Samenwerking A2-gemeenten

Samenwerking A2-gemeenten

Gemeentehuis Heeze-Leende

Projectomschrijving

Plaats: Samenwerking A2-gemeenten (Cranendonck, Heeze-Leende, Valkenswaard)

Aard werkzaamheden: Telengy-adviseur Ron van Dijck is al een langere periode werkzaam bij de Samenwerking A2-gemeenten. In chronologische volgorde heeft Ron tot dusver de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Projectleiding van de verhuizing van de ICT van het oude naar het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Cranendonck;
  • Tijdelijke vervanging van de I&A Consulent van de Samenwerking A2-gemeenten binnen de gemeente Cranendonck;
  • Tijdelijke vervanging van de senior beleidsadviseur I&A van de Samenwerking A2-gemeenten (informatiebeveiliging, jaarwerkplan, DigiD audit, GAP Analyse, begeleiding inkoop en aanbesteding);
  • Projectleiding migratie ICT van de gemeente Cranendonck naar de Samenwerking A2-gemeenten;
  • Tijdelijke vervanging van de I&A Consultant van de Samenwerking A2-gemeenten binnen de gemeente Heeze-Leende;
  • Op dit moment is Ron projectleider voor de migratie van de ICT van de gemeente Heeze-Leende naar de Samenwerking A2-gemeenten.

Huub Reulen, Afdelingsmanager I&A van de Samenwerking A2-gemeenten:

“De samenwerking tussen de gemeenten Cranendonck, Valkenswaard en Heeze-Leende kan nu echt van start! Het deelproject is door Ron op zeer efficiënte en pragmatische wijze uitgevoerd en binnen de geplande tijd en kosten gerealiseerd.”


 

Gemeentehuis Cranendonck

Gemeentehuis Cranendonck

Publicaties

Meer over onze samenwerking met de Samenwerking A2-gemeenten leest u in de volgende publicaties:

Foto's