Gemeente Uden

Gemeente Uden

Gemeente Uden

Projectomschrijving

Telengy-adviseur Peter ter Telgte heeft de gemeente Uden als programmamanager Dienstverlening begeleid bij het doorontwikkelen van het digitale communicatiekanaal en de introductie van het meldpunt ‘verstrIKt’. Met de ingebruikname van dit meldpunt heeft de gemeente Uden een belang basis gelegd ten aanzien van de kwaliteit van haar dienstverlening, als onderdeel van het Udense coalitieprogramma “Kiezen voor de toekomst van Uden”.

Publicaties

Meer over onze samenwerking met gemeente Uden leest u in de volgende publicatie:

Foto's