Home » Actueel » Hulst brengt huidige situatie informatievoorziening Omgevingswet in beeld

Hulst brengt huidige situatie informatievoorziening Omgevingswet in beeld

Een van de speerpunten uit het Informatiebeleidsplan 2018-2021 van de gemeente Hulst is het aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). De gemeente is zich ervan bewust dat zij vroegtijdig moet beginnen met de voorbereidende werkzaamheden om te voldoen aan de eisen van de nieuwe Omgevingswet, die naar verwachting in 2021 in werking treedt.

Harrie Dahlmans, expert KennisCentrumOmgevingswet.nl en Telengy-adviseur beschrijft de situatie in Hulst.