Home » Adviseurs » Tim van der Pol

Tim van der Pol

“Het maakt niet uit hoe snel je gaat; Als je maar niet stopt.”

Profiel

Maatschappelijk het verschil maken! Dat is wat Tim motiveert om binnen het publieke domein te werken. Tim houdt er daarbij altijd rekening dat de resultaten van zijn werk mogelijk op andere terreinen uitdagingen geven. Dit probeert hij te adresseren zodanig dat hij daarbij geen extra complexiteit te creëert. Sterker nog, als het enigszins kan zal hij ook de andere terreinen willen versterken.

Tim werkt graag vanuit een visie en een blik op de toekomst. Hierbij grote stappen maken is natuurlijk leuk, maar hij is zich ervan bewust dat een verandering stap-voor-stap gaat. Deze stappen zijn nodig om een organisatie en haar medewerkers te verbinden aan de verandering. Tim wil die verbinder zijn, gebruikmakend van zijn bereidheid te helpen op een beheerste en geduldige wijze.

Tim’s persoonlijke doel is dat hij verschillende leefwerelden bij elkaar brengt en omzet in een passend resultaat.

Specialismen

Informatiebeveiliging, informatievoorziening (sociaal domein), procesmanagement en procesoptimalisatie.

Contact

Mobiel: 06 46 46 41 90
E-mail: t.v.d.pol@telengy.nl

LinkedIn profiel adviseur

Recente artikelen van Tim

 • Datagedreven werken in 2021

  Wat gebeurt er met de Corona-besmetting cijfers na de feestdagen? Leveren de stikstofmaateregelen straks het gehoopte rendement op? Hoe droog worden onze zomers door de klimaatverandering? Is mijn gemeente in voldoende mate voorbereid op de aankomende vergrijzing? Hoe hoog moet een subsidie zijn voor de aanschaf van nieuwe zonnepanelen om het aantal nieuwe aanvragen per […]

 • Wmo uitbesteden of toch zelf doen?

  Afgelopen jaar hebben Ad van Dijck, Tim van der Pol en Eric Leroi van Telengy een onderzoek mogen doen bij een gemeentelijke organisatie, die al langere tijd een deel van haar werkzaamheden rond de Wmo had uitbesteed aan een externe partij. Op regelmatige basis houdt de betreffende organisatie uitbestede taken tegen het licht, met de […]

 • Datagedreven werken – Een kwestie van gewoon doen!

  Vele uren en dagen zwoegen met als resultaat een net niet werkend voorspelmodel, hoe erg is dat? Vooral flink balen, maar zeker geen verspilde tijd. De lessen die je persoonlijk en als organisatie leert zijn minstens zo waardevol als de uitkomst van het project. Werken met data is vooral een kwestie van doen, of het […]

 • Datagedreven Werken – Verandering en datakwaliteit 

  Aansluiting behoefte en data  Net voor Kerst viel het besluit om een deel van mijn werk weg te gooien en opnieuw te beginnen. In mijn vorige blog ging ik in op de aansluiting tussen data en de behoefte uit de organisatie. Het bleek dat de betrouwbaarheid van het model (een geschatte 10% foutmarge) een gemeente […]

 • Data Gedreven Werken – De valkuilen waarin ik trap

  Jeugdzorg Voorspelmodel Gemeenten en datagedreven werken is een combinatie die in de kinderschoenen staat. Het overgrote deel van de gemeenten (circa 300) wordt gezien als starter[1]. Zelf sta ik ook aan een nieuw leertraject, sinds september volg ik aan de Jheronimus Academy of Data Science (JADS) een opleiding in Data Science. Tijdens deze opleiding ontwikkel […]

 • Persoonsgebonden Budgetten: bent u klaar voor de wijzigingen in 2020? 

  In 2020 gaat de manier van informatie-uitwisseling voor PGB op de schop. Doel van het nieuwe systeem is betere ondersteuning voor de PGB-gebruiker (budgethouder en zorgverlener), het verhogen van de rechtmatigheid en het verlagen van de uitvoeringskosten. En daarnaast een efficiëntere afhandeling van dossiers, beter inzicht in de verschillende zorgfuncties en geautomatiseerde controles (om zodoende […]

 • Data Governance: De organisatie als bewaker van datakwaliteit

  Gegevens zijn hót en worden ook wel het nieuwe goud genoemd. Veel bedrijven en organisaties zitten op een berg met gegevens, maar weten vaak niet wat ze er mee moeten of hoe ze gegevens kunnen gebruiken. Vaak ligt dat ook aan het feit dat gegevens niet worden gezien als een ‘asset’. Gebouwen, machines en de […]

 • Herindeling gemeente West Betuwe

  Telengy-adviseur Tim van der Pol leidde het project ICT sociaal domein van de gemeente West Betuwe, een herindeling van de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal.  Sociaal domein: Heel Holland Bakt Drie applicaties, drie dataconversies, zeven koppelingen, compleet nieuwe werkprocessen, ruim een halfjaar de tijd: dat was de uitdaging in het sociaal domein voor de nieuwe […]

 • Stevig fundament informatiebeveiliging en privacy Loon op Zand

  Voor de gemeente Loon op Zand heb ik me de afgelopen vijf maanden ingezet op het gebied van informatiebeveiliging en privacy. Dit resulteerde in een organisatorisch advies dat leidt tot structurele borging van informatiebeveiliging en privacy. Ook leidde dit tot de initiatie van het project Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en uitvoering hiervan. Passende scenario’s De […]

 • Even voorstellen… Tim van der Pol

  Op 1 augustus a.s. start ik bij Telengy in mijn nieuwe rol van adviseur. Ik heb al mijn hele leven een interesse in politiek en techniek. Voor mij waren dat altijd twee werelden die redelijk los van elkaar stonden en niet snel te verenigen zijn. Sinds mijn Master in het vakgebied van Science, Technology and […]