Home » Actueel » Succesvolle aanbesteding outsourcing ICT Waalre en Veldhoven

Succesvolle aanbesteding outsourcing ICT Waalre en Veldhoven

De gemeenten Waalre en Veldhoven trekken gezamenlijk op bij de aanbesteding van hun ICT. Niet langer schaffen de gemeenten servers aan, maar worden diensten afgenomen. Eind 2017 verloopt het contract met de huidige ICT-leverancier van de gemeente Waalre.

”Onze servers die in het datacenter van de huidige leverancier staan, zijn eind 2017 afgeschreven en aan vervanging toe. Een uitstekend moment om de overstap naar een nieuwe omgeving te maken”, aldus projectleider Sylvia Mollen.

Samenwerking Waalre en Veldhoven

In 2015 hebben reeds verkennende gesprekken plaatsgevonden tussen Waalre en Veldhoven om de samenwerking op het gebied van automatisering te onderzoeken. Deze gesprekken hebben uitgewezen dat hier een goede basis voor is. In 2016 heeft de samenwerking verder vorm gekregen en is gestart met de gezamenlijke aanbesteding “Outsourcing ICT Gemeenten Waalre en Veldhoven” onder begeleiding van Ron van Dijck, adviseur bij Telengy Management en Advies.

Ook gemeente Veldhoven was al een koers ingeslagen om servers niet langer in eigendom te hebben. De samenwerking met gemeente Waalre kwam dan ook op een geschikt moment om deze koers verder uit te werken en te vertalen naar een gezamenlijke aanbesteding.

De aanloop naar de gezamenlijke aanbesteding bestond uit het bepalen hoe de samenwerking vorm zou krijgen. Pas zodra duidelijk was welke taken waar belegd zouden worden, konden we de uitvraag voor de aanbesteding helder krijgen. Aan de hand van een ‘praatplaat’ hebben de gemeenten bepaald welke werkzaamheden vanaf eind 2017 door Veldhoven worden opgepakt en welke werkzaamheden aanbesteed gaan worden. Grofweg is besloten dat Veldhoven het eerstelijns beheer gaat uitvoeren, de resterende werkzaamheden worden door de leverancier opgepakt. Waalre heeft geen eigen beheerders in dienst.

Aanbesteding Outsourcing ICT

Het was een complexe aanbesteding, die door het gezamenlijke inkoopteam zeer gedegen is voorbereid. Ron van Dijck heeft de aanbesteding inhoudelijk begeleid. BIZOB (Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuid-Oost Brabant) verzorgde het proces. Deze samenwerking was een gouden formule met uiteindelijk een goed resultaat.

 

ondertekening outsourcing ICT Waalre Veldhoven

Bij de ondertekening outsourcing ICT Waalre en Veldhoven

Op 6 december 2016 zijn de aanbestedingsdocumenten gepubliceerd, waarna maar liefst 7 partijen hierop hebben ingeschreven. Het was een Openbare Europese aanbesteding met een totale contractwaarde van bijna € 10.000.000,-. Na een zorgvuldige beoordeling is uiteindelijk Ictivity als winnaar uit de bus gekomen. Op 8 mei 2017 zijn voor beide gemeenten de contracten getekend. Inmiddels is het project Outsourcing ICT gestart en de implementatie loopt voorspoedig.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ron van Dijck, adviseur bij Telengy, via tel. nr. 06 53 71 31 68 of via e-mail: r.v.dijck@telengy.nl.