Home » Adviseurs » Dirk Moree

Dirk Moree

“Innoveren met bewezen oplossingen is geen paradox: typeer de verandering goed en associeer die dan met succesvolle andere trajecten.”

 

Profiel

Dirk helpt overheden bij kwaliteitsbeheer van gegevens. Dit doet hij door samen met uw medewerkers de werkwijze met betrekking tot processen en systemen te analyseren en verbeteren. Hierdoor kunnen inwoners, ondernemers, ketenpartners, maar ook het management en bestuur van uw organisatie tijdig over informatie beschikken en ervan op aan dat zij hun keuzes baseren op de juiste informatie. Dirk heeft een open houding naar de opdrachtgever en de betrokken collega’s in uw organisatie. Hij komt graag snel én zorgvuldig tot de kern van uw vraagstuk. Dirk kan getypeerd worden als “dwarskijker” en verbinder, oftewel: altijd op zoek naar de extra energie van samenwerking over de grenzen van betrokken afdelingen en functies heen. Hij adviseert graag vanuit de inhoud en heeft tevens inlevingsvermogen en betrokkenheid bij uw organisatie.

Dirk heeft door zijn jarenlange ervaring in de publieke sector een zeer breed en uniek netwerk opgebouwd. Door dit unieke palet aan contacten en ervaringen is hij instaat om vele typen veranderopgaven te herkennen en beoordelen. Dit helpt enerzijds om bewezen oplossingsrichtingen te adviseren, maar vanuit zijn creativiteit anderzijds ook om onorthodoxe aanpakken te bedenken en de kanalen die daarbij behulpzaam kunnen zijn aan te boren.

Specialismen

 • Impactanalyse Informatievoorziening Omgevingswet;
 • Informatiemanagement in de domeinen Ruimte (o.a. Geo-informatie) en Belastingen/WOZ;
 • Stelsel van Basisregistraties en overige landelijke e-overheidsbouwstenen;
 • Gegevensmanagement;
 • Applicatieportfoliomanagement;
 • Werken onder architectuur (met o.a. GEMMA en de Softwarecatalogus een Enterprise Architectuur maken);
 • Leveranciersmanagement;
 • Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden;
 • Interim- en transitiemanagement;
 • Product- / Businessmanagement.

Contact

Mobiel: 06 52 04 31 45
E-mail: d.moree@telengy.nl

LinkedIn profiel adviseur

Dirk Moree is expert van het KennisCentrumOmgevingswet.nl. Op 1 oktober 2016 is KenniscentrumOmgevingswet.NL gelanceerd. Het kenniscentrum biedt een platform om te discussiëren, kennis te delen en informatie te vergaren over de lokale implementatie van de Omgevingswet. Het kenniscentrum richt zich in het bijzonder op de impact op de organisatie en medewerkers, bedrijfsvoering, dienstverlening, participatie en informatievoorziening. Het verbindt partijen en vakgebieden met elkaar en brengt je in contact met collega’s en experts.

 

Recente artikelen van Dirk

 • BsGW legt basis voor efficiëntere processen

  redactie: dit artikel is een coproductie van Dirk Moree en Philippe van Hartingsveldt Het aantal gemeenten dat is aangesloten bij de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg (BsGW) is in korte tijd enorm gegroeid. Daarom is het nu tijd om te investeren in de interne bedrijfsvoering. Dit gebeurt niet alleen door de organisatie door te ontwikkelen, […]

 • Basisregistraties: een solide basis voor Veiligheids-Informatie-Knooppunten

  Het belang van het tijdig signaleren van (mogelijke) ondermijning neemt de laatste jaren toe. De Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC) ondersteunen gemeenten bij het versterken van de bestuurlijke weerbaarheid en het vergroten van de informatiepositie die daarbij nodig is. Slim gebruik basisregistraties Deze informatiepositie kan ondersteund worden door een VeiligheidsInformatieKnooppunt (VIK) waarin slim gebruik […]

 • Omgevingswet, “SOS”?

  Er wordt gekoerst op 1-1-2022 als ingangsdatum voor de Omgevingswet. De koers is uitgezet in Route-2022. De meeste gemeenten zijn op stoom. De instrumenten om koers te houden zijn ruim voorhanden. Maar onderweg naar de veilige haven worden ongetwijfeld nog hulpsignalen gegeven en dan zijn reddingsboeien nodig. In dit artikel wil ik een drietal factoren […]

 • Gemeentelijke Digitale Stelsels Omgevingswet: processen (deel 3)

  De Omgevingswet wordt waarschijnlijk in de loop van 2021 ingevoerd.De inwerkingtreding per 1 januari 2021 is uitgesteld. Ondanks het uitstel vereist het van gemeenten dat de gegevenshuishouding gericht wordt op de instrumenten van de Omgevingswet. CORSTENS informatiearchitectuur en Telengy Management & Advies kunnen hierbij helpen met een gerichte aanpak. Dirk Moree, expert KennisCentrumOmgevingswet.nl en Telengy-adviseur […]

 • Gemeentelijke Digitale Stelsels Omgevingswet: applicaties (deel 2)

  De Omgevingswet wordt waarschijnlijk in de loop van 2021 ingevoerd.De inwerkingtreding per 1 januari 2021 is uitgesteld. Ondanks het uitstel vereist het van gemeenten dat de gegevenshuishouding gericht wordt op de instrumenten van de Omgevingswet. CORSTENS informatiearchitectuur en Telengy Management & Advies kunnen hierbij helpen met een gerichte aanpak. Dirk Moree, expert KennisCentrumOmgevingswet.nl en Telengy-adviseur […]

 • Gemeentelijke Digitale Stelsels Omgevingswet: er is nog veel te doen!

  De Omgevingswet wordt per 2021 ingevoerd. Dit vereist van gemeenten dat hun gegevenshuishouding gericht wordt op de instrumenten van de Omgevingswet. CORSTENS informatiearchitectuur en Telengy Management & Advies kunnen hierbij helpen met een gerichte aanpak. Dirk Moree, expert KennisCentrumOmgevingswet.nl en Telengy-adviseur en Hein Corstens beschrijven Gemeentelijke Digitale Stelsels Omgevingswet: er is nog veel te doen!

 • Tactisch gegevensmanagement voor de Omgevingswet

  De Omgevingswet wordt per 2021 ingevoerd. Dit vereist van gemeenten dat hun gegevenshuishouding gericht wordt op de instrumenten van de Omgevingswet. CORSTENS informatiearchitectuur en Telengy Management & Advies kunnen hierbij helpen met een gerichte aanpak. Dirk Moree, expert KennisCentrumOmgevingswet.nl en Telengy-adviseur beschrijft samen met Hein Corstens Tactisch gegevensmanagement voor de Omgevingswet.

 • Gebruiksoppervlakten bepalen voor de WOZ: monnikenwerk?

  “Niets is zo constant als verandering”, zei de Griekse filosoof Heraclitus al zo’n 2500 jaar geleden. De afgelopen jaren is ook voor diverse toepassingen het hanteren van rekenmethoden met vierkante (m2) en/of kubieke meters (m3) nogal eens gewijzigd. Zo is de gebruiksoppervlakte in de BAG destijds voor een deel gevuld met een omrekenformule vanuit m3 […]

 • Spring in dat zwarte gat!

  Als je als gemeente bezig bent met de voorbereidingen van de Omgevingswet, dan zou dat gevoel van een zwart gat je kunnen bekruipen. Het fenomeen lijkt oneindig groot, heeft een enorme zwaartekracht en dreigt alle energie op te slorpen. Dirk Moree, expert KennisCentrumOmgevingswet.nl en Telengy-adviseur, beschrijft samen met Theo Timmermans over hun ervaringen met het […]

 • De impactanalyse Informatievoorziening Omgevingswet in de praktijk

  Steeds meer gemeenten zijn nu bezig met de voorbereidingen op de invoering van de Omgevingswet. De hoeveelheid documentatie en het aanbod van landelijke en regionale themabijeenkomsten groeit in steeds sneller tempo. Het kan daarom lastig zijn om het overzicht te bewaren en de benodigde kennis op het juiste detailniveau te vergaren en te borgen. Dirk […]