Home » Actueel » Alle gemeenten aangesloten op Softwarecatalogus

Alle gemeenten aangesloten op Softwarecatalogus

De GEMMA Softwarecatalogus zit inmiddels op versie 4. Hiermee is het voor gemeenten nu mogelijk sturingsinformatie te ontsluiten met een handig dashboard.

Vanaf het ‘Work in Progress’- congres van KING in maart 2014 hebben gemeenten de mogelijkheid hun applicatielandschap te registreren in de GEMMA Softwarecatalogus. 15 maanden na de lancering hebben alle 393 gemeenten een account voor de Softwarecatalogus en hebben veel gemeenten de Softwarecatalogus al behoorlijk gevuld. “Een mooie mijlpaal, gerealiseerd in een relatief korte tijd” aldus Dirk Moree, accountmanager en lid van het team van de Softwarecatalogus. “Gemeenten hebben dit instrument, ontstaan binnen het NUP-programma, snel geadopteerd omdat het veel voordelen biedt”.

Mark Backer, als architect betrokken bij de Softwarecatalogus en de GEMMA-architectuur: “Het belangrijkste voordeel is inzicht en overzicht in het eigen applicatielandschap, met diverse visualisaties zoals architectuur- en Sociaal Domeinplaten. De Softwarecatalogus verbindt tevens het softwareportfoliobeheer met veel informatievoorzieningsvraagstukken. Voorbeelden zijn de decentralisaties in het Sociaal Domein, de aansluiting op Landelijke Voorzieningen zoals MijnOverheid en de mate waarin leveranciers standaarden ingebouwd hebben of gepland hebben dat te doen.“

Resultaatsturing

Vooral op het laatste gebied is door KING inmiddels veel bereikt. Door middel van leveranciersmanagement wordt gestuurd op het aantoonbaar voldoen aan standaarden. Daarvoor biedt de Softwarecatalogus samen met de Compliancy Monitor de juiste mogelijkheden aan gemeenten en leveranciers die applicaties aan elkaar willen koppelen. Gemeenten kunnen in de Softwarecatalogus ook collega-gemeenten vinden waar koppelvlakken reeds succesvol geïmplementeerd zijn. Deze informatie wordt ook door het Bureau Forum Standaardisatie mede als bron gebruikt voor rapportage over de adoptie van open standaarden bij gemeenten.

Samenwerkingsverbanden

Naast individuele gemeenten kunnen ook samenwerkingsverbanden de Softwarecatalogus gebruiken. Zo kan bijvoorbeeld bij shared service centra en ambtelijke fusies inzicht in mogelijke harmonisatie van applicaties verkregen worden. Maar ook samenwerkingen in het Sociaal Domein en belastingsamenwerkingen kunnen het instrument gebruiken. De aangesloten gemeenten houden daarbij zelf ook inzicht in de applicaties die bij de samenwerkingsverbanden gebruikt worden.

Screenshot Softwarecatalogus 1Screenshot Softwarecatalogus 2

Jeroen de Ruig, projectleider Softwarecatalogus: “Gemeenten krijgen met de Softwarecatalogus steeds meer hulp bij hun informatiekundige vraagstukken. Sinds release 4.0 is er een dashboard waarmee direct antwoord wordt gegeven op bepaalde vraagstukken, zoals: Welke pakketversies in mijn applicatieportfolio worden niet meer ondersteund? Welke pakketversies in mijn applicatieportfolio voldoen aan zogenaamde eindproduct-standaarden, waarmee het eenvoudiger wordt om gegevensuitwisseling tussen twee verschillende applicaties te realiseren?”

Inkoopondersteuning

Ook nieuw in de Softwarecatalogus is de functie ‘inkoopondersteuning’. Gemeenten zijn vaak op zoek naar een nieuwe applicatie voor een bepaalde functie. De functie inkoopondersteuning helpt gemeenten met het selecteren van het pakket dat het beste aan bepaalde standaarden voldoet. Ook het opstellen van een bestek of uitvraag wordt eenvoudiger. Na selectie van het type applicatie (ofwel de ‘referentiecomponent’) wordt met een druk op de knop een standaardtekst gegenereerd, met daarbij een opsomming van de verplichte en aanbevolen standaarden. Deze tekst kan bijna één op één worden overgenomen in het bestek c.q. de offerteaanvraag.

Screenshot Softwarecatalogus 3

Doorpakken

Het dashboard wordt de komende tijd verder uitgebreid. De functionaliteit werkt alleen goed als gemeenten hun applicatieportfolio actueel houden in de Softwarecatalogus. Registreren wordt in de volgende release nog eenvoudiger. Gemeenten krijgen net als leveranciers een kopieerfunctie. Hiermee kan heel gemakkelijk een nieuwe versie van een pakket worden opgevoerd, inclusief het meenemen van de reeds geregistreerde koppelingen naar die laatste versie. Ook krijgen de leveranciers de mogelijkheid om aan te geven welke pakketversies in productie zijn bij gemeenten. De betreffende gemeenten ontvangen dan een signaal. Door het signaal te accepteren wordt eenvoudig de betreffende pakketversie opgevoerd in het applicatieportfolio van de gemeente.

De komende tijd gaat de werkgroep Softwarecatalogus, waarin diverse gemeenten vertegenwoordigd zijn, verder uitwerken hoe gemeenten nog beter kunnen worden gefaciliteerd in informatiekundige vraagstukken. Heeft u ideeën hierover? Laat het ons weten via een mail naar: softwarecatalogus@kinggemeenten.nl. Zie ook de Softwarecatalogus-website.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dirk Moree, adviseur bij Telengy en werkzaam voor KING, via tel. nr. 06 52 04 31 45 of via e-mail: dirk.moree@kinggemeenten.nl.