Home » Actueel » Integrale toegang in Eijsden-Margraten

Integrale toegang in Eijsden-Margraten

Vanaf eind 2013 werkt de gemeente Eijsden-Margraten volgens de principes van de Kanteling. Onder leiding van adviseur Jos van Dijk van Telengy heeft het Wmo-team ervoor gezorgd dat de Wmo-uitgaven nu binnen het rijksbudget blijven. Deze gekantelde werkwijze en de opgedane ervaringen zijn de basis om in januari 2015 met een sociaal team te gaan starten. Opdrachtgever Jos Broers: “We zijn blij dat we al eerder besloten hebben om ‘gekanteld’ te gaan werken. Dat is een goede ervaring waarop we verder kunnen bouwen. De inzet van Jos van Dijk heeft daar zeker aan bijgedragen.”

Binding is de kracht

Dit sociaal team wordt multidisciplinair samengesteld, met medewerkers die elk vanuit hun expertise kennis en ervaring inbrengen. Bijzonder daarbij is dat deze medewerkers, naast hun tijdelijke aanstelling bij de gemeente, ook verbonden blijven aan de eigen ‘moederorganisatie’. Zo blijft de binding tussen de medewerker en zijn organisatie bestaan en is het sociaal team ervan verzekerd dat relevante ontwikkelingen die van belang zijn bij de integrale klantbenadering, ook bij het sociaal team snel bekend worden. De medewerkers zijn generalisten die bij het eerste contact een schifting maken tussen zaken die direct kunnen worden afgehandeld en zaken waarbij een keukentafelgesprek bij de klant aan huis noodzakelijk is. Het team werkt op meerdere locaties, maar is organisatorisch één geheel. “Eijsden-Margraten heeft zo’n 25.000 inwoners en is te klein om met meerdere teams te werken, vandaar dat de integrale toegang zo nadrukkelijk van belang is”, aldus Jos van Dijk, kwartiermaker bij de gemeente Eijsden-Margraten. Zo wordt kwetsbaarheid voorkomen en is de dienstverlening per kern vergelijkbaar.

Vooralsnog is een tijdelijke projectorganisatie opgezet voor de duur van drie jaar, om ervaring op te doen en zo te ontdekken op welke wijze de 3D’s zo goed mogelijk uitgevoerd kunnen worden. Jos Broers: “Voor mij als adjunct-hoofd van de Afdeling Strategie, Beleid en Projecten en tevens projectleider de opgave om beleid en uitvoering te verbinden en zodoende te zorgen dat we snel kunnen schakelen en waar nodig kunnen bijsturen als de praktijk daarom vraagt.”

Efficiency is de uitdaging

Eijsden-Margraten is één van de Heuvellandgemeenten die gezamenlijk de ambitie hebben om op termijn te komen tot één backoffice. Beleidsmatig en op het gebied van inkoop wordt al veel samengewerkt. Dat maakt het mogelijk dat de backoffice-processen nu al voor een belangrijk deel gestroomlijnd kunnen worden en de stap naar één gezamenlijke backoffice relatief eenvoudig te maken is. “Efficiënt samenwerken aan de achterkant en lokaal maatwerk  aan de voorkant, door middel van een integrale toegang, maakt een kwalitatief goede dienstverlening tegen lage kosten mogelijk. Dat is de uitdaging waar iedere gemeente voor staat!”,  aldus Jos van Dijk.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jos van Dijk, adviseur bij Telengy, via tel. nr. 06 27 03 57 76 of via e-mail: j.v.dijk@telengy.nl.