Samenwerking gemeenten Heemstede-Bloemendaal

Samenwerking gemeenten Heemstede-Bloemendaal

Gemeentehuis Heemstede

Projectomschrijving

De wereld van ICT is nog steeds dynamisch en in ontwikkeling en door de samenwerking gemeenten Heemstede-Bloemendaal beogen de gemeenten ICT nog effectiever en efficiënter in te zetten om de dienstverlening aan medewerkers, maar vooral ook aan burgers en bedrijven te verbeteren. De gemeenten Bloemendaal en Heemstede hebben besloten om hun automatisering gezamenlijk in te kopen en te beheren. Ook de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude maakt gebruikt van hun diensten alsmede de regionale inkooporganisatie stichting Rijk (25 medewerkers).

Van november 2014 tot november 2015 was Telengy-adviseur Henk Albers kwartiermaker voor de inrichting van de samenwerking gemeenten Heemstede-Bloemendaal. De opdracht was om een bedrijfsplan op te stellen, op basis waarvan de beide colleges van B&W in het voorjaar van 2015 de samenwerkingsorganisatie op konden richten, met als aandachtspunten:

  • Personeel
  • Financiën
  • Juridische constructie
  • Dienstverleningsconcept
  • Serviceafspraken

Ook is een nieuw functieboek opgesteld en zijn de medewerkers in een plaatsingsprocedure geplaatst op de nieuwe functies. De gemeenteraden gaven op basis van de bereikte resultaten in de voorbereiding unaniem groen licht voor de start van de samenwerking gemeenten Heemstede-Bloemendaal.

Samenwerking gemeenten Heemstede-Bloemendaal

Gemeentehuis Bloemendaal

Publicaties

Meer over onze samenwerking met samenwerking gemeenten Heemstede-Bloemendaal leest u in de volgende publicaties:

Foto's