Home » Actueel » Kennisplatform Organisatieontwikkeling: Zelforganisatie en zelfsturing in de gemeente

Kennisplatform Organisatieontwikkeling: Zelforganisatie en zelfsturing in de gemeente

Op 23 en 24 maart 2017 is er weer een nieuwe bijeenkomst van het Kennisplatform Organisatieontwikkeling. Deze bijeenkomst vindt plaats in Urk en het centrale thema  is ‘zelforganisatie en zelfsturing in de gemeente.’ Een hype of iets blijvends? Is dit een effectieve(re) manier van organiseren? Wat betekent het voor het management en de individuele medewerkers?

Optimistisch samenwerken

In drie dagdelen gaan de deelnemers op een praktische en interactieve manier aan de slag. Het doel is om nieuwe inzichten te verkrijgen of men samen ‘op de goede weg’ is. De eerste spreker is Ben Wenting van het Instituut voor Samenwerkingsvraagstukken. Hij ontwikkelde met Astrid Vermeer de Oplossingsgerichte Interactie Methode (OIM), een communicatiemethode die zeer goed past bij de werkwijze van zelfsturende teams c.q. zelforganisatie. Werken met deze methode leert mensen op een optimistische manier samenwerken. Het instituut ondersteunt momenteel meer dan 30 organisaties bij de ontwikkeling naar zelforganisatie.

Ervaringen van Buurtzorg Nederland

De tweede spreker is Arend Jan Zwart van Buurtzorg Nederland. Dit is een thuiszorgorganisatie met 75.000 cliënten die worden bediend door kleine teams, bestaande uit (wijk)verpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden. Buurtzorg Nederland heeft een vernieuwend concept voor zorg aan huis ontwikkeld. Door werking met zelfsturende teams wordt beter aangesloten op de specifieke wensen en behoeften van de cliënt De teams zijn zelf verantwoordelijk voor de planning en uitvoering van de werkzaamheden. De teams worden ondersteund door een regiocoach en een klein landelijk hoofdkantoor in Almelo. Arend Jan Zwart gaat in op het ontstaan van Buurtzorg Nederland, de visie ten aanzien van zelfsturing en de kernpunten vanuit de medewerkers, teams en de organisatie.

Zelfsturing in Nijkerk

Gemeente Nijkerk (ruim 40.000 inwoners) heeft sinds 2015 ervaring met zelfsturing. Erwin Donga en Henri Kasteel zijn al jaren werkzaam binnen de gemeente Nijkerk. Eerst allebei teamleider en sinds 2015 als kwartiermaker zelfsturende teams. Zij kennen de gemeente dus van vóór de zelfsturing en mét de zelfsturing. Ze nemen de deelnemers mee in de wijze waarop zelfsturing is geïntroduceerd in Nijkerk en waar de organisatie en de medewerkers nu staan. Ze vertellen ‘het eerlijke verhaal’: geen ronkende p.r. successtory, maar in alle eerlijkheid laten ze horen wat er goed gaat maar zeker ook wat er beter kan. En uiteraard is er alle gelegenheid om met beide heren in gesprek te gaan.

Reflectie

Al met al weer een boeiend programma voor de deelnemers. Ten slotte reflecteren we in het laatste gedeelte van het programma op de sprekers/inleiders. Wat sprak ons aan? Wat was opmerkelijk? Wat is aanleiding tot discussie? Wat is wel of juist niet toepasbaar in de eigen omgeving? Met deze inzichten kunnen de deelnemers vervolgens aan de slag!

Meer weten?

Geïnteresseerd in deelname aan het Kennisplatform Organisatieontwikkeling? Neemt u dan contact op met Ger Manders. Ook als u meer achtergrondinformatie wilt, staat Ger u graag te woord. U kunt Ger bereiken via 06 29 52 73 40 of via g.manders@telengy.nl.


Het Kennisplatform Organisatieontwikkeling is een reeks van bijeenkomsten waarbij gemeentemanagers, samen met collega’s van andere gemeenten, geïnformeerd worden over en aan de slag gaan met onderwerpen die er volgens henzelf toe doen. Alle deelnemers hebben minimaal twee dingen gemeen. Ten eerste zijn ze lid van de directie of het managementteam van een gemeente met 10.000 tot plm. 60.000 inwoners. Ten tweede hebben ze een duidelijke rol en verantwoordelijkheid in de realisatie van de ambities van de gemeente met de noodzakelijke veranderingen die daarbij horen. De onderwerpen die in het kennisplatform worden besproken zijn allemaal actueel, maar bovendien door de deelnemers zelf gekozen. Het aantal deelnemers per bijeenkomst bedraagt maximaal 15. Hierdoor is de interactie met de sprekers/inleiders en met de deelnemers onderling gegarandeerd. De bijeenkomsten kennen alleen deelnemers vanuit gemeenten. Daarmee zijn de bijeenkomsten ‘van gemeenten, voor gemeenten’. Het doel is het uitwisselen van ideeën en ervaringen.

De organisatie en coördinatie is in handen van gemeenteadviseur Ger Manders. Elke bijeenkomst bestaat uit drie dagdelen op donderdagmiddag – en -avond en vrijdagochtend. De bijeenkomst begint en eindigt met een gezamenlijke lunch. De gemaakte kosten worden over de deelnemers worden gedeeld. Aan de afgelopen 16 bijeenkomsten namen steeds 10-15 gemeentemanagers deel, waardoor de kosten tussen de € 300,- en € 450,- per bijeenkomst bedroegen. De kosten worden gemaakt voor de beloning voor de sprekers, de organisatie, de hotelovernachting en de lunches/diner.