Home » Adviseurs » Jos van Dijk

Jos van Dijk

“Ik ga planmatig en pragmatisch te werk en sta voor een goede communicatie.”

Profielfoto Jos van Dijk

Jos van Dijk

Profiel

Jos is een resultaatgerichte manager en adviseur die samen met medewerkers naar oplossingen zoekt en zorgt voor positieve energie. Jos luistert goed, weet de vraag achter de vraag te achterhalen, draagvlak te creëren en daarbij het overzicht te houden. Jos gaat planmatig en pragmatisch te werk en staat voor een goede communicatie. Jos kan zich goed verplaatsen in een ander, is creatief en kan ‘out of the box’ denken. In geval van tegengestelde belangen weet hij compromissen te sluiten en partijen te verbinden. Zijn senioriteit en overwicht komen hem daarbij goed van pas. Jos heeft een goed ontwikkelde politiek-bestuurlijke ‘antenne’ en weet wat bestuurders drijft.

Jos is goed op de hoogte van de uitdagingen waar gemeenten voor staan (werken vanuit de kantelingsgedachte, beperken van de uitgaven, de transities en de noodzaak om te komen tot een integrale aanpak). Vanuit zijn jarenlange ervaring in het sociaal domein kijkt Jos voortdurend naar nieuwe mogelijkheden om de decentralisaties bij gemeenten zo goed mogelijk te implementeren. Hij maakt daarbij regelmatig gebruik van onorthodoxe oplossingen, en haalt hierbij het beste in medewerkers naar boven.

Specialismen

Sociaal domein, transities, organisatieontwikkeling, projectmanagement, bedrijfsvoering, dienstverlening.

Kerncompetenties

Samenwerken, inlevingsvermogen, omgevingsbewust, organisatiebewust, flexibel, leidinggeven.

Contact

Mobiel: 06 – 270 357 76
E-mail: j.v.dijk@telengy.nl

LinkedIn profiel adviseur

Recente artikelen van Jos:

 • Toekomstbestendig doelgroepenvervoer Omnibuzz

  Omnibuzz is sinds december 2016 een gemeenschappelijke regeling van 32 Limburgse gemeenten (heel Limburg met uitzondering van Mook en Middelaar) en draagt zorg voor een goede uitvoering van het Wmo-vervoer. De missie van Omnibuzz is als volgt: Goed, veilig, betrouwbaar en betaalbaar doelgroepenvervoer voor nu en later. Omnibuzz zorgt dat klanten (ook diegenen die daarbij […]

 • Tweeluik zorgparadox sociaal domein

    Om zicht en inzicht te krijgen in hoeverre de zorgparadox bij gemeenten aandacht heeft, hebben we diverse stellingen voorgelegd aan gemeenten. De beperkte respons op het onderzoek maakt dat we geen statistisch verantwoorde uitspraken kunnen doen voor de hele doelgroep. Op basis van onze eigen praktijkervaringen en de beschikbare onderzoeksresultaten menen wij wel enkele […]

 • Hoe staat het met de zorgparadox?

  Eind 2015 publiceerden wij onze visie op emancipatiedenken in het sociaal domein. Kort samengevat, gemeenten moeten burgers ondersteunen bij hun emancipatie: de burger bepaalt zelf zijn zorginvulling en niet de gemeente of professional. De gemeente is facilitator van de zelfredzaamheid, niet de opdrachtgever hiervan. Bijna een jaar later maakt Telengy de tussenbalans op in een tweeluik […]

 • Subsidietender sociaal domein: het resultaat laten tellen

  Subsidieverstrekking als financiële bijdrage vanuit gemeenten wordt vaak ingezet om activiteiten te starten of te stimuleren waarvan het maatschappelijk effect op voorhand lastig te meten is. Het gevaar van subsidieverstrekking is dat afhankelijkheid gemakkelijk ontstaat en subsidies soms jarenlang ‘automatisch’ worden toegekend. De uitdaging is dan ook om subsidies zo in te zetten dat zij […]

 • Toegang sociaal domein Zevenaar

  De gemeenten Zevenaar (32000 inwoners) en Rijnwaarden (11000 inwoners) vormen na de herindeling sinds 1 januari 2018 de nieuwe gemeente Zevenaar. Op verschillende gebieden werd al samengewerkt, maar beide gemeenten kenden een eigen organisatie van de toegang tot het sociaal domein. Weliswaar bestond er een gedeelde visie, maar in de uitwerking daarvan zijn verschillende inrichtingskeuzes […]

 • Gemeente Bernheze: de zorgparadox in de praktijk

  In november hebben we onze visie op de ontwikkelingen in het sociaal domein en de zorgparadox belicht. Hierbij onderscheiden we ‘normatieve’ en ‘technisch-instrumentele’ ontwikkelingen. Met paradoxaal denken (door minder te zorgen neemt zelfredzaamheid toe) komen we tot een andere denkwijze en dient de transformatie zich aan. Kunnen we dit bevestigd zien in de praktijk? Wat […]

 • 5 tips voor inrichting integrale toegang sociaal domein

  Gemeenten zijn onverminderd actief met de uitdagingen in het sociaal domein. Vaak wordt gebruik gemaakt van toegangsteams, in vele gevallen ook gehuisvest in wijken dichtbij de burgers. Hoewel de organisatie en werkwijzen van de toegangsteams verschillen, zijn er ook veel overeenkomsten. De gemeentegrootte, de bestaande samenwerkingsverbanden en herindelingen bepalen mede welke keuzes er gemaakt worden. […]

 • Decentralisaties sociaal domein: zijn gemeenten goed op weg?

  “Door integrale, domeinoverstijgende oplossingen kunnen gemeenten efficiënter werken”, aldus het Rijk. Gemeenten zijn inmiddels ruim een jaar onderweg om veranderingen binnen het sociaal domein te realiseren. Hoe ver zijn gemeenten met hun integrale aanpak? Regievoeren en de burger centraal stellen komt in veel beleidsplannen voor maar deze opgave vergt een fundamenteel andere manier van kijken […]

 • Webinar trekkingsrecht PGB: Can we fix it?

  Telengy-adviseurs Jos van Dijk en Evelien van Deursen ondersteunen bij vragen over het trekkingsrecht dat door de SVB wordt uitgevoerd voor burgers die een Persoonsgebonden Budget (PGB) ontvangen in het kader van de Wmo of Jeugdwet. De uitvoering van PGB’s is, zoals inmiddels algemeen bekend, behoorlijk complex en verschillende gemeenten zoeken hulp om zich hierbij […]

 • De juiste teamgeest in de gemeente Stein

  De transities zorgen voor flinke veranderingen bij gemeenten. Dat vraagt van de medewerkers veel inzet en een vorm van leidinggeven die daarbij zo goed mogelijk aansluit. Jos van Dijk is als interim leidinggevende via Telengy sinds juli 2014 werkzaam binnen de gemeente Stein, specifiek in het team Wmo/Jeugd en is verantwoordelijk voor de transitie Wmo […]

 • Integrale toegang in Eijsden-Margraten

  Vanaf eind 2013 werkt de gemeente Eijsden-Margraten volgens de principes van de Kanteling. Onder leiding van adviseur Jos van Dijk van Telengy heeft het Wmo-team ervoor gezorgd dat de Wmo-uitgaven nu binnen het rijksbudget blijven. Deze gekantelde werkwijze en de opgedane ervaringen zijn de basis om in januari 2015 met een sociaal team te gaan […]

 • Slim gebruik maken van GBA-gegevens

  De Atlant Groep is een netwerkorganisatie die mensen aan passend werk helpt. Het gaat hier onder meer om mensen met een WSW-indicatie die door een arbeidsbeperking op eigen kracht geen passend werk kunnen vinden. De Atlant Groep voert op grond van een gemeenschappelijk regeling de WSW uit voor een aantal gemeenten in Brabant. Verantwoording Voor […]