Home » Actueel » Waardecreatie met data – kom van je stoel en stap samen in de keuken! 

Waardecreatie met data – kom van je stoel en stap samen in de keuken! 

Het is een illusie dat een datateam bij voorbaat een heerlijk datagerecht voor je gaat bereiden. Sterker, het is maar de vraag of er überhaupt een gerecht uit die keuken gaat komen.  

Samen met Monique van der Stappen, teammanager informatiemanagement gemeente Hoeksche Waard, pleiten wij ervoor om samen de keuken in te stappen. Het datateam met de business. Waarom? Dat gaan we uitleggen aan de hand van de praktijkervaring van de gemeente Hoeksche Waard. 

Monique is de bedenker van de datadag ‘Hoe eet jij je data’ waar gemeenten elkaar inspireren hoe je nóg meer waarde uit data kan halen. Om in het thema van ‘Hoe eet jij je data’ te blijven, stappen we vandaag in de datakeuken. Laat het je smaken. 

Betrokkenheid business?

Sinds 2020 is de gemeente Hoeksche Waard actief bezig om op basis van data beter onderbouwde keuzes te maken, wat direct en indirect moet leiden tot verhoogde maatschappelijke waarde. Dit heeft geleid tot tal van data-initiatieven en evenveel dashboards. Ieder dashboard is met evenveel passie en liefde gemaakt, maar toch zien we dat het gebruik ervan zeer wisselend is. Zie het als een buffet waar sommige schalen onaangeroerd blijven en andere volledig zijn opgediend. Na drie jaar ervaring kunnen we zeggen dat dit enorme verschil terug te brengen is naar een simpel gegeven: was de business actief betrokken bij zowel de totstandkoming, als bij het in gebruik nemen van het eindproduct (zoals een dashboard of rapportage)?   

Voorwaarden toekomstig gebruik

Door de business te betrekken bij de totstandkoming creëer je drie voorwaarden die belangrijk zijn voor toekomstig gebruik:   

  1. Bestaande afspraken en definities worden met de business vertaald tot datadefinities. Hiermee sluit het eindproduct goed aan op de praktijk van de business en snapt de business hoe deze tot stand zijn gekomen.
  2. De business kan actief feedback geven op de vorm van het eindproduct. Vooraf gestelde vereisten kunnen hiermee worden getoetst en zelfs worden aangescherpt. Pas als je met de data aan de slag gaat, zie je pas echt wat er mogelijk is en wat je wil.
  3. Je leidt je toekomstige ambassadeurs en vraagbakens van je eindproduct op. Zij kunnen het product het beste ‘verkopen’ op de werkvloer. Tenslotte hebben zij al de meerwaarde gezien en mede vormgegeven.

Betrokken business bij dataproduct

Die laatste is gelijk ook het bruggetje naar het belang van een zeer betrokken business bij het in gebruik nemen. Waarom is dit belangrijk, naast het aan de man brengen van het product?  

  1. Een actief betrokken business bepaalt direct bij ingebruikname aan welke tafels welke inzichten gebruikt worden en onder welke condities (KPI’s) afwijkingen besproken of geanalyseerd moeten worden. 
  2. Sturing op datakwaliteit kan alleen bereikt worden als de business hier actief op gaat sturen. En slechte datakwaliteit leidt tot slecht gebruik van een dataproduct. Zie hier de reden waarom de business actief betrokken moet worden om de datakwaliteit te borgen. 

Deze inzichten komen rechtstreeks uit de praktijk en maken of breken een dataproduct. Dus wil je écht waarde creëren met data, stuur dan mét de business op deze 5 punten. Succes is dan (bijna zeker) gegarandeerd. Heerlijke gerechten zullen zo uit de datakeuken opgediend kunnen worden! 

Meer weten?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Tim van der Pol, 06 21 36 68 58, t.v.d.pol@telengy.nl.