Home » Actueel » Kennisplatform november: ‘Energietransitie: een praktisch participatie experiment’

Kennisplatform november: ‘Energietransitie: een praktisch participatie experiment’

Op 28-29 november 2019 vindt er (bij gemeente Leudal) weer een bijeenkomst plaats van het Kennisplatform Organisatieontwikkeling. Het thema luidt: ‘Energietransitie: een praktisch participatie experiment’.

Het verdrag van Kyoto 1997, het klimaatakkoord van Parijs 2015. Ver van mijn bed? Regeringsplannen Nederland. Welke rol/verplichting heeft de gemeente per 2030? Hoe doe je dit? Wát is eigenlijk precies het vraagstuk en hoe baken je dat af? Dan de vraag: hoe krijg je iedereen (nou ja, iedereen …) mee? Het is een maatschappelijk experiment van een ongekende omvang en impact. Een experiment, vooral samen met de samenleving. Een politiek en maatschappelijk zeer gevoelig thema.

Het zijn dit soort kwesties/dilemma’s die we in de drie dagdelen op een praktische en interactieve met elkaar onderzoeken en gaan ervaren. Daarmee worden we hopelijk van nieuwe inzichten voorzien of we krijgen juist de bevestiging dat we ‘op de goede weg’ zijn.

Geen algemene, afstandelijke, beschouwende eenrichtingspresentaties, nee, live! Zelf mee doen, in een klein gezelschap. Intense sessies, met veel interactie. En praktisch van aard. Het echte verhaal! Geen opsmuk. Niet persé shining stories, maar de ups én downs, de hobbels én de successen.

Op donderdag delen de gemeenten Leudal en Bronckhorst hun ervaringen hoe ze met dit vraagstuk omgaan en op vrijdagmorgen krijgen we een presentatie van coöperatie Zuidenwind en bezoeken we een windmolen.

Deze 3 dagdelen zijn niet alleen interessant voor degenen die een directe rol hebben in het vraagstuk van de energietransitie. Dit kennisplatform gaat vooral over participatie, binnen en buiten de gemeentelijke organisatie. Relevant voor velen, zowel in het ruimtelijk, economisch, maatschappelijk als sociaal domein.

Dit is dé gelegenheid om samen met een collega een ‘boost’ te geven aan de aanpak van de energietransitie in je gemeente of aan een ander maatschappelijk vraagstuk.

Het programma start op donderdag 28 november om 12.30 uur met een lunch en eindigt op de vrijdag met een lunch. Voor het diner en de overnachting zorgt Stanton Hotel Chateau de Raay in Baarlo.

Meer weten?

Als u geïnteresseerd bent in de bijeenkomst van 28-29 november of u heeft nog een vraag of opmerking, neemt u dan contact op met Ger Manders. Ook als u in algemene zin nog wat meer achtergrondinformatie wil, staat Ger u graag te woord. U kunt Ger bereiken via 06 29 52 73 40 of via g.manders@telengy.nl.


Het Kennisplatform Organisatieontwikkeling is een reeks van bijeenkomsten waarbij gemeentemanagers, samen met collega’s van andere gemeenten, geïnformeerd worden over en aan de slag gaan met onderwerpen die er volgens henzelf toe doen. De onderwerpen die in het kennisplatform worden behandeld zijn allemaal actueel, maar bovendien door de deelnemers zelf gekozen. Het aantal deelnemers per bijeenkomst bedraagt maximaal 15. Hierdoor is de interactie met de sprekers/inleiders en met de deelnemers onderling gegarandeerd. Het doel is het uitwisselen van ideeën en ervaringen.

De organisatie en coördinatie is in handen van gemeenteadviseur Ger Manders. Elke bijeenkomst bestaat uit drie dagdelen op donderdagmiddag – en -avond en vrijdagochtend. De bijeenkomst begint en eindigt met een gezamenlijke lunch. De gemaakte kosten worden over de deelnemers verdeeld. Aan de afgelopen bijeenkomsten namen steeds 10-15 gemeentemanagers deel, waardoor de kosten tussen de € 300,- en € 450,- per bijeenkomst bedroegen. De kosten worden gemaakt voor de beloning voor de sprekers, de organisatie, de hotelovernachting, lunches/diner en de (hotel)bar.