Home » Adviseurs » Rik Duijmelinck

Rik Duijmelinck

“Alleen samen komen we tot het gewenste resultaat.”

Profiel

Rik is een adviseur die makkelijk met verschillende betrokken partijen om kan gaan. Door zijn geïnteresseerde houding doorgrondt hij problemen op inzichtelijke wijze. Zijn relatiegerichte en verbindende aanpak stellen hem ook in staat om goed binnen een team te opereren. Hij is niet bang om nieuwe ideeën en aanpakken aan te dragen. Met een goede mondelinge communicatie zet Rik zich graag in om middels verschillende trainingen de werknemers mee te nemen in veranderingen en vernieuwingen.

Rik heeft met zijn bestuurlijke achtergrond een helder beeld van de verschillende belangen en spanningsvelden die binnen gemeenten spelen. Bijdrages leveren aan het maatschappelijk belang en het openbaar bestuur is wat hem motiveert om te werken in het publieke domein. Daarom is hij sinds 2018 als commissielid actief in de lokale politiek van de gemeente Someren. Deze ervaringen dragen bij aan het maken van de juiste keuzes binnen het werk als adviseur. Rik werkt graag in een domein waar verschillende politieke, ambtelijke en maatschappelijke spanningsvelden zich voordoen. Daarbij is het belangrijk om de mensen mee te nemen en rekening te houden met de verschillende belangen. Uiteindelijk is het voor Rik belangrijk om vanuit een doelgerichte aanpak bij de beoogde resultaten te komen.

Specialismen

Digitaal & zaakgericht werken, bestuurlijke processen, procesoptimalisatie, dienstverlening.

Contact

E-mail: r.duijmelinck@telengy.nl

Telefoon: 06 46 66 18 71

LinkedIn profiel adviseur

Recente artikelen van Rik

 • De Woo in vogelvlucht

  De Wet open overheid (Woo) is 1 mei 2022 in werking getreden. In dit artikel bespreken we aandachtspunten en praktijkvoorbeelden ten aanzien van de implementatie van deze wetgeving, ook in 2023. In een eerder artikel is het opstellen van een geschikt plan van aanpak al uiteengezet. Doel Wet open overheid “Het doel van de Wet […]

 • Een implementatieplan Woo opstellen, hoe doe je dat?

  Binnen de overheid is er heel wat ervaring met het implementeren van nieuwe wetgeving. Dat dit vaak geen eenvoudige opdracht is, blijkt uit recente ervaringen met bijvoorbeeld de Omgevingswet en de decentralisaties in het sociaal domein. Ook dit jaar is er een nieuwe wet die in werking gaat treden, namelijk de Wet open overheid (Woo). […]

 • Waardevolle tips uit de praktijk

  Het is 3 jaar geleden dat ik mijn afstudeeronderzoek over herindelende gemeenten voor de Radboud universiteit heb afgerond en aan de slag ben gegaan als adviseur bij Telengy. Inmiddels ben ik vanuit Telengy voor ruim tien organisaties werkzaam geweest waar ik bij heb mogen dragen aan diverse projecten en uitdagingen. Momenteel ben ik werkzaam als […]

 •  Digitale besluitvorming kan nog efficiënter

  In 2021 worden bijna alle gemeentelijke processen digitaal ingericht en ondersteund door diverse applicaties. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de aanstaande Omgevingswet die inzet op digitalisering en optimalisering van processen binnen het ruimtelijk domein. Uit veel van deze processen kan een besluitvormingstraject volgen. Juist het besluitvormingsproces heeft in veel van mijn recente opdrachten centraal gestaan. Hoe […]

 • Zaakgericht trainen met instructievideo en webinar

  In februari 2020 werd ik door een gemeente benaderd om diverse trainingen te verzorgen over het zaakgericht werken in het zaaksysteem (JOIN). In maart van dit jaar werden we echter geconfronteerd met de uitbraak van de coronacrisis. Alle fysieke trainingen werden uitgesteld en konden niet op korte termijn doorgaan. Uiteraard bleef de behoefte voor nadere […]

 • Een efficiënt digitaal besluitvormingsproces  

  In een samenleving waarin de digitalisering in volle gang is, kiezen ook steeds meer gemeenten ervoor om werkprocessen te digitaliseren. Daarmee wordt getracht de dienstverlening van de gemeentelijke organisatie te optimaliseren. Een van de belangrijkste werkprocessen binnen de gemeentelijke organisaties is het bestuurlijke besluitvormingsproces. Het digitaliseren van dit proces draagt bij aan het efficiënt laten verlopen […]

 • Zorg voor tijdige plaatsing medewerkers en doorzettingsvermogen bij herindelingen

  Er is in Nederland al een lange tijd een tendens gaande waarin gemeenten om verschillende redenen over gaan tot een herindeling. Aan het begin van de 20e eeuw telde Nederland 1.121 gemeenten. Dat aantal is anno 2018 al gedaald tot 380 gemeenten. Recentelijk is door de Eerste en Tweede Kamer de officiële goedkeuring gegeven om […]