Home » Adviseurs » Willem Isendoorn

Willem Isendoorn

“Mijn vermogen om complexe zaken eenvoudig te maken, geeft draagvlak voor ontwikkelingen.”

Willem Isendoorn

Profiel

Willem is een breed inzetbare adviseur, geschikt voor vraagstukken met raakvlakken op de gebieden herindelingen, (elektronische) dienstverlening, en bedrijfsvoering. Zijn jarenlange ervaring en opgebouwde kennis zet hij graag in om op zeer gestructureerde wijze complexe problemen op te lossen. Zijn vermogen om complexe zaken op een eenvoudige manier duidelijk en inzichtelijk te maken, dragen bij aan het creëren van een draagvlak voor de gewenste ontwikkelingen. Door zijn ervaring heeft Willem veel aandacht voor de praktische kant van aangedragen oplossingen. Hierdoor zijn Willem’s oplossingen niet alleen op papier bruikbaar, maar bovenal ook bruikbaar in de praktijk.

Het opstellen van informatieplannen, waarbij de ambitie van bestuur en management omgezet wordt in een realistische en duidelijke aanpak voor de komende jaren, is één van zijn specialiteiten. Als projectmanager zorgt Willem ervoor dat projectdoelstellingen ook daadwerkelijk gerealiseerd worden, binnen de tijd én binnen het budget. Daarbij worden de verwachtingen van de opdrachtgever nooit uit het oog verloren. Mensen met verschillende achtergronden bij elkaar brengen en samen laten werken aan een gezamenlijk doel, geeft Willem een kick.

Specialismen

Project- en programmamanagement, dienstverlening, basisregistraties, informatievoorziening, bedrijfsvoering.

Contact

Mobiel: 06 51 54 11 69
E-mail: w.isendoorn@telengy.nl

LinkedIn profiel Willem Isendoorn

Recente artikelen van Willem

 • Software Sociaal Domein is niet het belangrijkste probleem

  Worden in onze gemeente de taken binnen het sociaal domein goed en efficiënt uitgevoerd en biedt de beschikbare software adequate ondersteuning? Deze vraag werd door een middelgrote gemeente voorgelegd aan adviseurs Willem Isendoorn en Henk Albers. Een vraag die mogelijk bij meer gemeenten in Nederland speelt en daarom belichten we deze casus in het bijzonder. […]

 • WMEBV, wat moet ik er mee?

  Er komt weer een nieuwe wet op gemeenten af: de WMEBV. Dat is de afkorting voor Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer. Deze wet is een wijziging op de Algemene wet bestuursrecht en een vervolg op de Wet elektronisch bestuurlijk verkeer uit 2004. Het doel van de WMEBV is, kort gezegd, dat burgers en bedrijven alle […]

 • Archivering burgerzaken bij herindelingen een zaak van lange adem

  In het afgelopen jaar ben ik bij twee herindelingen projectleider geweest voor o.a. Burgerzaken. In het ene geval was PinkRoccade de leverancier van de burgerzakenapplicatie, in het andere geval was dat Centric. Deze applicaties zijn de afgelopen jaren flink doorontwikkeld. Ontwikkelingen die burger en gemeente veel voordelen opleveren. Zo is het verwerken van mutaties en […]

 • Aanbesteden en software: waarom stilzwijgend verlengen geen goed idee is

  Stilzwijgende verlenging Veel gemeenten hebben al jaren geleden gekozen voor bepaalde software, bijvoorbeeld voor Belastingen, Financiën of Sociaal Domein. Destijds is daarvoor een vaste looptijd van enkele jaren afgesproken, en daarna is het contract jaarlijks stilzwijgend verlengd. Zo kan het voorkomen dat gemeenten al 10-15 jaar gebruik maken van hetzelfde pakket. En alle betrokkenen vinden […]

 • Digitaal werken in het sociaal domein zonder centraal zaaksysteem? 

  De werkorganisatie CGM is ontstaan op 1 januari 2014 uit een ambtelijke fusie en werkt voor de gemeenten Cuijk, Grave en Mill en St. Hubert. Binnen het sociaal domein wordt gewerkt met de Suite4Sociaal Domein van Centric. Ondanks dat CGM gemeentebreed al vanaf de start werkt met het zaaksysteem van Decos, waren binnen het sociaal […]

 • Herindeling gemeente Altena

  In 2018 hebben Telengy-adviseurs Jacob Ubbels en Willem Isendoorn een rol gespeeld bij de inrichting van de gemeente Altena; een herindeling van de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem. Jacob was aangesteld als adviseur van de werkgroep Informatiemanagement. Willem was projectleider burgerzakenapplicatie en datadistributie en projectleider website.   Inrichting BRP  Bij een herindeling is de Basisregistratie Personen […]

 • Herindelen leidt tot aanbesteden: spannend proces met verrassende uitslag

  Op 1 januari 2019 zal een flink aantal gemeenten gaan herindelen. Een belangrijk onderdeel van zo’n herindelingsproces betreft de harmonisatie van het applicatielandschap. Het is namelijk onwenselijk dat een nieuwe gemeente met meerdere softwarepakketten voor hetzelfde vakgebied blijft werken. Bij bijvoorbeeld Burgerzaken is dat zelfs onmogelijk. Telengy-medewerkers spelen bij diverse herindelingen een rol als adviseur […]

 • Marktconsultatie zaaksystemen in Montferland

  Montferland is een gemeente met ongeveer 35.000 inwoners op de rand van de Achterhoek, ontstaan in 2005 uit een herindeling van de gemeenten Didam en Bergh. In eerste instantie is gestart met het werken met een documentmanagementsysteem (DMS), in tweede instantie met een zaaksysteem. Deze systemen zijn van twee verschillende leveranciers. In de praktijk liep […]

 • Informatiemanagement 3D’s verdient meer aandacht

  Gemeenten zijn de afgelopen jaren volop bezig geweest om hun sociaal domein zodanig in te richten dat ze de 3 decentralisaties zo goed als mogelijk op de rit krijgen. Her en der zijn Sociale teams, Gebiedsteams, Wijkteams, Jeugdteams en andere varianten uit de grond gestampt, samengesteld uit eigen (regelmatig nieuw aangetrokken) medewerkers of bemenst vanuit […]

 • Van BERM ICT naar ICT WBW

  Vier gemeenten in West-Brabant, gezamenlijk goed voor zo’n 220.000 inwoners, opereren onder de naam ‘BERM’ (Bergen op Zoom, Etten-Leur, Roosendaal en Moerdijk). Al langere tijd werd gesproken over samenwerking op ICT-gebied en in augustus 2015 heeft dat zijn beslag gekregen door de officiële vorming van een nieuwe Gemeenschappelijke Regeling onder de naam ‘ICT West-Brabant West’ […]