Home » Actueel » Kennisplatform Organisatieontwikkeling: thema “Bestuurlijk-ambtelijk samenspel”

Kennisplatform Organisatieontwikkeling: thema “Bestuurlijk-ambtelijk samenspel”

Op 28-29 maart 2019 vindt er (bij gemeente Nunspeet) weer een bijeenkomst plaats van het Kennisplatform Organisatieontwikkeling. Het centrale thema luidt: “Bestuurlijk-ambtelijk samenspel”

Een drammende bestuurder, een ambtenaar die blijft focussen op zijn vakgebied of een manager die nadruk legt op procesafspraken. Iedereen heeft zijn eigen redenen om vanuit zijn eigen expertise, door zijn eigen bril naar zaken te kijken. Om effectief te zijn in het bestuurlijk ambtelijk samenspel, moet je van je eigen eiland af. Moet je je verplaatsen in de werkelijkheid van de bestuurder, de politicus, de manager, de inwoner, de actievoerder of de ondernemer: het bestuurlijk ambtelijk samenspel. Door elkaars logica te leren kennen, door het speelveld te verkennen en je te verplaatsen in die ander, kun je effectief verbindingen maken.

Het zijn dit soort kwesties/dilemma’s die we in de drie dagdelen op een praktische en interactieve met elkaar onderzoeken en gaan ervaren waarmee we hopelijk van nieuwe inzichten worden voorzien of die juist bevestigen dat we ‘op de goede weg’ zijn.

Donderdagmiddag: Christianne van den Broek

“Een nuchtere Zeeuwse met aanstekelijk enthousiasme”, zo wordt Christianne omschreven. Christianne heeft ruim 20 jaar ervaring bij lokale overheid als (bestuurs) adviseur, (interim)manager en kwartiermaker. Sinds 2012 is ze werkzaam als zelfstandige vanuit haar eigen bedrijf CeeCee, voor onder andere opdrachtgevers in het publieke domein en de zorg. Als een tolk vertaler werkt ze met groepen ambtenaren of bestuurders aan dilemma’s die zich voordoen in dat bestuurlijk-ambtelijk samenspel.

Aan de hand van eenvoudige communicatiemodellen, bestuursstijlen en geschiedenis van de eigen organisatie of jouw persoonlijkheid, gaan we in gesprek over een effectief bestuurlijk-ambtelijk samenspel.

Christianne: “Ik ontmoet graag jullie vraagstukken, persoonlijke dilemma’s in het werken in de politiek bestuurlijke context. Ik bied jullie mijn ervaringen in het werken met bestuurders in diverse ambtelijke organisaties met veel praktijkvoorbeelden, persoonlijke anekdotes, verwondering en compassie”.

Donderdagavond: Mark van de Bunte en Carla Kats

Mark en Carla zullen elk vanuit hun eigen perspectief en vanuit eigen ervaringen hun visie geven op het bestuurlijk-ambtelijk samenspel en met de deelnemers daarover in gesprek gaan.

Mark is een jonge wethouder in Nunspeet die in deeltijd verantwoordelijk is voor o.a. Economie, Participatie, Sport en een groot project (grootschalige aanpak sportpark, kosten > €30 miljoen). Bij een relatief ‘klein’ onderwerp (evenement rond kerst) is Mark snel na aantreden met de mores van de bestuurlijk – ambtelijke verhoudingen geconfronteerd.

 

Carla is sinds ruim 10 jaar werkzaam bij de gemeente Epe; eerst als manager Publiekszaken en sinds 2012 als gemeentesecretaris/algemeen directeur.

 

 

 

Vrijdag ochtend: typering eigen samenspel

Aan de deelnemers aan dit kennisplatform wordt vooraf gevraagd het bestuurlijk-ambtelijk samenspel in hun eigen gemeente te typeren, aan de hand van een aantal stellingen over dit onderwerp zoals opgenomen in het Overheids Ontwikkel Model. Na de aanmelding wordt dit aan elke deelnemer toegestuurd. Het invullen daarvan neemt maximaal een kwartier in beslag.

Op de vrijdagochtend bespreken we deze uitkomsten met elkaar. We gaan op zoek naar de rode draad, naar overeenkomsten en verschillen. We reflecteren dit op de inleidingen van de donderdag. Zo krijgt ieder een beeld van de eigen situatie en van mogelijke daarin te ondernemen stappen.

Locatiegegevens

De bijeenkomst vindt plaats bij gemeente Nunspeet, Markt 1, 8071 GJ in Nunspeet. We dineren, overnachten en ontbijten in Hotel-Restaurant Veldenbos (op 8 min. lopen van het gemeentehuis)

 

 

Fletcher Hotel-Restaurant Veldenbos
Spoorlaan 42
8071 BR Nunspeet
Tel.: +31 (0)341 252 334
www.hotelveldenbos.nl

 

 

Meer weten?

Indien u in de doelgroep valt en u geïnteresseerd bent in de bijeenkomsten van het Kennisplatform en u heeft nog een vraag of opmerking, neemt u dan contact op met Ger Manders. Ook als u in algemene zin nog wat meer achtergrondinformatie wil, staat Ger u graag te woord. U kunt Ger bereiken via 06 29 52 73 40 of via g.manders@telengy.nl.

 


Het Kennisplatform Organisatieontwikkeling is een reeks van bijeenkomsten waarbij gemeentemanagers, samen met collega’s van andere gemeenten, geïnformeerd worden over en aan de slag gaan met onderwerpen die er volgens henzelf toe doen. De onderwerpen die in het kennisplatform worden behandeld zijn allemaal actueel, maar bovendien door de deelnemers zelf gekozen. Het aantal deelnemers per bijeenkomst bedraagt maximaal 15. Hierdoor is de interactie met de sprekers/inleiders en met de deelnemers onderling gegarandeerd. Het doel is het uitwisselen van ideeën en ervaringen.

De organisatie en coördinatie is in handen van gemeenteadviseur Ger Manders. Elke bijeenkomst bestaat uit drie dagdelen op donderdagmiddag – en -avond en vrijdagochtend. De bijeenkomst begint en eindigt met een gezamenlijke lunch. De gemaakte kosten worden over de deelnemers verdeeld. Aan de afgelopen 19 bijeenkomsten namen steeds 10-15 gemeentemanagers deel, waardoor de kosten tussen de € 300,- en € 450,- per bijeenkomst bedroegen. De kosten worden gemaakt voor de beloning voor de sprekers, de organisatie, de hotelovernachting en de lunches/diner.