Home » Actueel » Wat te doen met de Woo nu PLOOI vertraagd is? 

Wat te doen met de Woo nu PLOOI vertraagd is? 

In januari 2023 werd bekend dat de ontwikkeling van het Platform Open Overheidsinformatie (PLOOI) vertraging heeft opgelopen. De ontwikkeling van een meer eenvoudige variant van het platform staat in het tweede kwartaal van 2023 gepland. Dit nieuws leidt tot de vraag: op welke wijze moeten gemeenten en andere overheidsinstanties omgaan met de actieve publicaties van de Wet open overheid (Woo)? In dit artikel bespreken we de gevolgen van deze vertraging en mogelijke oplossingen. 

Uit het Matglas-rapport (maart 2023) is gebleken dat meerdere gemeenten moeite hebben om de passieve Woo-verzoeken binnen de wettelijke termijn te behandelen. Nu van gemeenten ook een inspanning verwacht wordt om gefaseerd 11 informatie categorieën actief te publiceren, wordt het proces complexer en een goede informatiehuishouding nog belangrijker. In onze gesprekken met ervaringsdeskundigen kwamen meerdere aandachtspunten, kansen en valkuilen naar voren. In een volgend artikel zullen we uitgebreider stilstaan bij de informatiehuishouding. Voor nu staan de publicatiemogelijkheden van de informatiecategorieën centraal. 

Waar met het eerste ontwerp van PLOOI de opslag en publicatie van documenten buiten een gemeente lag, blijft dit met de nieuwe opzet van PLOOI bij de gemeente zelf. De doorontwikkeling van PLOOI wordt een verwijsindex met zoekfunctie. Bij het investeren in een oplossing is het verstandig om alvast voor te sorteren op deze nieuwe opzet, de gekozen oplossing sluit idealiter later naadloos aan op het aanstaande PLOOI. 

Publicatie van artikelen 

De andere opzet van PLOOI laat gemeenten achter met de vraag waar informatie gedeeld moet worden. Een keuze is om te wachten op het nieuwe PLOOI. Als men echter in de geest van de wet denkt (transparantie en actieve openbaarmaknig), is dit geen optie. Wat kan een gemeente bijvoorbeeld al wel doen?

Publiceer op eigen platform

  • Gemeente Alkmaar publiceert op de eigen website DROP-documenten en documenten uit andere kanalen.  
  • Gemeente Amsterdam heeft een platform ontwikkeld, Open Amsterdam, waar het documenten actief openbaar maakt.  
  • Open raadsinformatie (ORI). Veel gemeenten maken besluitvorming al openbaar via een ORI-platform. Mogelijk is dit ook een geschikt platform om andere informatie categorieën op te publiceren.

Oplossing van een leverancier 

  • Met RX.Open biedt Visma-Roxit een oplossing die het afhandelen van Woo-verzoeken gemeentebreed ondersteunt. Het is mogelijk om anonimiseringssoftware te integreren. Zowel passieve als actieve publicatie is mogelijk via een eigen Woo-portaal.  
  • Civity heeft met de DataCatalogus een SaaS-oplossing voor het publiceren van Woo-verzoeken. Ook dit systeem ondersteunt passieve en actieve publicaties. Met een invoegtoepassing kan anonimiseringssoftware geïntegreerd worden.  

Samenwerken aan oplossingen

  • Het openweb concept heeft verschillende bouwblokken om online dienstverlening van gemeentes te verbeteren. Eén van de bouwblokken is bedoeld om Woo-verzoeken te publiceren conform de open standaard die samen met KOOP is opgezet.  
  • Een andere interessante ontwikkeling is Woogle. Woogle is één plek waar alle documenten vrijgegeven onder de Wet open overheid (Woo) van alle bestuursorganen makkelijk en snel te vinden zijn. Het project wordt uitgevoerd door wetenschappers aan de Universiteit van Amsterdam. Bestuursorganen worden van harte uitgenodigd om aan te haken bij het initiatief.

Tot slot 

In een volgend artikel gaan we dieper in op de belangen van en de verschillende keuzes in informatiehuishouding. PLOOI in een andere vorm is een mooie kans, een stok achter de deur, om de informatiehuishouding op orde te krijgen.

Meer weten? 

Wilt u meer weten? Neem dan contact op Han de Ridder.