Home » Adviseurs » Dirk Moree

Dirk Moree

“Als ik weerstand merk, vraag ik door naar wat mensen nou echt dwarszit.”

Profielfoto Dirk Moree

Dirk Moree

Profiel

Dirk adviseert allereerst vanuit de inhoud: het moet aan het begin duidelijk zijn welk doel beoogd wordt en waarom. Vervolgens stemt Dirk met betrokkenen de aanpak af om dat doel te bereiken. Ten slotte wordt het dan tijd om het project vorm te geven: wie gaat wat, waarmee en hoe uitvoeren? Dirk hanteert zowel taak- als mensgerichte stijlen om op een prettige manier de gestelde doelen te bereiken. Dirk is bescheiden en eerlijk, maar alert op zaken die bewust onbesproken blijven en verandering in de weg zitten. Als hij weerstand merkt, vraagt hij door naar waar mensen nou echt wakker van liggen. Hij gaat uit van de goede wil in mensen en spreekt hen erop aan als ze de daad niet bij het woord voegen, als afspraken niet nagekomen worden of als beschikbare mensen en middelen niet overeenstemmen met de ambities van de organisatie.

Dirk put uit vakkennis, een lange praktijkervaring en een groot netwerk bij gemeenten, leveranciers, en vrijwel alle e-overheidspartners. Hij werkt vanuit betrokkenheid met de toekomstvisie en doelen van de opdrachtgever. Hij is al vanaf 1986 actief op het gebied van informatievoorziening bij gemeenten, waterschappen en rijksoverheid. Hij is gehecht aan ontspannen omgangsvormen en creëert een prettige samenwerking met humor.

Specialismen

e-Overheid, informatiemanagement, stelsel van basisregistraties, leveranciersmanagement, dienstverlening, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, administratieve lastenverlichting, organisatieontwikkeling.

Kerncompetenties

Betrokkenheid, inlevingsvermogen, resultaatgerichtheid, creativiteit, kwaliteitsbewust, netwerken.

Contact

Mobiel: 06 52 04 31 45
E-mail: d.moree@telengy.nl

LinkedIn profiel adviseur

Dirk Moree is expert van het KennisCentrumOmgevingswet.nl. Op 1 oktober 2016 is KenniscentrumOmgevingswet.NL gelanceerd. Het kenniscentrum biedt een platform om te discussiëren, kennis te delen en informatie te vergaren over de lokale implementatie van de Omgevingswet. Het kenniscentrum richt zich in het bijzonder op de impact op de organisatie en medewerkers, bedrijfsvoering, dienstverlening, participatie en informatievoorziening. Het verbindt partijen en vakgebieden met elkaar en brengt je in contact met collega’s en experts.

 

Recente artikelen van Dirk

 • BsGW legt basis voor efficiëntere processen

  Het aantal gemeenten dat is aangesloten bij de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg (BsGW) is in korte tijd enorm gegroeid. Daarom is het nu tijd om te investeren in de interne bedrijfsvoering. Dit gebeurt niet alleen door de organisatie door te ontwikkelen, maar ook door de processen te optimaliseren. Zo is er bijvoorbeeld sprake van […]

 • Gebruiksoppervlakten bepalen voor de WOZ: monnikenwerk?

  “Niets is zo constant als verandering”, zei de Griekse filosoof Heraclitus al zo’n 2500 jaar geleden. De afgelopen jaren is ook voor diverse toepassingen het hanteren van rekenmethoden met vierkante (m2) en/of kubieke meters (m3) nogal eens gewijzigd. Zo is de gebruiksoppervlakte in de BAG destijds voor een deel gevuld met een omrekenformule vanuit m3 […]

 • De Basisregistratie Ondergrond (BRO) komt er nu echt aan!

  Jarenlang stond de BRO samen met de BLAU (Basisregistratie Lonen Arbeidsverhoudingen en Uitkeringen) in het rijtje Basisregistraties waarbij iedereen dacht: wanneer gaat er iets mee gebeuren? Van de BLAU is inmiddels duidelijk dat die er (voorlopig) niet komt als Basisregistratie. Maar voor de BRO is er eindelijk duidelijkheid over de invoering. In dit artikel lichten […]

 • Gegevensmanagement draait om kwaliteit

  Gemeente ’s-Hertogenbosch hanteert onderscheidende aanpak Er is veel gepubliceerd over gegevensmanagement, zie o.a. onze publicatie. In deze publicatie zijn verschillende aanpakken genoemd vanuit de invalshoeken organisatie, proces, thema of stapsgewijs. Gemeente ’s-Hertogenbosch is erin geslaagd om een integrale benadering te hanteren die recht doet aan alle invalshoeken. Dat is tamelijk onderscheidend als we naar de […]

 • Stelsel van Basisregistraties: borg het gebruik!

  “Basisregistraties is een thema wat zich goed leent om uit de hand te lopen qua scope” (Barend Vissers, hoofd automatisering gemeente Groningen) Het Stelsel van Basisregistraties nadert haar voltooiing. Bronhouders hebben er meer dan 10 jaar aan gewerkt. De gemeente Groningen heeft een “second opinion” uit laten voeren. Dit betreft het beheer en gebruik van […]

 • Grip op informatie in Lochem

  Telengy brengt voor de gemeente Lochem de huidige Enterprise Architecture (EA) in beeld. Met een juist beeld van de huidige EA van de gemeente Lochem wordt een koppeling tot stand gebracht tussen enerzijds de bedrijfsvoering en anderzijds de ICT. De gemeente krijgt daarmee in potentie meer grip op de vele veranderingen, toenemende complexiteit en de […]

 • GEMMA2: een nieuwe ster in ons zonnestelsel?

  Gaat GEMMA nu ook al over ons zonnestelsel? Letterlijk niet natuurlijk, daar zijn andere wetten voor. Maar de GEMMA-architectuur kan wel degelijk als een ‘wet’ worden beschouwd die samenhang beschrijft. Niet tussen sterren, maar tussen de onderdelen van de GEMeentelijke Model Architectuur (GEMMA). Doorontwikkeling ‘boven de motorkap’ KING is continu bezig met het ontwikkelen van […]

 • Alle gemeenten aangesloten op Softwarecatalogus

  De GEMMA Softwarecatalogus zit inmiddels op versie 4. Hiermee is het voor gemeenten nu mogelijk sturingsinformatie te ontsluiten met een handig dashboard. Vanaf het ‘Work in Progress’- congres van KING in maart 2014 hebben gemeenten de mogelijkheid hun applicatielandschap te registreren in de GEMMA Softwarecatalogus. 15 maanden na de lancering hebben alle 393 gemeenten een […]

 • Het succes van de Softwarecatalogus verklaard

  De GEMMA Softwarecatalogus (hierna ‘SWC’) is onderdeel van het ´instrumentarium´ dat KING voor gemeenten heeft ontwikkeld ter ondersteuning van de invoering van e-Overheid bouwstenen en het behalen van bestuurlijk afgesproken resultaatverplichtingen. Een bijdrage van Dirk Moree, ´Adviseur ontwikkelagenda´ bij KING Operatie NUP en vanaf het begin betrokken bij de opzet en ontwikkeling van de SWC. […]