Home » Adviseurs » Ger Manders

Ger Manders

“Ik onderscheid me graag door een sterke methodische aanpak.”

Profiel

Ger Manders is een resultaatgerichte adviseur c.q. projectmanager op de terreinen demand-management, proces- en prestatiemanagement, (management-)informatievoorziening, planning & control, kwaliteitsmanagement, verbetering van dienstverlening en (I&A-) organisatieontwikkeling. Aan de hand van gedegen, methodisch onderzoek, in combinatie met inzichten vanuit zijn ervaringen, gaat hij samen met u opzoek naar de achterliggende oorzaken van de problemen die uw organisatie ervaart.

Ger heeft ervaring als leidinggevende en maakt in zijn werk als adviseur en projectmanager gebruik van een sterke methodische en gestructureerde aanpak. Hij werkt graag in projectgroepen, maar kan ook solistisch en zelfstandig uitstekend uit de voeten. Ger spreekt de taal van management en medewerkers en vertaalt strategie in concrete en monitorbare acties. Hij is gecertificeerd door KING en tevens auditor INK.

Specialismen

Verander- en projectmanagement, informatievoorziening, dienstverlening, management, beleidsadvisering.

Contact

Mobiel: 06 29 52 73 40
E-mail: g.manders@telengy.nl

LinkedIn profiel adviseur

Recente artikelen van Ger

 • I-flexibiliteit kan niet zonder structurele aanpak

  Telengy-adviseur Ger Manders heeft afgelopen half jaar (2 dagen/week) de rol waargenomen van clustermanager I&A bij een gemeente van circa 45.000 inwoners. Het team I&A telt 18 fte en bestaat uit de servicedesk, centrale applicatiebeheerders, systeem- en netwerkbeheerders, enkele i/data-adviseurs en de CISO. De ICT is deels in eigen beheer en applicaties zijn deels SaaS. […]

 • ‘Portfoliomanagement’: kiezen is geen keuze

  Telengy-adviseur Ger Manders heeft de afgelopen maanden meegewerkt en richting gegeven aan het I&A-portfolio en aan het portfolioproces van een 100.000+ gemeente. Een vraagstuk dat bij veel gemeenten speelt. De betreffende gemeente beschikt over een meerjarig informatiebeleidsplan, waarin de ambities en de koers zijn vastgelegd. Alleen nog een kwestie van uitvoeren … Kiezen moet De […]

 • Governance bij ICT-samenwerking, vanzelfsprekend, toch?

  Telengy-adviseur Ger Manders heeft afgelopen jaar bij een ICT-samenwerkingsverband een impuls gegeven aan het verbeteren van de governance van die ICT-samenwerking. Het team I&A van een middelgrote gemeente verzorgt niet alleen de ICT voor de eigen gemeente, maar ook voor vier buurgemeenten. Samen hebben de vijf gemeenten plm. 115.000 inwoners. Dat gaat al enkele jaren overwegend […]

 • Informatiemanager Woudenberg: tijdelijk dé spil

  De afgelopen maanden werkte Ger Manders als waarnemend informatiemanager bij de gemeente Woudenberg (13.000 inwoners). Hier werken ongeveer 90 medewerkers. De harde ICT is ondergebracht bij de gemeente Veenendaal. De informatiemanager was vertrokken en de wens van de organisatie was om deze functie opnieuw structureel in te vullen. Helaas was de werving en selectie niet […]

 • Kennisplatform november: ‘Energietransitie: een praktisch participatie experiment’

  Op 28-29 november 2019 vindt er (bij gemeente Leudal) weer een bijeenkomst plaats van het Kennisplatform Organisatieontwikkeling. Het thema luidt: ‘Energietransitie: een praktisch participatie experiment’. Het verdrag van Kyoto 1997, het klimaatakkoord van Parijs 2015. Ver van mijn bed? Regeringsplannen Nederland. Welke rol/verplichting heeft de gemeente per 2030? Hoe doe je dit? Wát is eigenlijk […]

 • Informatievoorziening Heerlen naar een hoger plan

  De afgelopen 2 jaar werkte Telengy-adviseur Ger Manders nagenoeg fulltime als waarnemend afdelingshoofd Informatiemanagement (IM) bij de gemeente Heerlen.  Bij gemeente Heerlen werken ongeveer 1100 medewerkers. De afdeling IM telt 50 fte, verdeeld over 3 bureaus: het gecentraliseerd functioneel beheer, documentaire informatievoorziening en beleid & projecten. De harde ICT heeft Heerlen ondergebracht bij Parkstad-IT.  De […]

 • Terugblik Kennisplatform ‘Bestuurlijk-ambtelijk samenspel’ 

  Het Kennisplatform Organisatieontwikkeling is een reeks van bijeenkomsten waarbij gemeentemanagers samen met collega’s van andere gemeenten geïnformeerd worden over en aan de slag gaan met onderwerpen die er volgens henzelf toe doen.  Tijdens de afgelopen editie op 28 en 29 maart was het onderwerp: bestuurlijk-ambtelijk samenspel.   “Een drammende bestuurder, een ambtenaar die blijft focussen op […]

 • Kennisplatform Organisatieontwikkeling: thema “Bestuurlijk-ambtelijk samenspel”

  Op 28-29 maart 2019 vindt er (bij gemeente Nunspeet) weer een bijeenkomst plaats van het Kennisplatform Organisatieontwikkeling. Het centrale thema luidt: “Bestuurlijk-ambtelijk samenspel” Een drammende bestuurder, een ambtenaar die blijft focussen op zijn vakgebied of een manager die nadruk legt op procesafspraken. Iedereen heeft zijn eigen redenen om vanuit zijn eigen expertise, door zijn eigen […]

 • Terugblik Kennisplatform ‘Opgaven gestuurd werken in de gemeente’

  Het Kennisplatform Organisatieontwikkeling is een reeks van bijeenkomsten waarbij gemeentemanagers samen met collega’s van andere gemeenten geïnformeerd worden over en aan de slag gaan met onderwerpen die er volgens henzelf toe doen. Tijdens de afgelopen editie op 27 en 28 september was het onderwerp: opgaven gestuurd werken. Hoe kun je, naast je reguliere taken en […]