Home » Adviseurs » Tim van der Pol

Tim van der Pol

“Het maakt niet uit hoe snel je gaat; Als je maar niet stopt.”

Profiel

Maatschappelijk het verschil maken! Dat is wat Tim motiveert om binnen het publieke domein te werken. Tim houdt er daarbij altijd rekening dat de resultaten van zijn werk mogelijk op andere terreinen uitdagingen geven. Dit probeert hij te adresseren zodanig dat hij daarbij geen extra complexiteit te creëert. Sterker nog, als het enigszins kan zal hij ook de andere terreinen willen versterken.

Tim werkt graag vanuit een visie en een blik op de toekomst. Hierbij grote stappen maken is natuurlijk leuk, maar hij is zich ervan bewust dat een verandering stap-voor-stap gaat. Deze stappen zijn nodig om een organisatie en haar medewerkers te verbinden aan de verandering. Tim wil die verbinder zijn, gebruikmakend van zijn bereidheid te helpen op een beheerste en geduldige wijze.

Tim’s persoonlijke doel is dat hij verschillende leefwerelden bij elkaar brengt en omzet in een passend resultaat.

Specialismen

Informatiebeveiliging, informatievoorziening (sociaal domein), procesmanagement en procesoptimalisatie.

Contact

Mobiel: 06 21 36 68 58
E-mail: t.v.d.pol@telengy.nl

LinkedIn profiel adviseur

Recente artikelen van Tim

 • 3 Toepassingen van Large Language Models (LLM’s) om direct mee aan de slag te gaan 

  Het sinterklaasgedicht met ChatGPT gemaakt? Mails op spelling en grammatica controleren? Of gevraagd naar de beste manier om …? Dat kan best nuttig (of leuk) zijn, maar dan wordt nog niet het volledige potentieel en kracht van large language models (LLM) en generatieve AI benut.   LLM is een type model voor ‘machine learning’ dat natuurlijke […]

 • Data delen in het sociaal domein

  In 2020 kwam het nieuws naar buiten dat er op Goeree-Overflakkee een rioolwateronderzoek was uitgevoerd. Bij dat onderzoek naar 5 soorten drugs was 1 van de 5 geteste drugsoorten was significant meer aanwezig dan de andere 4. Voor de gemeente Goeree-Overflakkee de reden om IAV (integrale aanpak verslavingsproblematiek) op te starten, waarbij het platform Samenzien […]

 • Datagedreven werken in 2021

  Wat gebeurt er met de Corona-besmetting cijfers na de feestdagen? Leveren de stikstofmaateregelen straks het gehoopte rendement op? Hoe droog worden onze zomers door de klimaatverandering? Is mijn gemeente in voldoende mate voorbereid op de aankomende vergrijzing? Hoe hoog moet een subsidie zijn voor de aanschaf van nieuwe zonnepanelen om het aantal nieuwe aanvragen per […]

 • Wmo uitbesteden of toch zelf doen?

  Afgelopen jaar hebben Ad van Dijck, Tim van der Pol en Eric Leroi van Telengy een onderzoek mogen doen bij een gemeentelijke organisatie, die al langere tijd een deel van haar werkzaamheden rond de Wmo had uitbesteed aan een externe partij. Op regelmatige basis houdt de betreffende organisatie uitbestede taken tegen het licht, met de […]

 • Waardecreatie met data – kom van je stoel en stap samen in de keuken! 

  Het is een illusie dat een datateam bij voorbaat een heerlijk datagerecht voor je gaat bereiden. Sterker, het is maar de vraag of er überhaupt een gerecht uit die keuken gaat komen.   Samen met Monique van der Stappen, teammanager informatiemanagement gemeente Hoeksche Waard, pleiten wij ervoor om samen de keuken in te stappen. Het […]

 • Democratisering van data 

  Democratisering van data? Gaat de data dan naar de stembus? Of betekent het dat data toegankelijk wordt voor burgers? En belangrijker nog: wat moet je er mee als organisatie?  Het democratiseren van data betekent het toegankelijk en analyseerbaar maken voor een zo breed mogelijke doelgroep binnen een organisatie en eventueel zelfs buiten de organisatie (bijv. […]

 • Data-opleiding Telengy

  Telengy adviseert steeds meer gemeenten en andere decentrale overheden over het gebruik van data en dataoplossingen. Het is een significant onderdeel geworden van de informatievoorziening binnen de overheid. Twaalf adviseurs bundelen de krachten om hun kennis en vaardigheden uit te breiden op dit gebied. Zij startten hiervoor met een data-opleiding waarin de basisonderwerpen van werken […]

 • Uitstel Omgevingswet – brieven bouwen, tijd besparen

  Brieven schrijven, het leukste wat er is!? Zeker niet als je meerdere keren per week dezelfde brief de deur uit moet doen, met telkens kleine aanpassingen op basis van de casus die voorligt. Dat is bij de Omgevingswet niet anders. Met het uitstel van de Omgevingswet is het een perfect moment om de sjablonen in […]

 • Datagedreven werken in 2023: het draait om waarde

  Kennis is macht. Een bekende zinsnede uit het werk van Thomas Hobbes en veel gebruikt in het programma ‘Wie is de Mol?’. In een programma als ‘Wie is de Mol?’ zijn op het oog nutteloze feitjes als wie stond naast wie in opdracht x mogelijk goud waard, doordat antwoord op dit soort vragen je een […]

 • Naar een volwassen dataorganisatie, maar waar naartoe?!

  Het eerste dashboard is opgeleverd, management wordt maandelijks gevoed met rapportages over de stand van zaken van enkele afdelingen. De eerste stappen naar datagedreven werken zijn gezet. Maar met elk dashboard en elke rapportage ontstaan er nieuwe vragen, en nog meer nieuwe behoeftes. De vraag overstijgt de capaciteit om te leveren. Het datateam loopt vast […]

 • De eerste stappen naar datagovernance

  Om goed datagedreven te kunnen werken is het nodig dat gemeentelijke data structureel domeinoverstijgend beschikbaar zijn en deze verrijkt worden met databronnen van ketenorganisaties en openbare bronnen. Structureel werken met data kan alleen wanneer de data vindbaar, toegankelijk, betrouwbaar en integer zijn. Dit zorgt voor een zodanig kwalitatief niveau dat de eindgebruiker/vakspecialist de juiste conclusies […]

 • Inbedden datagedreven werken in 2022: Gewoon doen

  Het begrip ‘datagedreven werken’ zingt in elke overheidsorganisatie rond. De laatste jaren is er steeds meer invulling gegeven aan wat dit begrip nu daadwerkelijk inhoudt. Door middel van pilots, proeftuinen, datalabs en andere vormen om een start te maken, zijn organisaties aan de slag gegaan met dataprojecten. 2022 staat daarom in het teken van structurele […]

 • Datagedreven werken – Een kwestie van gewoon doen!

  Vele uren en dagen zwoegen met als resultaat een net niet werkend voorspelmodel, hoe erg is dat? Vooral flink balen, maar zeker geen verspilde tijd. De lessen die je persoonlijk en als organisatie leert zijn minstens zo waardevol als de uitkomst van het project. Werken met data is vooral een kwestie van doen, of het […]