Gemeente Goirle

Gemeentehuis Goirle

Gemeentehuis Goirle

Projectomschrijving

De gemeenten Goirle, Dongen, Hilvarenbeek en Oisterwijk staan in het kader van de transities binnen het sociale domein een integrale aanpak voor. Onder het motto één gezin, één plan, één regisseur en het adagium ‘meer met minder’, spelen urgentie en ambitie als duwende en trekkende kracht om de kwaliteit van zorg en ondersteuning te verhogen en de kosten te verlagen.

Om dit te kunnen realiseren is (en wordt) de inkoop van de nieuwe taken in het sociaal domein in samenhang uitgevoerd, de afgelopen jaren onder andere onder begeleiding van Telengy-adviseur Ruud Groot. Hierbij bestond vanuit de gemeenten de nadrukkelijke wens om, naast de transitie van zorg en ondersteuning, ook de transformatie van zorg en ondersteuning op 1 januari 2015 te laten plaatsvinden. Dit betekent dat voor nieuwe klanten die per 1 januari 2015 een beroep op zorg en/of ondersteuning doen, een nieuwe werkwijze van toepassing zal zijn.

 


 

Janke Bolt, Afdelingshoofd Ontwikkeling bij de gemeente Goirle:

“Telengy-adiseur Ruud Groot heeft volwassen, vooruitstrevend en betrokken geacteerd.”


 

Publicaties

Meer over onze samenwerking met de gemeente Goirle (samenwerkingsverband met de gemeenten Dongen, Oisterwijk en Hilvarenbeek) leest u in de volgende publicaties:

Foto's