Home » Actueel » Actieplan 3D Informatievoorziening

Actieplan 3D Informatievoorziening

De decentralisaties (3D) binnen het Sociaal Domein hebben een grote impact op de informatievoorziening binnen uw gemeente. Welke zaken moeten worden opgepakt om op 1 januari 2015 de juiste informatie inzichtelijk te hebben en daarop de dienstverlening aan de zorgvrager, ketenpartners en eigen organisatie op passende wijze te kunnen leveren?

Telengy biedt u met de ‘Informatievoorziening Sociaal Domein in 1 oogopslag’ zicht op en inzicht in de meest relevante onderwerpen van de decentralisaties in het Sociaal Domein. U krijgt niet alleen zicht op en inzicht in op uw lokale informatiehuishouding voor het Sociaal Domein, maar u kunt desgewenst de benodigde maatregelen ook voor uw organisatie door Telengy laten faciliteren en implementeren.

Telengy maakt bij de actieplan 3D gebruik van de reeds beschikbare KING-instrumenten, zoals de beschreven archetypen, de softwarecatalogus en de Focuslijst VISD om de lokale situatie scherp in beeld te krijgen. De op te pakken onderwerpen zijn onderverdeeld in drie categorieën, te weten: ‘Burger’, ‘Ketenpartner’ en ‘Bedrijfsvoering’. Op basis van een kortdurende intensieve analyse wordt per categorie een maatregelenplan opgesteld waar u direct mee aan de slag kunt. Het maatregelenplan beschrijft acties die u dient uit te voeren om op 1 januari 2015 transitieproof te kunnen werken.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met commercieel manager Marcel Lemmen, via tel. nr. 06 50 43 15 77 of via e-mail: m.lemmen@telengy.nl.