Home » Adviseurs » Arno van Waesberghe

Arno van Waesberghe

“Hard op de zaak, zacht op de relatie!”

 

Profiel

Als adviseur maakt Arno graag de verbinding tussen partijen. Hij benadert vraagstukken breed, en neemt graag politieke en organisatorische gevoeligheden in ogenschouw. Openheid en eerlijkheid typeren Arno. Dit maakt hem tot iemand die snel mensen voor zich weet te winnen en bruggen weet te bouwen. Arno kan zowel processen begeleiden als erin participeren. Hierbij zoekt hij naar de balans tussen het maken van gezamenlijke keuzes en het creëren van voortgang richting het gewenste resultaat. Resultaten zijn dan ook altijd afgestemd op uw wensen.

Arno is zijn hele professionele leven al werkzaam in, en verbonden aan, de lokale overheid. Hij is ervan overtuigd dat de publieke functie van de gemeente verder reikt dan het creëren van voorzieningen voor burgers en bedrijven en het brengen van sociale cohesie. De gemeente en politiek hebben juist de taak om kennis te delen, informatie inzichtelijk te maken en mensen en instanties aan elkaar te verbinden. Hierin ligt Arno’s drijfveer opgesloten. Arno is altijd opzoek naar nieuwe wegen. Deze houding van innovatie combineert hij met een gezonde dosis lef, omgevingssensitiviteit en humor.

Arno heeft een brede kennis van gemeentelijke bedrijfsvoering, waarbij zijn specialisatie ligt op informatiemanagement en HRM. Arno weet makkelijk te schakelen tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau. Hierdoor kan hij strategische doelen goed vertalen naar de betekenis voor de organisatie en de sturing en werkwijze van medewerkers. Arno verricht werkzaamheden gericht op verander- en projectmanagement voor organisatie-brede en materie-specifieke projecten, coaching, interim-management en de begeleiding van (Europese) aanbesteding.

Specialismen

Projectmanagement, verandermanagement, informatievoorziening, aanbesteden, omgevingswet, coaching/HR.

Contact

Mobiel: 06 39 06 62 58.
E-mail: a.v.waesberghe@telengy.nl

LinkedIn profiel adviseur

Recente artikelen van Arno

 • Informatiebeveiliging en privacy 2017: wat gaat u doen?

  Het was een bewogen jaar rondom informatiebeveiliging en privacy. Bij steeds meer gemeenten vindt een goede implementatie en borging van informatiebeveiliging plaats. Telengy-adviseurs John Vloemans en Arno van Waesberghe nemen u graag mee in wat er afgelopen jaar op dit gebied is gebeurd en wat u in 2017 kunt verwachten. Wet meldplicht datalekken Op 1 […]

 • Adviesrecht van de gemeenteraad binnen de termijn, hoe dan?

  Onder de Omgevingswet doet de buitenplanse omgevingsplan activiteit (Bopa) zijn intrede. In de basis is het niet nieuw. De Wabo kent ook de buitenplanse omgevingsvergunning. Wat wel nieuw is, is dat deze vergunning in de meeste gevallen standaard in de reguliere procedure behandeld moet worden. Dat is dus 8 weken met eventueel een verlenging van […]

 • Ja mits… ook zonder de Omgevingswet vanaf 1 januari 2023!

  De kogel is door de kerk. Het voorstel is de inwerkingtreding van de Omgevingswet uit te stellen tot 1 juli 2023. De minister zal dit inbrengen in het debat met de Eerste Kamer. Een goed besluit of niet, daar wil ik het hier niet over hebben. De vraag is, wat gebeurt er met alle inspanning […]

 • Wkb-processen, van theorie naar praktijk

  De invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is gekoppeld aan de invoeringsdatum van de Omgevingswet. Met de vaststelling van de ingangsdatum van deze wet in de Tweede Kamer is 1-1-2023 een stap dichterbij gekomen. Het is nu nog wachten op de goedkeuring van de Eerste Kamer. Om de Wkb goed in de […]

 • De Wkb en de omgevingswet: hoe houd ik het overzicht?

  Naast de Omgevingswet staat er nog een ingrijpende verandering te wachten in het VTH-domein. De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) zal, zoals het er nu naar uitziet, gelijktijdig met de Omgevingswet in werking treden. Met deze wet verschuift de toets op de technische bouwkwaliteit en het toezicht hierop voor eenvoudige bouwwerken (gevolgklasse 1) naar […]

 • De omgevingswet komt er echt wel aan, maar hoe vertel je dat?

  Begin juni is bekend gemaakt dat de omgevingswet uitgesteld is tot 1 juli 2022. Belangrijke vraag voor programmateams is nu: “Hoe houd je de energie in mijn project vast?” Communicatie speelt hier, zoals in alle projecten een belangrijke rol. Arno van Waesberghe, expert KennisCentrumOmgevingswet.nl en Telengy-adviseur  beschrijft ‘De omgevingswet komt er echt wel aan, maar […]

 • De transitie van Functioneel Beheer: een stappenplan

  Iedere gemeente in Nederland heeft als doelstelling haar dienstverlening te optimaliseren. De ondersteunende systemen krijgen hier een steeds belangrijkere rol in. Processen worden steeds meer geautomatiseerd. Ook het belang van de juiste informatie op de juiste plaats en tijdstip groeit. De aansluiting van de systemen op de dienstverlening is het domein van de functioneel beheerder. […]

 • De juiste dingen doen met ProjectPortfolioManagement 

  Bij gemeenten komt steeds meer besef dat de digitalisering en automatisering van processen ons helpt om het werk efficiënter en beter te doen. Deze bewustwording leidt tot een toenemende druk op de afdeling die zich bezighoudt met ICT en informatievoorziening om projecten te realiseren. Voor ICT–managers rijst dan ook de vraag: hoe om te gaan […]

 • Strategische personeelsplanning: de link tussen strategie en ICT?

  Steeds meer organisaties gaan een ambtelijke of bestuurlijke fusie aan of voegen hun ICT samen in een Shared Service Center (SSC). Doelstelling van deze schaalvergroting is veelal professionalisering van de organisatie door het verhogen van de kwaliteit, verminderen van de kwetsbaarheid en realiseren met minder kosten. Hoe draagt strategische personeelsplanning bij aan die professionalisering, passend […]

 • Is 2017 wederom een druk jaar voor het privacy-domein?

  Privacy heeft het afgelopen jaar veel aandacht gekregen van de meeste gemeenten,  ingegeven door de inwerkingtreding van de Wet meldplicht datalekken in januari 2016. Deze meldplicht is een aanvulling op de bestaande wetgeving, de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) uit 2001. Ook in 2017 zal het privacy-domein weer de nodige aandacht vragen; nu in het licht […]