Home » Adviseurs » Rik Duijmelinck

Rik Duijmelinck

“Alleen samen komen we tot het gewenste resultaat.”

Profiel

Rik is een adviseur die makkelijk met verschillende betrokken partijen om kan gaan. Door zijn geïnteresseerde houding doorgrondt hij problemen op inzichtelijke wijze. Zijn relatiegerichte en verbindende aanpak stellen hem ook in staat om goed binnen een team te opereren. Hij is niet bang om nieuwe ideeën en aanpakken aan te dragen. Met een goede mondelinge communicatie zet Rik zich graag in om middels verschillende trainingen de werknemers mee te nemen in veranderingen en vernieuwingen.

Rik heeft met zijn bestuurlijke achtergrond een helder beeld van de verschillende belangen en spanningsvelden die binnen gemeenten spelen. Bijdrages leveren aan het maatschappelijk belang en het openbaar bestuur is wat hem motiveert om te werken in het publieke domein. Daarom is hij sinds 2018 als commissielid actief in de lokale politiek van de gemeente Someren. Deze ervaringen dragen bij aan het maken van de juiste keuzes binnen het werk als adviseur. Rik werkt graag in een domein waar verschillende politieke, ambtelijke en maatschappelijke spanningsvelden zich voordoen. Daarbij is het belangrijk om de mensen mee te nemen en rekening te houden met de verschillende belangen. Uiteindelijk is het voor Rik belangrijk om vanuit een doelgerichte aanpak bij de beoogde resultaten te komen.

Specialismen

Digitaal & zaakgericht werken, bestuurlijke processen, procesoptimalisatie, dienstverlening.

Contact

E-mail: r.duijmelinck@telengy.nl

Telefoon: 06 46 66 18 71

LinkedIn profiel adviseur