Veiligheidsregio Noord-Limburg

Veiligheidsregio Limburg-Noord

Kantoor GGD Limburg-Noord

Projectomschrijving

De Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) is een samenwerkingsorganisatie die enkele organisaties herbergt: de brandweer, GGD, GHOR en CMA. De VRLN fungeert als de samenwerkende partij van 15 gemeenten in Noord- en Midden Limburg op het gebied van rampenbestrijding, crisisbeheersing, brandweer, publieke gezondheid en sociale veiligheid. De missie van de VRLN is om samen meerwaarde te behalen in maatschappelijke veiligheid en publieke gezondheid in Limburg-Noord.

VRLN wil op een meer gestructureerde wijze projecten aanpakken. Men ambieert de oepassing van een pragmatische projectmethodiek in de organisatie, met eventueel een kort opleidings-/begeleidingstraject voor een aantal interne mensen. Hiervoor is Telengy-adviseur Femke de Vos ingeschakeld. Deze pragmatische slag op het gebied van projectmatig werken bij Veiligheidsregio Limburg-Noord omhelst:

  • Een verkenning van wat de organisatie zoal verstaat onder projectmatig werken en wat de huidige status en werkwijze zijn.
  • Verzorgen van een workshop met betrokkenen in het kader van de behoefte aan ondersteuning en instrumenten. Hierbij putten we uit het grote arsenaal aan modellen en methodieken.
  • Het geheel vertalen we in een beknopt handboek (inclusief raamwerk voor een projectplan) over projectmatig werken in de VRLN.
  • Aanvullend verzorgen we een workshop waarin we met de betrokkenen aan de hand van praktijkvoorbeelden ingaan op het gebruik van het handboek en de instrumenten in de praktijk.
  • Optioneel kan de ondersteuning ook nog worden uitgebreid met gerichte trainingen en individuele begeleiding en coaching.

Het resultaat van de uitwerking van deze vraag is een gedeeld beeld bij de ‘scope’ van projectmatig werken, zowel op directie en managementniveau als op uitvoerend (projectleider) niveau.

Foto's