Home » Actueel » MijnZaken: uw zaak!

MijnZaken: uw zaak!

Sinds het artikel over ProductDienstStatus heeft er op dit onderwerp een aantal nieuwe ontwikkelingen plaatsgevonden. De pilotgemeenten hebben hard aan de weg getimmerd en als klap op de vuurpijl: het project heeft een andere naam gekregen. Met MijnZaken willen de VNG en de gemeenten duidelijk een sprong voorwaarts maken met een vernieuwende manier van digitale dienstverlening.

Na de hackathon eind april 2022 hebben de deelnemende pilotgemeenten niet stil gezeten. Samen met hun leveranciers hebben ze de ingeslagen weg verder bewandeld en zijn ze tot mooie oplossingen gekomen. Tijdens een druk bezocht VNG-event op 27 september jl. in Utrecht presenteerden de gemeenten hun resultaten. De aanwezigheid van onder andere het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Logius geeft wel aan dat het onderwerp binnen de (landelijke) overheid steeds meer aandacht krijgt.

Onnodige contactmomenten

En dat het aandacht krijgt is zeker niet zo gek. Tijdens de deelsessies van de pilotgemeenten is goed naar voren gekomen dat MijnZaken heel mooi aansluit bij een moderne, digitale dienstverlening aan burgers en bedrijven. Met MijnZaken wordt inzicht gegeven in de behandeling van een aanvraag. Uit onderzoek blijkt ook dat burgers hierom vragen. In een voorlopige business case geeft VNG als voorbeeld dat bij de gemeente Den Haag 40% van de telefonische contacten gaan over het vragen naar de status van een aanvraag. En bij de OWO-gemeenten wordt 20% doorgezet naar een vakspecialist omdat niet de juiste informatie direct beschikbaar is. Met MijnZaken kunnen gemeenten (én andere overheidsorganisaties) deze onnodige contactmomenten voorkomen. Onnodige contactmomenten? Jazeker, want de gevraagde informatie is namelijk beschikbaar en kan proactief gedeeld worden met een burger.

API-standaard Zaakgericht werken

MijnZaken maakt gebruik van de API-standaarden voor Zaakgericht werken. Daarmee wordt het niet alleen makkelijker om inzicht te geven in huidige status van de behandeling van een zaak, maar kan ook inzicht gegeven worden in de statussen die nog doorlopen moeten worden. Door ook nog de (te verwachte) doorlooptijden te vermelden bij de statussen, krijgt een burger in één oogopslag de gevraagde informatie te zien: welke stappen zijn er doorlopen, waar is de gemeente nu mee bezig en welke stappen zijn de komende tijd (en wanneer) nog te verwachten. Proactief geïnformeerd dus!

Voordelen

Gemeenten kunnen heel goed gebruikmaken van MijnZaken om hun dienstverlening aan burgers en bedrijven te verbeteren. Door inzicht te geven in de statusinformatie is een gemeente transparant over het behandeltermijn van een aanvraag en ziet een burger wanneer het product geleverd wordt. Daarmee laat een gemeente zien wat ze doet en doet wat ze laat zien. Dat wekt vertrouwen en zorgt ervoor dat de burger de gemeente weer als een betrouwbare overheidsorganisatie gaat zien.

En er zijn nog meer voordelen voor MijnZaken. Er wordt maximaal ingezet op het gebruik van standaarden. Niet alleen om (bron)gegevens via gestandaardiseerde API’s op te vragen, maar ook om gegevens op een standaard manier te presenteren. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van NL Design System in een webportaal. Door standaarden te gebruiken kunnen verschillende toepassingen worden ontwikkeld die dezelfde gegevens via andere kanalen beschikbaar stelt. Gemeenten worden zo wendbaarder en kunnen direct inspelen op de behoefte van burgers en bedrijven. In een snel veranderende maatschappij is een gemeente die snel meegaat met die veranderingen bijna een vereiste.

Standaardisatie heeft nog een groot voordeel: gemeenten slaan gegevens op eenzelfde manier op, halen gegevens op eenzelfde manier op en presenteren gegevens op eenzelfde manier. Dankzij het gebruik van standaarden kunnen gegevens tussen overheidsorganisaties ook eenvoudiger aan elkaar beschikbaar gesteld worden. Uiteraard binnen de gestelde eisen voor beveiliging en privacy. Een burger kan zo informatie gebundeld gepresenteerd krijgen in bijvoorbeeld één portaal, terwijl de gegevens door meerdere organisaties geleverd wordt. Burgers hoeven niet meer te ‘shoppen’ maar krijgen antwoord via één organisatie. Gebundeld, begrijpelijk en overzichtelijk. Ze herkennen zo sneller dat ze te maken hebben met een overheid die weet waarover ze het heeft.

Naast de genoemde voordelen voor burgers en bedrijven is er nog een voordeel voor gemeenten. De MijnZaken-functionaliteit wordt veelal gebouwd op basis van open source software. Wat één gemeente heeft gebouwd (of laat bouwen) is deelbaar met andere gemeenten. Eén keer (laten) ontwikkelen, meervoudig gebruiken. Dat is wel zo kostenefficiënt en versnelt de innovatie binnen een gemeente.

Uw zaak?

MijnZaken draagt bij aan een overheid waar vertrouwen van uitgaat, die veilig gegevens beschikbaar stelt, toekomstgerichte dienstverlening biedt, doeltreffend omgaat met toegankelijke communicatie(middelen) en doelmatig omgaat met informatieverstrekking. Zorgt u ervoor dat MijnZaken uw zaak wordt?

Meer weten?

Wilt u meer informatie over wat MijnZaken inhoudt en wat het voor uw organisatie kan betekenen,  neem dan contact op met Paul Jansen, adviseur bij Telengy, 06 53 63 93 02, p.jansen@telengy.nl.