Home » Adviseurs » Arjan Kloosterboer

Arjan Kloosterboer

“‘Ik ben een verbinder van dienstverlening en bedrijfsvoering met informatievoorziening.”

Profiel

Arjan Kloosterboer

Profiel

Arjan is een gedreven adviseur op het snijvlak van ICT en organisatie, met projectmanagementkwaliteiten die het best tot hun recht komen in innovatieve trajecten. Hij beschikt over een grote vakinhoudelijke kennis en is zeer goed bekend met de informatievoorziening van lokale overheden, van geo-informatie tot proces­ondersteuning. Arjan is analytisch sterk en in staat om snel tot de essentie te komen. Hij stimuleert zijn omgeving in het vinden van optimale en gedegen oplossingen om doelen en ambities blijvend te realiseren. Vanuit oprechte betrokkenheid schuwt hij een kritische opstelling niet en is waar nodig doortastend. Hij doet dit op een open en constructieve wijze in de omgang met zowel bestuurders, managers als medewerkers.

Specialismen

Zaakgericht werken, basisregistraties, gegevensmanagement, geo-informatiie, informatiemanagement, (informatie-)architectuur.

Kerncompetenties

Betrokkenheid, innoveren, analytisch, vak- en marktkennis, wilskrachtig, strategisch denken.

Contact

Mobiel: 06 27 62 59 71
E-mail: a.kloosterboer@telengy.nl

LinkedIn profiel adviseur

Recente artikelen van Arjan:

 • Toets: Hoe standaard is standaard?

  U heeft een applicatie aanbesteed en in gebruik genomen. In het programma van eisen is opgenomen dat voldaan moet worden aan diverse gegevensuitwisselingsstandaarden, veelal op StUF gebaseerd. En toch blijkt het koppelen met andere applicaties problemen te geven. Telengy-adviseur Arjan Kloosterboer werd te hulp geroepen om dit probleem voor te zijn. VTH-applicatie Een regionale brandweerorganisatie […]

 • Zaakgericht werken in Overbetuwe

  De gemeente Overbetuwe heeft enkele jaren geleden zaakgericht werken omarmd, ter verbetering van de gemeentelijke dienstverlening en bedrijfsvoering. We stellen 10 vragen aan Frans Erinkveld, projectleider ICT & Informatievoorziening bij de gemeente Overbetuwe. Onderwerpen van gesprek zijn de ontwikkelingen en perspectieven rondom zaakgericht werken binnen de gemeente en de rol die Telengy-adviseur Arjan Kloosterboer daarbij […]

 • Procesmodellering en zaakgericht werken verbonden

  Zaakgericht werken betekent onder meer het zaakgericht uitvoeren van (bedrijfs)processen. Daarvoor is een procesontwerp nodig dat vastgelegd wordt in een zaaktype. KING heeft daarvoor een sjabloon ontworpen. Kenmerkend is dat het proces slechts op hoofdlijnen wordt uitgewerkt: de zaakstatussen. Wat nu als er behoefte is het proces verder te detailleren? Of dat de aanleiding procesoptimalisatie […]

 • Metadateren: duurzame toegankelijkheid van informatie

  Sinds eind november 2015 toert de ‘TMLO Roadshow’ door het land. Op initiatief van het Nationaal Archief wordt, in samenwerking met regionale archieforganisaties, in elke provincie een sessie gehouden over het nut van metadateren en het gebruik van het Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden (TMLO) daarbij. Arjan Kloosterboer van Telengy neemt de toehoorders mee in het […]

 • Digitale wereld kan niet zonder metadatering

  Langzamerhand werken we steeds meer digitaal en genereren we meer en meer digitale dossiers en documenten. Net zoals papieren exemplaren willen we ze niet alleen bewaren maar vooral kunnen vinden en gebruiken. Het toekennen van zogenaamde metagegevens (metadata) is hiervoor randvoorwaardelijk. Om welke metagegevens het minimaal gaat, is vastgelegd in het ‘Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden’, […]

 • Grip op samenwerking met zaakgericht werken in Sociaal Domein

  De verbindingen leggen in het Sociaal Domein is komende jaren voor alle partners in de zorg en ondersteuning een stevige uitdaging. “Je kunt een probleem tenslotte niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt”, aldus Albert Einstein. De weg naar 1 gezin, 1 plan en 1 regisseur vraagt een stevige afstemming tussen beleid, informatievoorziening […]

 • Gericht werken aan zaken

  Zaakgericht werken is een actueel thema. Het is zeker geen uitgekristalliseerde materie. We merken in de praktijk dat het nog veel vragen oproept. We helpen organisaties om zaakgericht werken succesvol en resultaatgericht in te voeren en te vertalen naar de eigen situatie, behoeften en ambities. Met deze publicatie willen we het zaakgericht werken van diverse […]

 • RSGB: voor meervoudig gegevensgebruik

  Standaarden zijn nodig voor een beter presterende en maximaal dienstverlenende (elektronische) overheid. In juni 2009 bracht EGEM i-teams zo’n standaard uit: versie 2.0 van het Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijk Basisgegevens (RSGB) uit. Het RSGB biedt gemeenten, hun keten partners en softwareleveranciers de standaard om gegevens meervoudig te kunnen gebruiken. Het maakt deel uit van GEMMA, […]