Gemeente Overbetuwe

Gemeentehuis Overbetuwe

Gemeentehuis Overbetuwe

Projectomschrijving

De gemeente Overbetuwe is sinds 2008 bezig met zaakgericht werken en sinds vorig jaar wordt getracht dit in de gehele organisatie te implementeren. In eerste instantie was de invoering van zaakgericht werken alleen geënt op de afdeling Publiekszaken. Met de verdere doorontwikkeling en invoering is Telengy-adviseur Arjan Kloosterboer aan de slag gegaan. Om de aanpak helder te krijgen en draagvlak op managementniveau te creëren heeft Telengy-adviseur Arjan Kloosterboer interviews afgenomen met de teammanagers, om het enthousiasme voor zaakgericht werken te vergroten. Aan de hand van de interviews zijn de contouren bepaald voor de vervolgaanpak.

Publicaties

Meer over onze samenwerking met de gemeente Overbetuwe leest u in de volgende publicatie:

Foto's