatie-brede en materie-specifieke informatieprojecten, management-ondersteuning en beleidsadvisering.

Specialismen

Informatiemanagement, projectmanagement, verandermanagement, ICT, strategie, herindelingen, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

Contact

Mobiel: 06 22 92 24 16
E-mail: h.albers@telengy.nl

LinkedIn profiel adviseur

Recente artikelen van Henk

 • If you only have a hammer…

  Multi Criteria Evaluatie kan helpen de juiste keuzes te maken bij de invoering van zaakgericht werken Zo’n tien jaar geleden kwamen de zogenaamde ‘dikke’ zaaksystemen op de markt: generieke applicaties waarmee meerdere producten of processen afgehandeld konden worden. Het idee daarbij was dat het zaaksysteem bestaande (dure) taakspecifieke applicaties in de backoffice overbodig zou maken. […]

 • Herijking I&A-organisatie: aanbevelingen bij een middelgrote gemeente

  Herijking middelgrote gemeente Informatievoorziening krijgt een steeds belangrijkere rol in de gemeentelijke bedrijfsvoering en dienstverlening. Veel gemeenten hebben daarom behoefte aan herijking van de organisatie van de informatievoorziening. Ook een visie op de toekomstige inrichting kan van waarde zijn. Telengy-adviseurs Henk Albers en Ton de Wit hebben voor een middelgrote gemeente de inrichting en het […]

 • Herindeling gemeente Beekdaelen

  In 2018 zijn Henk Albers, Harrie Dahlmans, Eric Leroi en Rik Duijmelinck, allen adviseurs van Telengy, nauw betrokken geweest bij de herindeling van de gemeenten Onderbanken, Nuth en Schinnen; sinds 1 januari 2019 de gemeente Beekdaelen. Informatievoorziening en automatisering De betrokkenheid van Henk en Eric gold voor alles wat met de informatievoorziening en automatisering te […]

 • Coaching bij opstellen visie informatievoorziening

  In een tijd waarin gemeenten te maken hebben met diverse ontwikkelingen, wordt het steeds belangrijker om een visie te hebben op informatievoorziening. Zo’n visie geeft een richting aan voor de inrichting van informatievoorziening en geeft tevens de mogelijkheid om (bij) te sturen. Digitale Agenda 2020 De Digitale Agenda 2020 (DA2020) helpt gemeenten om ontwikkelingen die […]

 • De gemeentelijke samenwerking wil niet vlotten, hoe verder?

  Dat was de vraag die Telengy-adviseurs Henk Albers en Ad van Dijck voorgelegd kregen door de bestuurders van 2 gemeenten. Met het oog op de Digitale Agenda 2020 en het advies aan gemeenten in Nederland om meer collectieve oplossingen te zoeken, vroegen zij zich af of de ingeslagen weg van samenwerking tussen de beide gemeenten […]

 • Help, ons pakket voldoet niet meer!

  Een organisatie die niet meer tevreden was over de manier waarop het financiële pakket hen ondersteunde in de bedrijfsvoering. En daarnaast een accountant die de gemeente er op wees dat de onderhoudsovereenkomst met de leverancier niet zomaar telkens verlengd mocht worden en er dus een aanbesteding gestart moest worden. Ziedaar de aanleidingen voor een middelgrote […]

 • Software Sociaal Domein is niet het belangrijkste probleem

  Worden in onze gemeente de taken binnen het sociaal domein goed en efficiënt uitgevoerd en biedt de beschikbare software adequate ondersteuning? Deze vraag werd door een middelgrote gemeente voorgelegd aan adviseurs Willem Isendoorn en Henk Albers. Een vraag die mogelijk bij meer gemeenten in Nederland speelt en daarom belichten we deze casus in het bijzonder. […]

 • Strategische keuzes met scenarioplanning

  In de dagelijkse adviespraktijk van Telengy maken we gebruik van vele methodes en werkvormen zodat we samen met de opdrachtgever tot een optimaal resultaat komen. Dat wil overigens niet zeggen dat de methode of werkvorm centraal staat, het is slechts een middel om te komen tot het vooraf met elkaar geformuleerde doel. De Telengy-adviseur is […]

 • De kikkers en de kruiwagen

  In de dagelijkse adviespraktijk van Telengy maken we gebruik van vele methodes en werkvormen zodat we samen met de opdrachtgever tot een optimaal resultaat komen. Dat wil overigens niet zeggen dat de methode of werkvorm centraal staat; het is slechts een middel om te komen tot het vooraf met elkaar geformuleerde doel. De Telengy-adviseur is […]

 • Samenwerking, ambtelijke fusie of herindeling?: ‘Kennen, mogen en vertrouwen’

  Het is een van de oudste uitspraken in sales: “mensen kopen van mensen die ze kennen, mogen en vertrouwen”. Maar dit geldt niet alleen in koper-verkoper relaties. Het is ook interessant om deze uitspraak in verband te brengen met samenwerkingsverbanden en (ambtelijke) fusies in gemeenteland. Het aantal gemeenten in Nederland is de laatste 50 jaar […]