Home » Actueel » Data Alliantie Zeeland, e-depot en Text Mining Tool

Data Alliantie Zeeland, e-depot en Text Mining Tool

Op 21 juni verzamelden veertien collega’s van Telengy zich in Middelburg voor de jaarlijkse ‘wildcard’ bijeenkomst van de Telengy Academy, georganiseerd door onze beginnende adviseurs. Deze middag staat in het teken van het bezoeken van een organisatie om kennis te maken met nieuwe ontwikkelingen, het ontwikkelen van het netwerk en op een laagdrempelige manier kennis te delen. Dit jaar waren we te gast in Middelburg bij de provincie Zeeland, waar we inzichten verkregen over de Data Alliantie Zeeland (DAZ), het e-depot van het Zeeuws Archief en een Text Mining Tool. 

Data Alliantie Zeeland

De bijeenkomst startte met een presentatie over DAZ, een samenwerkingsverband tussen de dertien Zeeuwse gemeenten, het hoger onderwijs in Zeeland en de provincie Zeeland. De DAZ onderscheidt zich door de focus op de organisatorische aspecten van data-samenwerking te leggen en in deze fase minder op de techniek. Het idee is 1 keer ontwikkelen, 13 keer gebruiken. De provincie Zeeland, als leidende kracht achter deze alliantie, deelde inspirerende successen en uitdagingen. Telengy heeft waardevolle inzichten opgedaan en gedeeld en kan bijdragen aan de DAZ door ons netwerk te verbinden met de DAZ-coördinator. 

Vervolgens verschoof de focus naar de technische en wettelijke kant in het Zeeuws Archief, waar een lans werd gebroken voor ‘archiving-by-design’. Met de nadruk op het belang om al in een vroeg stadium rekening te houden met archivering, dus ook voor ogenschijnlijke minder archiefwaardige applicaties zoals bijvoorbeeld Teams.  

Text Mining Tool

Daarna volgde een zeer interessante presentatie over een innovatieve Text Mining Tool, een geavanceerde toepassing die door middel van kunstmatige intelligentie (large language model) metadata genereert conform de MDTO-standaard. Deze innovatieve tool biedt de mogelijkheid om op een efficiënte wijze een omvangrijke hoeveelheid informatieobjecten te voorzien van accurate metadata. Na het demonstreren van de potentie van de tool, ontstond de discussie over de benodigde stappen voor verdere ontwikkeling. De conclusie was dat ook hier het netwerk van Telengy van meerwaarde kan zijn.  

Terugkijkend was het een educatieve dag. Voor de Academy-deelenemers een verkenning van nieuwe thema’s, verrijkt door presentaties en discussies die verdieping en nieuwe inzichten boden. De ervaren Telengy-adviseurs konden als  sparringpartner een inhoudelijke bijdrage leveren. Bovendien lijkt het netwerk van Telengy een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van zowel de DAZ als de Text Mining Tool. 

Meer weten?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Han de Ridder, 06 81 75 07 29, h.d.ridder@telengy.nl.