Home » Adviseurs » Dirk Moree

Dirk Moree

“Innoveren met bewezen oplossingen is geen paradox: typeer de verandering goed en associeer die dan met succesvolle andere trajecten.”

 

Profiel

Dirk helpt overheden bij kwaliteitsbeheer van gegevens. Dit doet hij door samen met uw medewerkers de werkwijze met betrekking tot processen en systemen te analyseren en verbeteren. Hierdoor kunnen inwoners, ondernemers, ketenpartners, maar ook het management en bestuur van uw organisatie tijdig over informatie beschikken en ervan op aan dat zij hun keuzes baseren op de juiste informatie. Dirk heeft een open houding naar de opdrachtgever en de betrokken collega’s in uw organisatie. Hij komt graag snel én zorgvuldig tot de kern van uw vraagstuk. Dirk kan getypeerd worden als “dwarskijker” en verbinder, oftewel: altijd op zoek naar de extra energie van samenwerking over de grenzen van betrokken afdelingen en functies heen. Hij adviseert graag vanuit de inhoud en heeft tevens inlevingsvermogen en betrokkenheid bij uw organisatie.

Dirk heeft door zijn jarenlange ervaring in de publieke sector een zeer breed en uniek netwerk opgebouwd. Door dit unieke palet aan contacten en ervaringen is hij instaat om vele typen veranderopgaven te herkennen en beoordelen. Dit helpt enerzijds om bewezen oplossingsrichtingen te adviseren, maar vanuit zijn creativiteit anderzijds ook om onorthodoxe aanpakken te bedenken en de kanalen die daarbij behulpzaam kunnen zijn aan te boren.

Specialismen

 • Impactanalyse Informatievoorziening Omgevingswet;
 • Informatiemanagement in de domeinen Ruimte (o.a. Geo-informatie) en Belastingen/WOZ;
 • Stelsel van Basisregistraties en overige landelijke e-overheidsbouwstenen;
 • Gegevensmanagement;
 • Applicatieportfoliomanagement;
 • Werken onder architectuur (met o.a. GEMMA en de Softwarecatalogus een Enterprise Architectuur maken);
 • Leveranciersmanagement;
 • Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden;
 • Interim- en transitiemanagement;
 • Product- / Businessmanagement.

Contact

Mobiel: 06 52 04 31 45
E-mail: d.moree@telengy.nl

LinkedIn profiel adviseur

Dirk Moree is expert van het KennisCentrumOmgevingswet.nl. Op 1 oktober 2016 is KenniscentrumOmgevingswet.NL gelanceerd. Het kenniscentrum biedt een platform om te discussiëren, kennis te delen en informatie te vergaren over de lokale implementatie van de Omgevingswet. Het kenniscentrum richt zich in het bijzonder op de impact op de organisatie en medewerkers, bedrijfsvoering, dienstverlening, participatie en informatievoorziening. Het verbindt partijen en vakgebieden met elkaar en brengt je in contact met collega’s en experts.

 

Recente artikelen van Dirk

 • BsGW legt basis voor efficiëntere processen

  Het aantal gemeenten dat is aangesloten bij de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg (BsGW) is in korte tijd enorm gegroeid. Daarom is het nu tijd om te investeren in de interne bedrijfsvoering. Dit gebeurt niet alleen door de organisatie door te ontwikkelen, maar ook door de processen te optimaliseren. Zo is er bijvoorbeeld sprake van […]

 • Tactisch gegevensmanagement voor de Omgevingswet

  De Omgevingswet wordt per 2021 ingevoerd. Dit vereist van gemeenten dat hun gegevenshuishouding gericht wordt op de instrumenten van de Omgevingswet. CORSTENS informatiearchitectuur en Telengy Management & Advies kunnen hierbij helpen met een gerichte aanpak. Dirk Moree, expert KennisCentrumOmgevingswet.nl en Telengy-adviseur beschrijft samen met Hein Corstens Tactisch gegevensmanagement voor de Omgevingswet.

 • Gebruiksoppervlakten bepalen voor de WOZ: monnikenwerk?

  “Niets is zo constant als verandering”, zei de Griekse filosoof Heraclitus al zo’n 2500 jaar geleden. De afgelopen jaren is ook voor diverse toepassingen het hanteren van rekenmethoden met vierkante (m2) en/of kubieke meters (m3) nogal eens gewijzigd. Zo is de gebruiksoppervlakte in de BAG destijds voor een deel gevuld met een omrekenformule vanuit m3 […]

 • Spring in dat zwarte gat!

  Als je als gemeente bezig bent met de voorbereidingen van de Omgevingswet, dan zou dat gevoel van een zwart gat je kunnen bekruipen. Het fenomeen lijkt oneindig groot, heeft een enorme zwaartekracht en dreigt alle energie op te slorpen. Dirk Moree, expert KennisCentrumOmgevingswet.nl en Telengy-adviseur, beschrijft samen met Theo Timmermans over hun ervaringen met het […]

 • De impactanalyse Informatievoorziening Omgevingswet in de praktijk

  Steeds meer gemeenten zijn nu bezig met de voorbereidingen op de invoering van de Omgevingswet. De hoeveelheid documentatie en het aanbod van landelijke en regionale themabijeenkomsten groeit in steeds sneller tempo. Het kan daarom lastig zijn om het overzicht te bewaren en de benodigde kennis op het juiste detailniveau te vergaren en te borgen. Dirk […]

 • De Basisregistratie Ondergrond (BRO) komt er nu echt aan!

  Jarenlang stond de BRO samen met de BLAU (Basisregistratie Lonen Arbeidsverhoudingen en Uitkeringen) in het rijtje Basisregistraties waarbij iedereen dacht: wanneer gaat er iets mee gebeuren? Van de BLAU is inmiddels duidelijk dat die er (voorlopig) niet komt als Basisregistratie. Maar voor de BRO is er eindelijk duidelijkheid over de invoering. In dit artikel lichten […]

 • Inzicht in de impact van de Omgevingswet met GEMMA en de Softwarecatalogus

  De Omgevingswet heeft consequenties voor veel elementen in de bedrijfsvoering en dienstverlening. In zijn bijdrage van maart 2017 schreef Dirk over de ontwikkeling van de nieuwe versie van de GEMeentelijke Model Architectuur (GEMMA2). Een modelarchitectuur, maar ook een individuele “Enterprise architectuur” beschrijft de bedrijfs-, informatie- en technische architectuur en samenhang tussen de onderdelen. Een bekende […]

 • Gegevensmanagement draait om kwaliteit

  Gemeente ’s-Hertogenbosch hanteert onderscheidende aanpak Er is veel gepubliceerd over gegevensmanagement, zie o.a. onze publicatie. In deze publicatie zijn verschillende aanpakken genoemd vanuit de invalshoeken organisatie, proces, thema of stapsgewijs. Gemeente ’s-Hertogenbosch is erin geslaagd om een integrale benadering te hanteren die recht doet aan alle invalshoeken. Dat is tamelijk onderscheidend als we naar de […]

 • Stelsel van Basisregistraties: borg het gebruik!

  “Basisregistraties is een thema wat zich goed leent om uit de hand te lopen qua scope” (Barend Vissers, hoofd automatisering gemeente Groningen) Het Stelsel van Basisregistraties nadert haar voltooiing. Bronhouders hebben er meer dan 10 jaar aan gewerkt. De gemeente Groningen heeft een “second opinion” uit laten voeren. Dit betreft het beheer en gebruik van […]

 • Okkie Trooy, het eerste voorbeeld van Dynamic Case Management?

  Okkie Trooy is een bekende tv-serie voor kinderen uit de jaren ’60. Hij had een koffertje dat hij met open- en dichtklappen kon omtoveren mét of zónder krentenbollen. Maar ja, we zijn ruim 50 jaar verder en nu is ‘case-management’ iets heel anders en zéker de ‘dynamic’ variant daarvan. Voordeel is wél dat er geen […]