Home » Adviseurs » Arjan Kloosterboer

Arjan Kloosterboer

“‘Ik ben een verbinder van dienstverlening en bedrijfsvoering met informatievoorziening.”

Profiel

Arjan is een gedreven adviseur op het snijvlak van ICT en organisatie, met projectmanagementkwaliteiten die het best tot hun recht komen in innovatieve trajecten. Hij beschikt over een grote vakinhoudelijke kennis en is zeer goed bekend met de informatievoorziening van lokale overheden, van geo-informatie tot proces­ondersteuning. Arjan is analytisch sterk en in staat om snel tot de essentie te komen. Hij stimuleert zijn omgeving in het vinden van optimale en gedegen oplossingen om doelen en ambities blijvend te realiseren. Vanuit oprechte betrokkenheid schuwt hij een kritische opstelling niet en is waar nodig doortastend. Hij doet dit op een open en constructieve wijze in de omgang met zowel bestuurders, managers als medewerkers.

Specialismen

Zaakgericht werken, basisregistraties, gegevensmanagement, geo-informatiie, informatiemanagement, (informatie-)architectuur.

Contact

Mobiel: 06 27 62 59 71
E-mail: a.kloosterboer@telengy.nl

LinkedIn profiel adviseur

Arjan Kloosterboer is expert van het KennisCentrumOmgevingswet.nl. Op 1 oktober 2016 is KenniscentrumOmgevingswet.NL gelanceerd. Het kenniscentrum biedt een platform om te discussiëren, kennis te delen en informatie te vergaren over de lokale implementatie van de Omgevingswet. Het kenniscentrum richt zich in het bijzonder op de impact op de organisatie en medewerkers, bedrijfsvoering, dienstverlening, participatie en informatievoorziening. Het verbindt partijen en vakgebieden met elkaar en brengt je in contact met collega’s en experts.

 

Recente artikelen van Arjan

 • Aan de slag met toepasbare regels

  Om de Omgevingswet en daarop gebaseerde regelgeving, zoals een Omgevingsplan, goed toegankelijk te maken voor burgers en bedrijven wordt gebruik gemaakt van toepasbare regels. Ton de Wit en Arjan Kloosterboer geven in dit artikel een toelichting. Arjan Kloosterboer en Ton de Wit, experts KennisCentrumOmgevingswet.nl en Telengy-adviseurs beschrijven Aan de slag met toepasbare regels.

 • Procesgericht wijzigen van een omgevingsplan

  De VNG heeft onlangs een nieuwe infographic op hun website geplaatst: ‘Aan de slag met het omgevingsplan’. Het verbeeldt onder meer de alternatieven om nieuwe initiatieven mogelijk te maken en nieuw beleid om te zetten in regels. Dit kan d.m.v. een BOPA of TAM-IMRO of direct door nieuwe of aangepaste omgevingsplanregels (o.b.v. STOP/TPOD). De keuze […]

 • Hoeveel omgevingswetsoftware heb je nodig?

  Voor uitvoering van de Omgevingswet hebben gemeenten software nodig zoals plansoftware, toepasbare regelsoftware en VTH-software. De druk is hoog om deze software aan te besteden en in gebruik te nemen. Maar stel nou dat je het maken van bestemmingsplannen altijd uitbesteedde aan een ruimtelijk adviesbureau? En dat je overweegt om dat te blijven doen voor het […]

 • Omgevingswetprocessen: anders inrichten?

  Eén van de aandachtsgebieden om goed voorbereid te zijn op uitvoering van de Omgevingswet staat te boek als: richt uw processen opnieuw in. Op het eerste gezicht lijkt er evenwel niet zoveel te veranderen. Hoe groot is nu deze uitdaging? Arjan Kloosterboer, expert KennisCentrumOmgevingswet.nl en Telengy-adviseur beschrijft Omgevingswetprocessen: anders inrichten?

 • Annoteren, wat is het en wat moet en kan ik er mee?

  Om de Omgevingswet en daarop gebaseerde regelgeving, zoals een Omgevingsplan, goed toegankelijk te maken voor burgers en bedrijven wordt gebruik gemaakt van zogenoemde annotaties. Omdat we hier veel vragen over krijgen van gemeenten geven Ton de Wit en Arjan Kloosterboer in dit artikel een toelichting. Arjan Kloosterboer en Ton de Wit, experts KennisCentrumOmgevingswet.nl en Telengy-adviseurs […]

 • De Omgevingswet: het hoeft niet af om er klaar voor te zijn

  Zo stelde de minister van BZK in haar brief van 29 november jl. over de voortgang van de stelselherziening Omgevingsrecht. Om er klaar voor te zijn hebben we nog welgeteld één jaar: 2020. Gaat dat lukken? Gaat u dat lukken? 1 januari 2021, en verder Op 11 december jl. vond een hoorzitting (rondetafelgesprek) over de […]

 • Geo-informatie in het Common Ground-tijdperk 

  Onlangs werd Telengy-adviseur Arjan Kloosterboer uitgenodigd door een gemeente om mee te denken over vernieuwing van hun applicaties voor het toegankelijk maken van geo-informatie. Het gaat dan om tools zoals een geo-viewer, een transformatietool (ETL) en een geo-database. Dat bracht een discussie op gang over wat je wilt zijn als ‘Team Geo-informatie’, hoe dat past […]

 • De juiste software voor uitvoering Omgevingswet

  Met nog anderhalf jaar te gaan, wordt het zo langzamerhand tijd de beschikbaarheid van de benodigde software voor de Omgevingswet zeker te stellen. Zo staat in de VNG-roadmap voor het tweede kwartaal het “Verwerven van de benodigde functionaliteit voor het aansluiten op DSO-LV” gepland. Het gaat natuurlijk om meer dan aansluiten: de software is ook […]

 • Samenwerken onder de Omgevingswet vraagt om gedeelde informatie

  Het uitvoering geven aan de Omgevingswet vraagt al snel samenwerking tussen initiatiefnemers, belanghebbenden, bevoegde gezagen en hun ketenpartners zoals omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s. Daarom is het van belang dat de samenwerkende partijen en personen snel en eenvoudig kunnen beschikken over alle relevante informatie. Hoe regel je dat?  Arjan Kloosterboer, expert KennisCentrumOmgevingswet.nl en Telengy-adviseur beschrijft samenwerken en […]

 • Toets: Hoe standaard is standaard?

  U heeft een applicatie aanbesteed en in gebruik genomen. In het programma van eisen is opgenomen dat voldaan moet worden aan diverse gegevensuitwisselingsstandaarden, veelal op StUF gebaseerd. En toch blijkt het koppelen met andere applicaties problemen te geven. Telengy-adviseur Arjan Kloosterboer werd te hulp geroepen om dit probleem voor te zijn. VTH-applicatie Een regionale brandweerorganisatie […]