Home » Actueel » Digitaal Stelsel Omgevingswet: 2D of 3D?

Digitaal Stelsel Omgevingswet: 2D of 3D?

In het verleden was de overheid vaak de initiator van wijzigingen en ingrepen in de fysieke leefomgeving. Met de komst van de nieuwe Omgevingswet komt die rol meer en meer bij burgers, bedrijven en instellingen te liggen. Deze ontwikkeling vraagt om een andere dienstverlening van de gemeente. Dienstverlening die erop gericht is om initiatiefnemers optimaal te ondersteunen bij hun initiatieven en om tijdrovende procedures te voorkomen.

Harrie Dahlmans, expert KennisCentrumOmgevingswet.nl en Telengy-adviseur, schrijft over de verandering van dienstverlening van gemeenten.