Gemeente Eijsden-Margraten

Gemeente Eijsden-Margraten

Projectomschrijving

Telengy-adviseur Jos van Dijk heeft tijdelijk leidinggegeven aan het sociaal team van de Limburgse gemeente Eijsden-Margraten, met als doel op een multidisciplinaire wijze te opereren volgens de Kanteling. Met het oog op efficiency is het de wens vanuit de gemeente Eijsden-Margraten om diverse backoffice-processen samen te voegen met regiogemeenten. Om de eerste stappen te zetten binnen het sociaal domein is een tijdelijke projectorganisatie opgezet voor de duur van drie jaar, om belangrijke ervaringen op te doen.


 

Jos Broers, projectleider Sociaal Domein van de gemeente Eijsden-Margraten:

“We zijn blij dat we al eerder besloten hebben om ‘gekanteld’ te gaan werken. Dat is een goede ervaring waarop we verder kunnen bouwen. De inzet van Jos van Dijk heeft daar zeker aan bijgedragen.”


 

Publicaties

Meer over onze samenwerking met gemeente Eijsden-Margraten leest u in de volgende publicatie:

 

Foto's