Home » Actueel » Totstandkoming Omgevingsvisie Overbetuwe 2040

Totstandkoming Omgevingsvisie Overbetuwe 2040

De nieuwe Omgevingswet bundelt vanaf 2021 alle regels voor de leefomgeving, om meer inzicht en samenhang te creëren bij de regels over onze fysieke leefomgeving. Op die wijze ontstaat er een meer integrale benadering van de ruimte om ons heen. De Omgevingsvisie is een strategisch document dat de ambities gericht op de toekomst bevat voor de kwaliteit van onze leefomgeving en richt zich op de hoofdlijnen, die verder worden uitgewerkt naar concrete uitvoeringsprogramma’s, ondersteund door logische regels in één samenhangend Omgevingsplan. Begin 2017 is de gemeente Overbetuwe begonnen met het opstellen van een Omgevingsvisie.

Harrie Dahlmans, expert KennisCentrumOmgevingswet.nl en Telengy-adviseur beschrijft de totstandkoming Omgevingsvisie Overbetuwe 2040.