Home » Actueel » Kennisplatform Organisatieontwikkeling: De kracht van creativiteit

Kennisplatform Organisatieontwikkeling: De kracht van creativiteit

Op 1 en 2 september kwamen bij de Dienst Dommelvallei in Mierlo tien gemeentemanagers bij elkaar om zich te laten inspireren door actief aan de slag te gaan met creatieve werkvormen. De bijeenkomst werd begeleid door enkele innovators van Ynnovate, een netwerk van ongeveer 700 ‘innovatieboosters’. Allemaal mensen die bij de overheid werken en getraind zijn in het begeleiden van creatieve sessies.

Kennisplatform Organisatieontwikkeling 1

Creativiteit de vrije loop

De dondermiddag en -avond namen de Ynnovators ons mee op een creatieve reis, zonder al te veel theorie. We gingen vooral zelf aan de slag. In enkele uren hebben we 100 ideeën gegenereerd aan de hand van een met elkaar bepaalde hoofdvraag: “Hoe kunnen we de gemeenteraad zover krijgen dat ze alle burgerinitiatieven omarmen?”. De ideeën werden getriggerd door associaties. Dat ging van Blöf, via IKEA naar Red Bull en ook een notenkraker en een aantal tijdschriften kwamen eraan te pas. Ook met de techniek van ‘brainwriting’ hebben we kennisgemaakt. Verbluffend hoeveel bijzondere ideeën dan gespuid worden. Op een reguliere manier was dat zeker niet gelukt. Vervolgens stonden we stil bij de manier waarop je creativiteit en innovatie binnen je gemeente kunt introduceren en organiseren en welke rol je daar zelf in kunt/wil vervullen. Hoe vervul je de rol van opdrachtgever? Wat typeert een goede opdrachtgever en hoe opereert een slechte opdrachtgever?

Kennisplatform Organisatieontwikkeling 2

Enkele reacties van de deelnemers:

  • “Het (creatieve werkvormen) werk echt!”
  • “Ik ben me ervan bewust dat ik toch wel vaak in vaste patronen denk en doe.”
  • “Creatieve werkvormen zijn ook gewoon leuker dan de traditionele aanpak.”
  • “Ik ga daar zeker binnen mijn gemeente mee aan de slag!”
  • “De tijd vloog voorbij…”

Volgende bijeenkomst

Met elkaar is (op een creatieve manier uiteraard) bepaald dat de volgende bijeenkomst plaatsvindt op Urk, op 23 en 24 maart 2017. Het thema voor die bijeenkomst: zelforganisatie en zelfsturing binnen de gemeente.

Meer weten?

U kunt Ger Manders bereiken via 06 29 52 73 40 of via g.manders@telengy.nl. Als u voortaan uitgenodigd wil worden voor de Kennisplatformbijeenkomst, stuurt dan een mail aan info@telengy.nl.

Het Kennisplatform Organisatieontwikkeling is een reeks van bijeenkomsten waarbij gemeentemanagers, samen met collega’s van andere gemeenten, geïnformeerd worden over en aan de slag gaan met onderwerpen die er volgens henzelf toe doen. Alle deelnemers hebben minimaal twee dingen gemeen. Ten eerste zijn ze lid van de directie of het managementteam van een gemeente met 10.000 tot plm. 60.000 inwoners. Ten tweede hebben ze een duidelijke rol en verantwoordelijkheid in de realisatie van de ambities van de gemeenten met de noodzakelijke veranderingen die daarbij horen. De onderwerpen die in het kennisplatform worden besproken zijn allemaal actueel, maar bovendien door de deelnemers zelf gekozen. Het aantal deelnemers per bijeenkomst bedraagt maximaal 15. Hierdoor is de interactie met de sprekers/inleiders en met de deelnemers onderling gegarandeerd. De bijeenkomsten kennen alleen deelnemers vanuit gemeenten. Daarmee zijn de bijeenkomsten ‘van gemeenten, voor gemeenten’. Het doel is het uitwisselen van ideeën en ervaringen.

De organisatie en coördinatie is in handen van gemeenteadviseur Ger Manders. Elke bijeenkomst bestaat uit drie dagdelen op donderdagmiddag – en -avond en vrijdagochtend. De bijeenkomst begint en eindigt met een gezamenlijke lunch. De gemaakte kosten worden over de deelnemers worden gedeeld. Aan de afgelopen 16 bijeenkomsten namen steeds 10-15 managers deel, waardoor de kosten tussen de € 300,- en € 400,- per bijeenkomst bedroegen. De kosten worden gemaakt voor de beloning voor de sprekers, de organisatie, de hotelovernachting en de lunches/diner.

Indien u in de doelgroep valt en u geïnteresseerd bent in deze bijeenkomsten neemt u dan contact op met Ger Manders. Ook als u in algemene zin nog wat meer achtergrondinformatie wil, staat Ger u graag te woord.